حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۸

نزدک 100 : گزارش مثبت شرکتی از این شاخص حمایت می کند

یکی از شاخص های پیشرو ایالات متحده نزدک 100 پویایی اصلاحی را در منطقه 17900.0 در پس زمینه گزارش مثبت تر از انتظار شرکت های جزء نشان می دهد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪1.66%‪ فروش
‪98.34%‪ خرید