Демо горим
15.11.2023 17:14:43
13.02.2024 11:31:58
Авах
0.05
0.64957
0.65475
Ашиг
29.04 USD
CADCHF
Гэрээ
#193568242
Нээх огноо цаг
15.11.2023 17:14:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.64957
Солих
0.00 USD
Нийт
29.39 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 11:31:58
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.65475
Шимтгэл
-0.35 USD
Ашиг
29.04 USD
16.11.2023 17:00:35
08.02.2024 17:00:02
Авах
0.05
0.64517
0.64949
Ашиг
24.33 USD
CADCHF
Гэрээ
#193637810
Нээх огноо цаг
16.11.2023 17:00:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.64517
Солих
0.00 USD
Нийт
24.68 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2024 17:00:02
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.64949
Шимтгэл
-0.35 USD
Ашиг
24.33 USD
28.12.2023 11:36:10
12.01.2024 12:52:13
Авах
0.02
1.11378
1.09599
Ашиг
-35.72 USD
EURUSD
Гэрээ
#195755212
Нээх огноо цаг
28.12.2023 11:36:10
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.11378
Солих
0.00 USD
Нийт
-35.58 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:13
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09599
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-35.72 USD
28.12.2023 14:26:26
12.01.2024 12:52:12
Авах
0.02
1.11128
1.09599
Ашиг
-30.72 USD
EURUSD
Гэрээ
#195765001
Нээх огноо цаг
28.12.2023 14:26:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.11128
Солих
0.00 USD
Нийт
-30.58 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:12
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09599
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-30.72 USD
05.01.2024 17:10:03
12.01.2024 12:52:11
Авах
0.02
1.09936
1.09598
Ашиг
-6.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#196092702
Нээх огноо цаг
05.01.2024 17:10:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09936
Солих
0.00 USD
Нийт
-6.76 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09598
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-6.90 USD
29.12.2023 02:54:50
12.01.2024 12:52:10
Авах
0.02
1.10771
1.096
Ашиг
-23.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#195802045
Нээх огноо цаг
29.12.2023 02:54:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.10771
Солих
0.00 USD
Нийт
-23.42 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.096
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-23.56 USD
28.12.2023 12:38:41
12.01.2024 12:52:10
Авах
0.02
1.11249
1.09598
Ашиг
-33.16 USD
EURUSD
Гэрээ
#195760103
Нээх огноо цаг
28.12.2023 12:38:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.11249
Солих
0.00 USD
Нийт
-33.02 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09598
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-33.16 USD
29.12.2023 19:52:40
12.01.2024 12:52:09
Авах
0.02
1.10652
1.096
Ашиг
-21.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#195848029
Нээх огноо цаг
29.12.2023 19:52:40
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.10652
Солих
0.00 USD
Нийт
-21.04 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:09
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.096
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-21.18 USD
05.01.2024 15:30:46
12.01.2024 12:52:08
Зарах
0.02
1.08775
1.09608
Ашиг
-16.80 USD
EURUSD
Гэрээ
#196071992
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:30:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08775
Солих
0.00 USD
Нийт
-16.66 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:08
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09608
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-16.80 USD
05.01.2024 15:52:33
12.01.2024 12:52:07
Зарах
0.02
1.09208
1.09608
Ашиг
-8.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#196079005
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:52:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09208
Солих
0.00 USD
Нийт
-8.00 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:07
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09608
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-8.14 USD
05.01.2024 15:42:40
12.01.2024 12:52:06
Зарах
0.02
1.0909
1.09606
Ашиг
-10.46 USD
EURUSD
Гэрээ
#196076646
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:42:40
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0909
Солих
0.00 USD
Нийт
-10.32 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:06
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09606
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-10.46 USD
05.01.2024 15:32:46
12.01.2024 12:52:06
Зарах
0.02
1.08956
1.09608
Ашиг
-13.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#196073439
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:32:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08956
Солих
0.00 USD
Нийт
-13.04 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:06
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09608
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-13.18 USD
05.01.2024 17:49:54
12.01.2024 12:52:04
Авах
0.02
1.09814
1.09605
Ашиг
-4.32 USD
EURUSD
Гэрээ
#196097934
Нээх огноо цаг
05.01.2024 17:49:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09814
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.18 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:04
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09605
