حالت آزمایشی
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۰۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۱:۱۴
فروش
0.05
0.88099
0.90722
سود
‪-94.36 USD‬
AUDCAD
معامله
#115885930
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88099
بهره
‪1.55 USD‬
مجموع
‪-95.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.90722
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-94.36 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۱۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۱:۱۳
فروش
0.57
0.9095
0.90722
سود
‪95.04 USD‬
AUDCAD
معامله
#116513997
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.9095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪95.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.57
خروج
0.90722
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪95.04 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۴
خرید
0.05
0.89938
0.90087
سود
‪5.46 USD‬
AUDCAD
معامله
#116190801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.90087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۰۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۷:۱۸
خرید
0.05
0.89807
0.89959
سود
‪5.42 USD‬
AUDCAD
معامله
#116178323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89807
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪5.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۷:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.89959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.42 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۰
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۴۵
خرید
0.05
0.89618
0.89767
سود
‪5.44 USD‬
AUDCAD
معامله
#116152053
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.89767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.44 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۴۰:۳۷
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۹:۰۳
خرید
0.08
0.89323
0.89617
سود
‪16.90 USD‬
AUDCAD
معامله
#116102036
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۴۰:۳۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89323
بهره
‪-0.22 USD‬
مجموع
‪17.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۹:۰۳
حجم معامله
0.08
خروج
0.89617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.90 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۴۵:۰۰
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۹:۰۲
خرید
0.05
0.89674
0.89617
سود
‪-2.36 USD‬
AUDCAD
معامله
#116075008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89674
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪-2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۹:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.89617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.36 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۵:۰۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۲۱:۰۹
خرید
0.05
0.89599
0.89748
سود
‪5.46 USD‬
AUDCAD
معامله
#116071196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.89748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۲۳:۳۷
خرید
0.05
0.89302
0.89454
سود
‪5.43 USD‬
AUDCAD
معامله
#116053663
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89302
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪5.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۲۳:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.89454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.43 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۱۴
خرید
0.05
0.89281
0.89433
سود
‪5.56 USD‬
AUDCAD
معامله
#116045111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.89433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.56 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۴۵:۳۹
خرید
0.05
0.89089
0.8926
سود
‪6.12 USD‬
AUDCAD
معامله
#116018282
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89089
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪6.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۴۵:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.8926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.12 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۱:۰۸
خرید
0.05
0.89059
0.89221
سود
‪5.50 USD‬
AUDCAD
معامله
#115993925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89059
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪5.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.89221
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۰۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۰۳
خرید
0.05
0.89021
0.89166
سود
‪5.29 USD‬
AUDCAD
معامله
#115980845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.89166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.29 USD‬
۲۱.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۸:۵۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۲۰:۱۵
کپی
‪0%‪
‪-98.15%‪
سود
‪-1 344.68 USD‬
HeThongCopy_OTC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۸:۵۰
نقطه ورود
‪0%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۲۰:۱۵
خروج
‪-98.15%‪
سود
‪-1 344.68 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۲۱
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۱۹:۳۵
کپی
‪-0.46%‪
‪-99.98%‪
سود
‪-49.70 USD‬
BLACK_ROSE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۲۱
نقطه ورود
‪-0.46%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۱۹:۳۵
خروج
‪-99.98%‪
سود
‪-49.70 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۸
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۱۹:۲۲
کپی
‪0%‪
‪120.46%‪
سود
‪61.07 USD‬
LoveVietNam
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۸
نقطه ورود
‪0%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۱۹:۲۲
خروج
‪120.46%‪
سود
‪61.07 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۴۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۳
خرید
0.41
0.88086
0.88985
سود
‪266.51 USD‬
AUDCAD
معامله
#115886107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88086
بهره
‪-3.43 USD‬
مجموع
‪269.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.41
خروج
0.88985
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪266.51 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۹
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۳
خرید
0.25
0.88537
0.88976
سود
‪74.82 USD‬
AUDCAD
معامله
#115786015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88537
بهره
‪-5.56 USD‬
مجموع
‪80.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.25
خروج
0.88976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪74.82 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۶:۳۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۲
