Chế độ demo

@Hello Guys

430.62 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 35%

your copy capital is quite small, please copy Hoang_DuBai, if you don't change you will lose your money when copying me!

Please join the group and I will guide you to copy

The commission rate is 25%, please copy

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
143 ngày
Trong bảng xếp hạng
~25 000 USD
Tài sản cá nhân
~90 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
300
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 1 2023
0%
Th 2 2023
0%
Th 3 2023
0%
Th 4 2023
0%
Tháng 5 2023
0%
Th 6 2023
6.87%
Th 7 2023
103.89%
Th 8 2023
58.77%
Th 9 2023
28.84%
Th 10 2023
17.47%
Th 11 2023
1.34%
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2023
rủi ro0
Th 2 2023
rủi ro0
Th 3 2023
rủi ro0
Th 4 2023
rủi ro0
Tháng 5 2023
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro6
Th 7 2023
rủi ro7
Th 8 2023
rủi ro6
Th 9 2023
rủi ro9
Th 10 2023
rủi ro3
Th 11 2023
rủi ro3
Th 12 2023
0
Th 1 2023
0
Th 2 2023
0
Th 3 2023
0
Th 4 2023
0
Tháng 5 2023
0
Th 6 2023
8
Th 7 2023
67
Th 8 2023
84
Th 9 2023
138
Th 10 2023
247
Th 11 2023
299
Th 12 2023

Các công cụ phổ biến

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2786
giao dịch
95.6%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Gold vs US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

2787
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ
0%
Hàng hóa