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-4.32 USD
10.01.2024 09:57:45
12.01.2024 12:52:03
Зарах
0.02
1.09324
1.09609
Ашиг
-5.84 USD
EURUSD
Гэрээ
#196253962
Нээх огноо цаг
10.01.2024 09:57:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09324
Солих
0.00 USD
Нийт
-5.70 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:03
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09609
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-5.84 USD
12.01.2024 09:09:08
12.01.2024 12:52:03
Зарах
0.02
1.09682
1.09609
Ашиг
1.32 USD
EURUSD
Гэрээ
#196388890
Нээх огноо цаг
12.01.2024 09:09:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09682
Солих
0.00 USD
Нийт
1.46 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:52:03
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09609
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
1.32 USD
05.01.2024 15:32:44
12.01.2024 12:51:42
Зарах
0.02
1.26309
1.27539
Ашиг
-24.74 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196073355
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:32:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26309
Солих
0.00 USD
Нийт
-24.60 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27539
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-24.74 USD
05.01.2024 15:30:53
12.01.2024 12:51:41
Зарах
0.02
1.26148
1.27539
Ашиг
-27.96 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196072148
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:30:53
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26148
Солих
0.00 USD
Нийт
-27.82 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:41
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27539
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-27.96 USD
05.01.2024 16:04:49
12.01.2024 12:51:40
Зарах
0.02
1.26657
1.27539
Ашиг
-17.78 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196081417
Нээх огноо цаг
05.01.2024 16:04:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26657
Солих
0.00 USD
Нийт
-17.64 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27539
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-17.78 USD
05.01.2024 15:42:45
12.01.2024 12:51:40
Зарах
0.02
1.26485
1.27539
Ашиг
-21.22 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196076743
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:42:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26485
Солих
0.00 USD
Нийт
-21.08 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27539
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-21.22 USD
08.01.2024 11:04:09
12.01.2024 12:51:39
Зарах
0.02
1.26825
1.27532
Ашиг
-14.28 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196135933
Нээх огноо цаг
08.01.2024 11:04:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26825
Солих
0.00 USD
Нийт
-14.14 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:39
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27532
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-14.28 USD
08.01.2024 12:18:02
12.01.2024 12:51:38
Зарах
0.02
1.2702
1.27532
Ашиг
-10.38 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196140550
Нээх огноо цаг
08.01.2024 12:18:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.2702
Солих
0.00 USD
Нийт
-10.24 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:38
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27532
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-10.38 USD
11.01.2024 08:35:53
12.01.2024 12:51:37
Авах
0.02
1.27743
1.27532
Ашиг
-4.36 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196312646
Нээх огноо цаг
11.01.2024 08:35:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27743
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.22 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:37
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27532
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-4.36 USD
12.01.2024 09:35:13
12.01.2024 12:51:36
Зарах
0.02
1.27547
1.27532
Ашиг
0.16 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196390241
Нээх огноо цаг
12.01.2024 09:35:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.27547
Солих
0.00 USD
Нийт
0.30 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 12:51:36
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27532
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
0.16 USD
05.01.2024 15:30:45
12.01.2024 02:46:46
Авах
0.02
0.85751
0.85211
Ашиг
-12.81 USD
USDCHF
Гэрээ
#196071949
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:30:45
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.85751
Солих
0.00 USD
Нийт
-12.67 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:46
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85211
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-12.81 USD
05.01.2024 15:30:50
12.01.2024 02:46:45
Авах
0.02
0.85742
0.85211
Ашиг
-12.60 USD
USDCHF
Гэрээ
#196072091
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:30:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.85742
Солих
0.00 USD
Нийт
-12.46 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:45
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85211
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-12.60 USD
05.01.2024 17:50:45
12.01.2024 02:46:44
Зарах
0.02
0.8469
0.85217
Ашиг
-12.51 USD
USDCHF
Гэрээ
#196098095
Нээх огноо цаг