خرید
0.17
0.88993
0.88978
سود
‪-6.58 USD‬
AUDCAD
معامله
#115739622
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۶:۳۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88993
بهره
‪-4.72 USD‬
مجموع
‪-1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.17
خروج
0.88978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.58 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۰۱
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
خرید
0.11
0.8934
0.88947
سود
‪-35.97 USD‬
AUDCAD
معامله
#115654436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8934
بهره
‪-4.31 USD‬
مجموع
‪-31.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.88947
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-35.97 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۵
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
خرید
0.08
0.89688
0.88834
سود
‪-53.14 USD‬
AUDCAD
معامله
#115649044
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89688
بهره
‪-3.10 USD‬
مجموع
‪-50.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.08
خروج
0.88834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-53.14 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۴۶
خرید
0.05
0.90035
0.88132
سود
‪-70.75 USD‬
AUDCAD
معامله
#115629484
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90035
بهره
‪-1.68 USD‬
مجموع
‪-69.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.88132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-70.75 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۱۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۴۵
خرید
0.38
0.87862
0.88125
سود
‪72.54 USD‬
AUDCAD
معامله
#115879785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.87862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۴۵
حجم معامله
0.38
خروج
0.88125
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪72.54 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۴۵:۱۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۳:۰۴
فروش
0.05
0.88427
0.88278
سود
‪5.41 USD‬
AUDCAD
معامله
#115875814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۴۵:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88427
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۳:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.88278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.41 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۰۴
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۵۳:۱۶
فروش
0.05
0.88572
0.88427
سود
‪5.46 USD‬
AUDCAD
معامله
#115790585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88572
بهره
‪0.20 USD‬
مجموع
‪5.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۵۳:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.88427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۲۳:۵۱
فروش
0.05
0.88892
0.88741
سود
‪5.52 USD‬
AUDCAD
معامله
#115777169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88892
بهره
‪0.05 USD‬
مجموع
‪5.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۲۳:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.88741
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.52 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۵:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۴:۰۳
فروش
0.05
0.89074
0.88926
سود
‪5.44 USD‬
AUDCAD
معامله
#115735709
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.89074
بهره
‪0.05 USD‬
مجموع
‪5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.88926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.44 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۲۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۲:۰۶
فروش
0.08
0.89417
0.89136
سود
‪16.42 USD‬
AUDCAD
معامله
#115688501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۲۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.89417
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪16.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۲:۰۶
حجم معامله
0.08
خروج
0.89136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.42 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۲:۰۵
فروش
0.05
0.89068
0.89136
سود
‪-2.27 USD‬
AUDCAD
معامله
#115669918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.89068
بهره
‪0.20 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۲:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.89136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.27 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۴۳
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۶
فروش
0.25
0.89668
0.8903
سود
‪116.97 USD‬
AUDCAD
معامله
#115594698
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.89668
بهره
‪0.50 USD‬
مجموع
‪116.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۶
حجم معامله
0.25
خروج
0.8903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪116.97 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۵
فروش
0.17
0.89219
0.89029
سود
‪24.27 USD‬
AUDCAD
معامله
#115512745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.89219
بهره
‪0.68 USD‬
مجموع
‪23.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۵
حجم معامله
0.17
خروج
0.89029
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.27 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۵۳:۱۶
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۵
فروش
0.11
0.8887
0.89028
سود
‪-12.25 USD‬
AUDCAD
معامله
#115501118
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۵۳:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8887
بهره
‪0.44 USD‬
مجموع
‪-12.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.89028
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.25 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۶
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۴
فروش
0.08
0.8852
0.89028
سود
‪-29.12 USD‬
AUDCAD
معامله
#115489812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8852
بهره
‪0.56 USD‬
مجموع
‪-29.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.08
خروج
0.89028
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-29.12 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۱۸
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۳
فروش
0.05
0.88174
0.89024
سود
‪-30.53 USD‬
AUDCAD
معامله
#115392096
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88174
بهره
‪0.50 USD‬
مجموع
‪-31.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۶:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.89024
