Chế độ demo

@Feliciaaa

1491.18 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Min copy 10USD.
Target daily 1-10%

Setting can choose volume 100% for each 10USD. If 20USD choose volume 200%. And multiply it.

Just pm me if any question . Enjoy profit❤️

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
2 ngày
Trong bảng xếp hạng
~5 USD
Tài sản cá nhân
~100 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 5 2023
0%
Th 6 2023
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
1491.18%
Th 4 2024
rủi ro0
Tháng 5 2023
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro0
Th 3 2024
rủi ro6
Th 4 2024
0
Tháng 5 2023
0
Th 6 2023
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
0
Th 4 2024

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound vs US Dollar
263
giao dịch
83.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian Dollar
54
giao dịch
90.7%
Có lợi nhuận
QTMUSD
Qtum vs US Dollar
16
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Gold vs US Dollar
4
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

337
Tổng giá trị các giao dịch
94.1%
Tiền tệ
4.7%
Tiền điện tử
1.2%
Hàng hóa