05.01.2024 17:50:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.8469
Солих
0.00 USD
Нийт
-12.37 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:44
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85217
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-12.51 USD
05.01.2024 17:06:07
12.01.2024 02:46:43
Зарах
0.02
0.8457
0.85218
Ашиг
-15.35 USD
USDCHF
Гэрээ
#196091750
Нээх огноо цаг
05.01.2024 17:06:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.8457
Солих
0.00 USD
Нийт
-15.21 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:43
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85218
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-15.35 USD
09.01.2024 08:30:29
12.01.2024 02:46:42
Зарах
0.02
0.8481
0.85218
Ашиг
-9.72 USD
USDCHF
Гэрээ
#196188315
Нээх огноо цаг
09.01.2024 08:30:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.8481
Солих
0.00 USD
Нийт
-9.58 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85218
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-9.72 USD
11.01.2024 04:16:36
12.01.2024 02:46:42
Зарах
0.02
0.84923
0.85219
Ашиг
-7.09 USD
USDCHF
Гэрээ
#196306934
Нээх огноо цаг
11.01.2024 04:16:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.84923
Солих
0.00 USD
Нийт
-6.95 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85219
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-7.09 USD
11.01.2024 09:44:11
12.01.2024 02:46:41
Зарах
0.02
0.85045
0.85214
Ашиг
-4.11 USD
USDCHF
Гэрээ
#196315063
Нээх огноо цаг
11.01.2024 09:44:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.85045
Солих
0.00 USD
Нийт
-3.97 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:41
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85214
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-4.11 USD
11.01.2024 15:34:00
12.01.2024 02:46:40
Зарах
0.02
0.85166
0.85214
Ашиг
-1.27 USD
USDCHF
Гэрээ
#196337837
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:34:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.85166
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.13 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 02:46:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85214
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-1.27 USD
11.01.2024 11:06:20
12.01.2024 01:42:54
Авах
0.02
1.27566
1.27742
Ашиг
3.38 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196319573
Нээх огноо цаг
11.01.2024 11:06:20
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27566
Солих
0.00 USD
Нийт
3.52 USD
Хаах огноо цаг
12.01.2024 01:42:54
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27742
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
3.38 USD
11.01.2024 15:38:49
11.01.2024 21:40:33
Авах
0.02
1.09694
1.09806
Ашиг
2.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#196339956
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:38:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09694
Солих
0.00 USD
Нийт
2.24 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 21:40:33
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09806
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
2.10 USD
05.01.2024 15:33:47
11.01.2024 18:39:20
Авах
0.02
0.85539
0.85648
Ашиг
2.41 USD
USDCHF
Гэрээ
#196073924
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:33:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.85539
Солих
0.00 USD
Нийт
2.55 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 18:39:20
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85648
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
2.41 USD
11.01.2024 15:32:03
11.01.2024 16:05:45
Зарах
0.02
1.09428
1.09327
Ашиг
1.88 USD
EURUSD
Гэрээ
#196336267
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:32:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09428
Солих
0.00 USD
Нийт
2.02 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 16:05:45
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09327
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
1.88 USD
11.01.2024 15:31:33
11.01.2024 16:04:54
Зарах
0.02
1.27208
1.27031
Ашиг
3.40 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196335944
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:31:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.27208
Солих
0.00 USD
Нийт
3.54 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 16:04:54
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27031
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
3.40 USD
05.01.2024 15:43:25
11.01.2024 16:04:30
Авах
0.02
0.85413
0.85525
Ашиг
2.48 USD
USDCHF
Гэрээ
#196077018
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:43:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.85413
Солих
0.00 USD
Нийт
2.62 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 16:04:30
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85525
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
2.48 USD
11.01.2024 15:38:54
11.01.2024 15:53:11
Зарах
0.02
1.27359
1.27192
Ашиг
3.20 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196340069
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:38:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.27359
Солих
0.00 USD
Нийт
3.34 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:53:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27192
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
