ขาย
0.01
10.03.2023 10:35:02
1.19421
1.27389
0.00000
0.00000
กำไร
-79.78 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.03.2023 10:35:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.19421
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27389
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
08.03.2023 05:59:50
1.18114
1.27389
0.00000
1.18020
กำไร
-92.85 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2023 05:59:50
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.18114
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27389
รับกำไร (Take profit)
1.18020
ขาย
0.01
08.03.2023 05:59:49
1.18113
1.27389
0.00000
1.18020
กำไร
-92.86 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2023 05:59:49
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.18113
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27389
รับกำไร (Take profit)
1.18020
ขาย
0.01
08.03.2023 05:59:47
1.18111
1.27389
0.00000
1.18020
กำไร
-92.88 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2023 05:59:47
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.18111
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27389
รับกำไร (Take profit)
1.18020
ขาย
0.01
08.03.2023 05:59:46
1.18112
1.27389
0.00000
1.18020
กำไร
-92.87 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2023 05:59:46
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.18112
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27389
รับกำไร (Take profit)
1.18020
ขาย
0.01
08.03.2023 05:59:45
1.18114
1.27389
0.00000
1.18020
กำไร
-92.85 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2023 05:59:45
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.18114
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27389
รับกำไร (Take profit)
1.18020