حالت آزمایشی
فروش
2.34
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۴۰
0.92558
0.92494
1.42555
0.42554
سود
‪93.38 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۴۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.92558
Stop loss
1.42555
سود
‪93.38 USD‬
حجم معامله
2.34
قیمت فعلی
0.92494
Take profit
0.42554
فروش
2.34
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۸
0.92377
0.92494
1.42379
0.42368
سود
‪-217.03 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.92377
Stop loss
1.42379
سود
‪-217.03 USD‬
حجم معامله
2.34
قیمت فعلی
0.92494
Take profit
0.42368
فروش
2.34
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
0.92244
0.92494
1.42259
0.42183
سود
‪-445.13 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.92244
Stop loss
1.42259
سود
‪-445.13 USD‬
حجم معامله
2.34
قیمت فعلی
0.92494
Take profit
0.42183
خرید
1.56
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۱۹
0.83320
0.83125
0.33301
1.33454
سود
‪-233.87 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۱۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.83320
Stop loss
0.33301
سود
‪-233.87 USD‬
حجم معامله
1.56
قیمت فعلی
0.83125
Take profit
1.33454
فروش
2.34
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۵۱
0.91711
0.92494
1.41713
0.41712
سود
‪-1 359.22 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۵۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.91711
Stop loss
1.41713
سود
‪-1 359.22 USD‬
حجم معامله
2.34
قیمت فعلی
0.92494
Take profit
0.41712
فروش
2.34
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۹
0.90794
0.92494
1.40795
0.40795
سود
‪-2 931.88 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.90794
Stop loss
1.40795
سود
‪-2 931.88 USD‬
حجم معامله
2.34
قیمت فعلی
0.92494
Take profit
0.40795