حالت آزمایشی
فروش
0.05
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۰۴
0.88572
0.88737
0.00000
0.00000
سود
‪-5.79 USD‬
AUDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۰۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.88572
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.79 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.88737
Take profit
0.00000
خرید
0.25
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۹
0.88537
0.88704
0.00000
0.00000
سود
‪27.59 USD‬
AUDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.88537
Stop loss
0.00000
سود
‪27.59 USD‬
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
0.88704
Take profit
0.00000
خرید
0.17
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۶:۳۰
0.88993
0.88704
0.00000
0.00000
سود
‪-38.56 USD‬
AUDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۶:۳۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.88993
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.56 USD‬
حجم معامله
0.17
قیمت فعلی
0.88704
Take profit
0.00000
خرید
0.11
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۰۱
0.89340
0.88704
0.00000
0.00000
سود
‪-53.95 USD‬
AUDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.89340
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.95 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.88704
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۵
0.89688
0.88704
0.00000
0.00000
سود
‪-59.46 USD‬
AUDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.89688
Stop loss
0.00000
سود
‪-59.46 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.88704
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۱
0.90035
0.88704
0.00000
0.00000
سود
‪-49.94 USD‬
AUDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.90035
Stop loss
0.00000
سود
‪-49.94 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.88704
Take profit
0.00000
کپی
‪7 474.50 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۸
‪0.00%‪
‪94.62%‪
0.00
0.00
سود
‪74.50 USD‬
LoveVietNam
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۸
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪74.50 USD‬
حجم معامله
‪7 474.50 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪9 270.09 USD‬
۲۱.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۸:۵۰
‪0.00%‪
‪-96.26%‪
0.00
0.00
سود
‪270.09 USD‬
HeThongCopy_OTC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۸:۵۰
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪270.09 USD‬
حجم معامله
‪9 270.09 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪1 942.64 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۲۱
‪-0.46%‪
‪-99.98%‪
0.00
0.00
سود
‪-49.70 USD‬
BLACK_ROSE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۲۱
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-49.70 USD‬
حجم معامله
‪1 942.64 USD‬
Take profit
0.00