حالت آزمایشی

@MisAurora

244.58 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪30%‪

MIN COPY 10USD
PROFIT TARGET 5%-30% MONTHLY
METHOD TRADING SCALPING MARTIANGLE

Setting choose propertion or
10USD - Setting volume 100%
20USD - Setting volume 200%
And multiply it.
*Please follow the setting*

Please DM me if anything problem . For partner ib will receive up to 70% profit sharing just DM me ?

خلاصه

مالزی
کشور
۳۶ روز
در رتبه بندی
‪~142 USD‬
سرمایه شخصی
‪~4 800 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
41
تعداد کپی تریدرها
10 ریسک
‪0%‪
مارس ۲۰۲۳
‪0%‪
آوریل ۲۰۲۳
‪0%‪
می ۲۰۲۳
‪0%‪
ژوئن ۲۰۲۳
‪0%‪
جولای ۲۰۲۳
‪0%‪
آگوست ۲۰۲۳
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۳
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۳
‪86.76%‪
ژانویه ۲۰۲۴
‪84.5%‪
فوریه ۲۰۲۴
ریسک0
مارس ۲۰۲۳
ریسک0
آوریل ۲۰۲۳
ریسک0
می ۲۰۲۳
ریسک0
ژوئن ۲۰۲۳
ریسک0
جولای ۲۰۲۳
ریسک0
آگوست ۲۰۲۳
ریسک0
سپتامبر ۲۰۲۳
ریسک0
اکتبر ۲۰۲۳
ریسک0
نوامبر ۲۰۲۳
ریسک0
دسامبر ۲۰۲۳
ریسک6
ژانویه ۲۰۲۴
ریسک7
فوریه ۲۰۲۴
0
مارس ۲۰۲۳
0
آوریل ۲۰۲۳
0
می ۲۰۲۳
0
ژوئن ۲۰۲۳
0
جولای ۲۰۲۳
0
آگوست ۲۰۲۳
0
سپتامبر ۲۰۲۳
0
اکتبر ۲۰۲۳
0
نوامبر ۲۰۲۳
0
دسامبر ۲۰۲۳
8
ژانویه ۲۰۲۴
33
فوریه ۲۰۲۴

ابزار محبوب

GBPUSD
British Pound vs US Dollar
1353
trades
‪83.6%‪
سودآور
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
483
trades
‪58.2%‪
سودآور

ترکیب بندی موجودی

1836
معاملات، کل
‪100%‪
ارزها