Демо горим
Зарах
0.02
02.10.2023 16:38:39
1.64767
1.66756
0.00000
0.00000
Ашиг
-26.03 USD
EURAUD_o
Нээх огноо цаг
02.10.2023 16:38:39
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.64767
Stop loss
0.00000
Ашиг
-26.03 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.66756
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:36:25
0.63709
0.65082
0.00000
0.00000
Ашиг
-27.27 USD
AUDUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:36:25
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
0.63709
Stop loss
0.00000
Ашиг
-27.27 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
0.65082
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:35:41
0.63695
0.65082
0.00000
0.00000
Ашиг
-27.55 USD
AUDUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:35:41
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
0.63695
Stop loss
0.00000
Ашиг
-27.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
0.65082
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:32:34
1.24593
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-46.55 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:32:34
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24593
Stop loss
0.00000
Ашиг
-46.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Авах
0.02
07.09.2023 17:21:03
1.67812
1.66753
0.00000
0.00000
Ашиг
-14.56 USD
EURAUD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:21:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.67812
Stop loss
0.00000
Ашиг
-14.56 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.66753
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:09:29
1.06921
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-31.99 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:09:29
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06921
Stop loss
0.00000
Ашиг
-31.99 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:09:09
0.63748
0.65082
0.00000
0.00000
Ашиг
-26.49 USD
AUDUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:09:09
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
0.63748
Stop loss
0.00000
Ашиг
-26.49 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
0.65082
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:07:32
1.06898
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-32.45 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:07:32
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06898
Stop loss
0.00000
Ашиг
-32.45 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 17:06:27
1.24475
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-48.91 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 17:06:27
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24475
Stop loss
0.00000
Ашиг
-48.91 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 15:56:15
1.06938
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-31.65 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 15:56:15
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06938
Stop loss
0.00000
Ашиг
-31.65 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 15:52:48
1.06890
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-32.61 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 15:52:48
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06890
Stop loss
0.00000
Ашиг
-32.61 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 15:49:57
1.06874
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-32.93 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 15:49:57
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06874
Stop loss
0.00000
Ашиг
-32.93 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 15:44:22
1.24559
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-47.23 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 15:44:22
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24559
Stop loss
0.00000
Ашиг
-47.23 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 15:43:06
1.06940
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-31.61 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 15:43:06
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06940
Stop loss
0.00000
Ашиг
-31.61 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 15:42:59
1.24525
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-47.91 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 15:42:59
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24525
Stop loss
0.00000
Ашиг
-47.91 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 13:29:38
1.24547
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-47.47 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 13:29:38
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24547
Stop loss
0.00000
Ашиг
-47.47 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 11:15:39
1.24623
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-45.95 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 11:15:39
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24623
Stop loss
0.00000
Ашиг
-45.95 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
07.09.2023 10:33:59
1.24659
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-45.23 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 10:33:59
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.24659
Stop loss
0.00000
Ашиг
-45.23 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Авах
0.02
07.09.2023 03:42:58
147.827
150.409
0.000
0.000
Ашиг
35.85 USD
USDJPY_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 03:42:58
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
147.827
Stop loss
0.000
Ашиг
35.85 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
150.409
Take profit
0.000
Авах
0.02
07.09.2023 03:31:57
147.805
150.409
0.000
0.000
Ашиг
36.15 USD
USDJPY_o
Нээх огноо цаг
07.09.2023 03:31:57
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
147.805
Stop loss
0.000
Ашиг
36.15 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
150.409
Take profit
0.000
Зарах
0.02
06.09.2023 18:23:02
1.07139
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-27.56 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
06.09.2023 18:23:02
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07139
Stop loss
0.00000
Ашиг
-27.56 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Авах
0.02
01.08.2023 05:24:52
0.67000
0.65081
0.00000
0.00000
Ашиг
-41.52 USD
AUDUSD_o
Нээх огноо цаг
01.08.2023 05:24:52
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.67000
Stop loss
0.00000
Ашиг
-41.52 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
0.65081
Take profit
0.00000
Авах
0.02
31.07.2023 10:53:13
1.28567
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-35.62 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
31.07.2023 10:53:13
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.28567
Stop loss
0.00000
Ашиг
-35.62 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
28.07.2023 02:52:55
138.855
150.409
0.000
0.000
Ашиг
-171.49 USD
USDJPY_o
Нээх огноо цаг
28.07.2023 02:52:55
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
138.855
Stop loss
0.000
Ашиг
-171.49 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
150.409
Take profit
0.000
Зарах
0.02
28.07.2023 01:05:58
138.907
150.409
0.000
0.000
Ашиг
-170.80 USD
USDJPY_o
Нээх огноо цаг
28.07.2023 01:05:58
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
138.907
Stop loss
0.000
Ашиг
-170.80 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
150.409
Take profit
0.000
Авах
0.02
27.07.2023 16:32:27
0.67559
0.65081
0.00000
0.00000
Ашиг
-52.88 USD
AUDUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 16:32:27
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.67559
Stop loss
0.00000
Ашиг
-52.88 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
0.65081
Take profit
0.00000
Авах
0.02
27.07.2023 15:32:53
1.29032
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-45.02 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 15:32:53
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.29032
Stop loss
0.00000
Ашиг
-45.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Авах
0.02
27.07.2023 15:30:23
0.67818
0.65081
0.00000
0.00000
Ашиг
-58.06 USD
AUDUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 15:30:23
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.67818
Stop loss
0.00000
Ашиг
-58.06 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
0.65081
Take profit
0.00000
Авах
0.02
27.07.2023 15:30:14
1.10828
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-55.14 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 15:30:14
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.10828
Stop loss
0.00000
Ашиг
-55.14 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Авах
0.02
27.07.2023 15:30:01
1.10920
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-56.98 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 15:30:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.10920
Stop loss
0.00000
Ашиг
-56.98 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Авах
0.02
27.07.2023 15:06:44
1.11272
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-64.02 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 15:06:44
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.11272
Stop loss
0.00000
Ашиг
-64.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Авах
0.02
27.07.2023 12:44:43
1.29638
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-57.14 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
27.07.2023 12:44:43
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.29638
Stop loss
0.00000
Ашиг
-57.14 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Авах
0.02
26.07.2023 21:55:35
1.29444
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-53.42 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
26.07.2023 21:55:35
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.29444
Stop loss
0.00000
Ашиг
-53.42 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Авах
0.02
20.07.2023 17:26:59
1.11526
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-70.28 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
20.07.2023 17:26:59
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.11526
Stop loss
0.00000
Ашиг
-70.28 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Авах
0.12
12.07.2023 17:27:44
1.29805
1.26924
0.00000
0.00000
Ашиг
-368.86 USD
GBPUSD_o
Нээх огноо цаг
12.07.2023 17:27:44
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.29805
Stop loss
0.00000
Ашиг
-368.86 USD
Арилжааны хэмжээ
0.12
Одоогийн үнэ
1.26924
Take profit
0.00000
Авах
0.11
12.07.2023 17:27:29
1.10992
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-336.65 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
12.07.2023 17:27:29
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.10992
Stop loss
0.00000
Ашиг
-336.65 USD
Арилжааны хэмжээ
0.11
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.01
06.07.2023 20:00:02
1.08722
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
2.64 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
06.07.2023 20:00:02
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08722
Stop loss
0.00000
Ашиг
2.64 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000
Зарах
0.01
06.07.2023 17:35:03
1.08365
1.08525
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.93 USD
EURUSD_o
Нээх огноо цаг
06.07.2023 17:35:03
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08365
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.93 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08525
Take profit
0.00000