၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၀၈:၀၇
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၆:၄၄
ရောင်းချမှု
1
1.08954
1.08861
အမြတ်
0.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73882733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၀၈:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08861
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၅၅:၃၀
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၆:၄၀
ရောင်းချမှု
1
1.08896
1.08865
အမြတ်
0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73878697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၅၅:၃၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၅၈
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
1.08456
1.08879
အမြတ်
4.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73863332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.23 USD
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၁၆:၄၃
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.08333
1.08885
အမြတ်
5.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73844134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၁၆:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.52 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၀၂:၀၆
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၃၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.08158
1.08268
အမြတ်
1.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73800854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၀၂:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၀၈:၁၂:၅၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၂၁
ရောင်းချမှု
1
1.07849
1.08075
အမြတ်
-2.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73605081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၀၈:၁၂:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.26 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၆:၄၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၂၀
ရောင်းချမှု
1
1.07951
1.08073
အမြတ်
-1.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73609561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၆:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.22 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၃:၁၇:၄၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၉
ရောင်းချမှု
1
1.07941
1.08072
အမြတ်
-1.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73615300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၃:၁၇:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.31 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၁၇:၂၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၉
ရောင်းချမှု
1
1.07977
1.08072
အမြတ်
-0.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73611034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၁၇:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.95 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၃၄:၄၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၈
ရောင်းချမှု
1
1.08046
1.08072
အမြတ်
-0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73622586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၃၄:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၃၄:၅၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၇
ရောင်းချမှု
1
1.08041
1.08072
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73622589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၃၄:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၀၇:၁၂:၃၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၆
ရောင်းချမှု
1
1.08203
1.08072
အမြတ်
1.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73640168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၀၇:၁၂:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၅၆
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၅
ရောင်းချမှု
1
1.08356
1.08072
အမြတ်
2.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73658503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.84 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၀၈:၀၅:၅၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၅
ရောင်းချမှု
1
1.08209
1.08072
အမြတ်
1.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73641248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၀၈:၀၅:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08072
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၂၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၄
ရောင်းချမှု
1
1.08364
1.08073
အမြတ်
2.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73658891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08073
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.91 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၀၈
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၃
ရောင်းချမှု
1
1.08354
1.08069
အမြတ်
2.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73715539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၀၁:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.85 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၀၂:၀၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၂
ရောင်းချမှု
1
1.08367
1.08067
အမြတ်
3.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73715582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၀၂:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.08067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၃၈
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၃:၁၁
ရောင်းချမှု
1
1.08087
1.07841
အမြတ်
2.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73579715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.46 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၂၃
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၃:၀၅
ရောင်းချမှု
1
1.08086
1.07841
အမြတ်
2.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73579694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.45 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၁၈
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၅၉
ရောင်းချမှု
1
1.08095
1.07841
အမြတ်
2.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73579686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.54 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၁၆
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၅၄
ရောင်းချမှု
1
1.08111
1.07841
အမြတ်
2.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73579674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၁၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.08101
1.07841
အမြတ်
2.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73579668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၁၁:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၅၆
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၄၆
ရောင်းချမှု
1
1.08049
1.07841
အမြတ်
2.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73577730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.08 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၅၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၄၂
ရောင်းချမှု
1
1.08046
1.07842
အမြတ်
2.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73577721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၅၃
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၃၈
ရောင်းချမှု
1
1.08044
1.07837
အမြတ်
2.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73577715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၃၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.07899
1.07836
အမြတ်
0.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73574660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၂၅
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1.07899
1.07838
အမြတ်
0.61 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73574649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၂၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07838
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၃၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၂၅
ရောင်းချမှု
1
1.07826
1.07837
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73571351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၀:၁၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၂၁
ရောင်းချမှု
1
1.07818
1.07839
အမြတ်
-0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73571542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၀:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၁၅:၃၄
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၁၇
ရောင်းချမှု
1
1.07796
1.07836
အမြတ်
-0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73571018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၁၅:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၁၅
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၁၃
ရောင်းချမှု
1
1.07725
1.07837
အမြတ်
-1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73566230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.12 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၂
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၀၉
ရောင်းချမှု
1
1.07679
1.07839
အမြတ်
-1.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73565055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.60 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၄:၀၈:၃၇
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1.07611
1.0784
အမြတ်
-2.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73561002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၄:၀၈:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.0784
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.29 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၉:၅၁
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၁:၅၈
ရောင်းချမှု
1
1.07586
1.07829
အမြတ်
-2.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73551609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၉:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.43 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၀၉:၃၁
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၁:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.07519
1.07829
အမြတ်
-3.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73548554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၀၉:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၂၀:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07829
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.10 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၁၀
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၂၅
ရောင်းချမှု
1
1.0742
1.07335
အမြတ်
0.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73511222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၈:၂၈:၄၄
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.07282
1.07344
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73482290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၈:၂၈:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07344
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၁၁:၃၇
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.07397
1.07342
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73468866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၁၁:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၂၀:၁၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.0718
1.07351
အမြတ်
1.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73487789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၂၀:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.71 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၄:၃၆:၅၃
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.07203
1.07351
အမြတ်
1.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73500715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၄:၃၆:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.48 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၅၁:၃၉
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၃၀
ရောင်းချမှု
1
1.07703
1.0757
အမြတ်
1.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73421681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၅၁:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.0757
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၅၁:၃၄
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၂၅
ရောင်းချမှု
1
1.07712
1.07571
အမြတ်
1.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73421671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၅၁:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၂၈:၄၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၂၀
ရောင်းချမှု
1
1.07629
1.07575
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73420355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၂၈:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၅၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၁၇
ရောင်းချမှု
1
1.07585
1.07581
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73420232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၂၃:၂၅
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၁၁
ရောင်းချမှု
1
1.07593
1.07581
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73420134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၂၃:၂၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၀၃:၄၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၄
ရောင်းချမှု
1
1.07334
1.07564
အမြတ်
-2.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73396351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၁:၀၃:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.30 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၇:၀၁:၃၃
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၃
ရောင်းချမှု
1
1.07533
1.07564
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73407031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၇:၀၁:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၇:၀၂:၄၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1.07539
1.07564
အမြတ်
-0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73407049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၇:၀၂:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.25 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၉:၀၈:၃၇
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.07665
1.07561
အမြတ်
1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73411290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၉:၀၈:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07561
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၉:၀၈:၄၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၄၉
ရောင်းချမှု
1
1.07657
1.07554
အမြတ်
1.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#73411293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၀၉:၀၈:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.07554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD