Chế độ demo

@BelieveToMI

Jinlong Li

1466.65 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 9%

* Our team is comprised of technology professionals, financial planners and analysts who deliver consistent returns.

* Profit 300% per year

*SET COPY TYPE TO IN PROPORTION TO MY FUND
*LOW RISK and LOW DRAWDOWN
*DO NOT SET STOP LOSS! Copy to the amount of your loss limit
* Minimum amount 400$ to copy

Telegram: BelieveToMi
MyFx: https://www.myfxbook.com/members/10arakan/believetomi/10007261

Tóm lược

Trung Quốc
Quốc gia
743 ngày
Trong bảng xếp hạng
~27 000 USD
Tài sản cá nhân
~680 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
249
Số nhà giao dịch sao chép
7 rủi ro
-12.33%
Th 7 2023
29.9%
Th 8 2023
13.57%
Th 9 2023
25.02%
Th 10 2023
56.87%
Th 11 2023
-0.88%
Th 12 2023
5.7%
Th 1 2024
29.04%
Th 2 2024
-32.57%
Th 3 2024
-48.08%
Th 4 2024
162.9%
Tháng 5 2024
-29.4%
Th 6 2024
rủi ro6
Th 7 2023
rủi ro5
Th 8 2023
rủi ro6
Th 9 2023
rủi ro9
Th 10 2023
rủi ro5
Th 11 2023
rủi ro8
Th 12 2023
rủi ro5
Th 1 2024
rủi ro3
Th 2 2024
rủi ro5
Th 3 2024
rủi ro7
Th 4 2024
rủi ro7
Tháng 5 2024
rủi ro5
Th 6 2024
182
Th 7 2023
182
Th 8 2023
191
Th 9 2023
190
Th 10 2023
217
Th 11 2023
237
Th 12 2023
257
Th 1 2024
276
Th 2 2024
267
Th 3 2024
262
Th 4 2024
250
Tháng 5 2024
248
Th 6 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

XAUUSD
Gold vs US Dollar
10885
giao dịch
81.1%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
4287
giao dịch
74.3%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound vs US Dollar
3042
giao dịch
75.8%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
1224
giao dịch
76.5%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
1145
giao dịch
75.2%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
990
giao dịch
73.3%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
736
giao dịch
78.1%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian Dollar
418
giao dịch
67.5%
Có lợi nhuận
YM
DJIA index of the American stock exchange
330
giao dịch
98.5%
Có lợi nhuận
AUDCAD
Australian Dollar vs Canadian Dollar
274
giao dịch
71.9%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

24582
Tổng giá trị các giao dịch
52.4%
Tiền tệ
45%
Hàng hóa
1.5%
Chỉ số chứng khoán
0.8%
Tiền điện tử
0.2%
NASDAQ Cổ phiếu
0.1%
NYSE Cổ phiếu