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30.53 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۴:۱۵
خرید
0.05
0.89678
0.89831
سود
‪5.50 USD‬
AUDCAD
معامله
#115599136
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89678
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪5.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۴:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.89831
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۱
خرید
0.05
0.89414
0.89565
سود
‪5.42 USD‬
AUDCAD
معامله
#115559510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89414
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪5.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.89565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.42 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۰۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۳:۵۴
خرید
0.05
0.89307
0.89463
سود
‪5.59 USD‬
AUDCAD
معامله
#115526048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89307
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪5.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۳:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.89463
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.59 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۳
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۱۷:۴۷
خرید
0.05
0.89158
0.89308
سود
‪5.55 USD‬
AUDCAD
معامله
#115514222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۱۷:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.89308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.55 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۸:۲۸
خرید
0.05
0.89019
0.8917
سود
‪5.60 USD‬
AUDCAD
معامله
#115507508
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.8917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.60 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۴۵:۰۱
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۲۳:۵۲
خرید
0.05
0.88812
0.88972
سود
‪5.50 USD‬
AUDCAD
معامله
#115497658
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۴۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88812
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪5.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۲۳:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.88972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.50 USD‬
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۲:۵۴
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۸
خرید
0.08
0.88526
0.88599
سود
‪3.40 USD‬
AUDCAD
معامله
#115370444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۲:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88526
بهره
‪-0.92 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۸
حجم معامله
0.08
خروج
0.88599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۶:۲۵
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۸
خرید
0.11
0.88169
0.88599
سود
‪34.07 USD‬
AUDCAD
معامله
#115391914
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۶:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88169
بهره
‪-0.93 USD‬
مجموع
‪35.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۸
حجم معامله
0.11
خروج
0.88599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.07 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۷
خرید
0.05
0.88875
0.88599
سود
‪-11.33 USD‬
AUDCAD
معامله
#115317627
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88875
بهره
‪-1.12 USD‬
مجموع
‪-10.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۱:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.88599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.33 USD‬
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۰
۲۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۶:۲۶
فروش
0.05
0.8832
0.88172
سود
‪5.51 USD‬
AUDCAD
معامله
#115382475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8832
بهره
‪0.05 USD‬
مجموع
‪5.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.88172
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.51 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۲۶
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۱۶
فروش
0.08
0.88784
0.8851
سود
‪16.53 USD‬
AUDCAD
معامله
#115294039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88784
بهره
‪0.40 USD‬
مجموع
‪16.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.08
خروج
0.8851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.53 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۱۵:۰۱
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۱۶
فروش
0.05
0.88442
0.88511
سود
‪-2.24 USD‬
AUDCAD
معامله
#115272354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88442
بهره
‪0.30 USD‬
مجموع
‪-2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.88511
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.24 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۰۹:۲۶
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۴۸
خرید
0.11
0.88501
0.88917
سود
‪33.09 USD‬
AUDCAD
معامله
#115263945
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۰۹:۲۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88501
بهره
‪-0.62 USD‬
مجموع
‪33.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.11
خروج
0.88917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.09 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۲۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۴۷
خرید
0.08
0.88852
0.88921
سود
‪3.39 USD‬
AUDCAD
معامله
#115247739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88852
بهره
‪-0.68 USD‬
مجموع
‪4.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.08
خروج
0.88921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.39 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۴۶
خرید
0.05
0.89201
0.88914
سود
‪-11.00 USD‬
AUDCAD
معامله
#115235318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.89201
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪-10.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.88914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.00 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۳۱:۴۲
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۰۵:۱۳
فروش
0.11
0.89081
0.88671
سود
‪33.40 USD‬
AUDCAD
معامله
#115225417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۳۱:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.89081
بهره
‪0.11 USD‬
مجموع
‪33.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۰۵:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
0.88671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.40 USD‬