Chế độ demo

@TSLA_Classic

0.00 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
99 ngày
Trong bảng xếp hạng
~5 100 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
0%
Th 4 2024
0%
Tháng 5 2024
0%
Th 6 2024
0%
Th 7 2024
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro0
Th 3 2024
rủi ro6
Th 4 2024
rủi ro5
Tháng 5 2024
rủi ro3
Th 6 2024
rủi ro3
Th 7 2024
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
1
Th 4 2024
1
Tháng 5 2024
1
Th 6 2024
1
Th 7 2024