د ډیمو حالت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۱:۱۵:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۲۳
خرڅول
0.02
1.06605
1.06525
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70302784
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۱:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06605
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06525
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۴:۲۳
خریداری کول
0.02
1.06412
1.06496
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70280229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06412
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06496
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۹:۴۹
خرڅول
0.02
1.06615
1.06537
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70263201
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06615
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06537
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۸:۳۵
خریداری کول
0.02
2374.55
2379.53
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#70259969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2374.55
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2379.53
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
خریداری کول
0.04
1.0641
1.06599
ګټه
‪0.08 USD‬
EURUSD
سودا
#70218490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0641
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.06599
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.08 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
خریداری کول
0.02
1.06726
1.06599
ګټه
‪-0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#70180772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06726
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06599
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۰:۳۷
خرڅول
0.02
1.06546
1.06466
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70248987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06546
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06466
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۲:۱۹
خریداری کول
0.02
2376.1
2381.18
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#70220285
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2376.1
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2381.18
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۱
خریداری کول
10
499.7
511.5
ګټه
‪1.18 USD‬
#META
سودا
#70024902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
499.7
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.18 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
511.5
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.18 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۰
خریداری کول
5
510.82
511.5
ګټه
‪0.03 USD‬
#META
سودا
#69959197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
510.82
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
511.5
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۱
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۹
خریداری کول
3
520.82
511.5
ګټه
‪-0.28 USD‬
#META
سودا
#69711868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
520.82
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
511.5
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.28 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۸
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۹
خرڅول
0.04
1.06882
1.06674
ګټه
‪0.08 USD‬
EURUSD
سودا
#70173715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06882
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.06674
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.08 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۸
خرڅول
0.02
1.06502
1.06674
ګټه
‪-0.03 USD‬
EURUSD
سودا
#70143068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06502
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06674
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۱۳:۴۲
خریداری کول
0.02
1.06655
1.06736
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70162950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06655
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۰۵
خریداری کول
0.02
2366.33
2371.2
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#70144398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2366.33
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2371.2
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۶
خریداری کول
8
89.24
90.86
ګټه
‪0.13 USD‬
#MS
سودا
#70087650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
89.24
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
90.86
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.13 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۵۶:۴۰
خرڅول
0.02
1.06417
1.06337
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70116543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06417
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۵۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06337
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۱۰
خریداری کول
0.02
1.06178
1.06259
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70106352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06178
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06259
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۱۹:۴۰
خرڅول
0.02
1.06273
1.06192
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70101072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06273
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۱۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06192
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۷:۱۱
خریداری کول
0.02
1.06149
1.06235
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70085991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06149
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06235
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۸
خریداری کول
31
85.71
89.9
ګټه
‪1.30 USD‬
#MS
سودا
#69956801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
85.71
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
31
بهر(وتل)
89.9
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.30 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۷
خریداری کول
16
91.69
89.9
ګټه
‪-0.29 USD‬
#MS
سودا
#69805716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
91.69
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
16
بهر(وتل)
89.9
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.29 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۶
خریداری کول
8
93.72
89.9
ګټه
‪-0.31 USD‬
#MS
سودا
#69767170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
93.72
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
89.9
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.31 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۳:۰۸
خرڅول
0.02
1.06416
1.06337
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70064267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06416
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06337
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۰۸
خریداری کول
0.02
2370.81
2375.62
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#70051495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2370.81
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2375.62
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۶
خریداری کول
0.08
1.06189
1.0652
ګټه
‪0.26 USD‬
EURUSD
سودا
#70039777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06189
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.0652
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.26 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
خریداری کول
0.04
1.06472
1.0652
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70003244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06472
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.0652
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
خریداری کول
0.02
1.07237
1.0652
ګټه
‪-0.14 USD‬
EURUSD
سودا
#69900006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07237
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.14 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0652
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.14 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۴:۱۰
خرڅول
0.02
1.06323
1.06243
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#70058244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06323
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06243
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۱۸
خریداری کول
0.02
2332.75
2337.99
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#70013412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2332.75
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2337.99
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۰:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۴
خریداری کول
0.5
18015.1
18182.8
ګټه
‪0.84 USD‬
NQ
سودا
#69953346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18015.1
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.84 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
18182.8
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.84 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۵۰:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۳
خریداری کول
0.3
18322.2
18182.8
ګټه
‪-0.42 USD‬
NQ
سودا
#69899097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۵۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18322.2
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.42 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18182.8
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.42 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
خرڅول
0.02
1.06566
1.06485
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69988959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06566
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06485
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۸:۴۸
خریداری کول
0.02
2346.53
2351.52
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#69995815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2346.53
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2351.52
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۹:۱۱
خریداری کول
0.02
1.07114
1.07202
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69874812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07114
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07202
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۱۳
خریداری کول
0.3
18049.1
18099.5
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#69873111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18049.1
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18099.5
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۴۶
خرڅول
0.02
1.07544
1.07464
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69868727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07544
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07464
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۳
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۷:۲۲
خریداری کول
0.02
1.07432
1.07517
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69843608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07432
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07517
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۳۸
خریداری کول
0.3
18034.2
18085.1
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#69844126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18034.2
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18085.1
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۰
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۴:۲۹
خریداری کول
0.02
2337.14
2342.18
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#69844279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2337.14
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2342.18
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۱
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۹:۳۰
خرڅول
0.02
1.07455
1.07375
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69839614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07455
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07375
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۰۱
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۰۲:۰۲
خریداری کول
0.3
17991.2
18041.4
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#69836905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
17991.2
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18041.4
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۶
خریداری کول
0.04
2323.32
2337.52
ګټه
‪0.57 USD‬
XAUUSD
سودا
#69803553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2323.32
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
2337.52
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.57 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۵
خریداری کول
0.02
2350.08
2337.6
ګټه
‪-0.25 USD‬
XAUUSD
سودا
#69787746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2350.08
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2337.6
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.25 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۳۵
خریداری کول
0.3
17967.3
18016.4
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#69796116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
17967.3
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18016.4
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۱۵
خریداری کول
0.02
1.07818
1.07899
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69797959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07818
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07899
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۰:۰۵
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۱
خرڅول
0.04
1.08611
1.08305
ګټه
‪0.12 USD‬
EURUSD
سودا
#69716420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۳۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08611
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08305
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.12 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۷
خرڅول
0.02
1.08363
1.08321
ګټه
‪0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#69700426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08363
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08321
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۲
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۲۹:۴۷
خریداری کول
0.3
18203.3
18271.1
ګټه
‪0.20 USD‬
NQ
سودا
#69776208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18203.3
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۲۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18271.1
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.20 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۵۱
خریداری کول
0.02
1.08546
1.08631
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#69777429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08546
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08631
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