3.20 USD
11.01.2024 15:40:55
11.01.2024 15:53:09
Зарах
0.02
1.09567
1.09453
Ашиг
2.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#196340747
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:40:55
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09567
Солих
0.00 USD
Нийт
2.28 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:53:09
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09453
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
2.14 USD
11.01.2024 15:39:28
11.01.2024 15:49:09
Авах
0.02
0.85294
0.85414
Ашиг
2.67 USD
USDCHF
Гэрээ
#196340323
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:39:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.85294
Солих
0.00 USD
Нийт
2.81 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:49:09
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.85414
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
2.67 USD
11.01.2024 15:33:34
11.01.2024 15:36:36
Авах
0.02
1.0965
1.09807
Ашиг
3.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#196337558
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:33:34
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0965
Солих
0.00 USD
Нийт
3.14 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:36
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.09807
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
3.00 USD
05.01.2024 17:09:58
11.01.2024 15:36:25
Авах
0.02
0.67459
0.66975
Ашиг
-9.82 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196092572
Нээх огноо цаг
05.01.2024 17:09:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.67459
Солих
0.00 USD
Нийт
-9.68 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:25
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66975
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-9.82 USD
05.01.2024 15:30:47
11.01.2024 15:36:24
Зарах
0.02
0.6645
0.66986
Ашиг
-10.86 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196072017
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:30:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.6645
Солих
0.00 USD
Нийт
-10.72 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:24
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66986
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-10.86 USD
08.01.2024 03:19:58
11.01.2024 15:36:23
Авах
0.02
0.67343
0.66974
Ашиг
-7.52 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196120639
Нээх огноо цаг
08.01.2024 03:19:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.67343
Солих
0.00 USD
Нийт
-7.38 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:23
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66974
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-7.52 USD
05.01.2024 15:43:36
11.01.2024 15:36:22
Зарах
0.02
0.66726
0.66983
Ашиг
-5.28 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196077152
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:43:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66726
Солих
0.00 USD
Нийт
-5.14 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:22
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66983
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-5.28 USD
05.01.2024 15:34:07
11.01.2024 15:36:21
Зарах
0.02
0.66609
0.66972
Ашиг
-7.40 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196074100
Нээх огноо цаг
05.01.2024 15:34:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66609
Солих
0.00 USD
Нийт
-7.26 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:21
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66972
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-7.40 USD
09.01.2024 06:13:27
11.01.2024 15:36:21
Авах
0.02
0.67216
0.66957
Ашиг
-5.32 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196184845
Нээх огноо цаг
09.01.2024 06:13:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.67216
Солих
0.00 USD
Нийт
-5.18 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:21
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66957
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-5.32 USD
11.01.2024 11:20:54
11.01.2024 15:36:20
Авах
0.02
0.67094
0.66958
Ашиг
-2.86 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196320583
Нээх огноо цаг
11.01.2024 11:20:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.67094
Солих
0.00 USD
Нийт
-2.72 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:20
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66958
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
-2.86 USD
11.01.2024 15:30:12
11.01.2024 15:36:19
Авах
0.02
0.66929
0.66969
Ашиг
0.66 USD
AUDUSD
Гэрээ
#196334527
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:30:12
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.66929
Солих
0.00 USD
Нийт
0.80 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:19
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66969
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
0.66 USD
11.01.2024 15:33:31
11.01.2024 15:36:02
Авах
0.02
1.27396
1.27557
Ашиг
3.08 USD
GBPUSD
Гэрээ
#196337451
Нээх огноо цаг
11.01.2024 15:33:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27396
Солих
0.00 USD
Нийт
3.22 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 15:36:02
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27557
Шимтгэл
-0.14 USD
Ашиг
3.08 USD