07.06.2024 10:56:20
12.06.2024 15:33:02
ซื้อ
1
1.08957
1.08207
กำไร
-7.50 USD
EURUSD
ดีล
#72484391
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 10:56:20
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08957
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:33:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.50 USD
07.06.2024 15:30:15
12.06.2024 15:33:01
ซื้อ
1
1.08536
1.08201
กำไร
-3.35 USD
EURUSD
ดีล
#72502317
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:15
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08536
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:33:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.35 USD
07.06.2024 15:30:20
12.06.2024 15:33:00
ซื้อ
1
1.08491
1.08197
กำไร
-2.94 USD
EURUSD
ดีล
#72502778
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:20
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08491
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:33:00
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08197
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.94 USD
07.06.2024 15:32:27
12.06.2024 15:32:59
ซื้อ
1
1.08378
1.08215
กำไร
-1.63 USD
EURUSD
ดีล
#72503883
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:32:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.63 USD
07.06.2024 16:03:21
12.06.2024 15:32:58
ซื้อ
1
1.08244
1.08222
กำไร
-0.22 USD
EURUSD
ดีล
#72509916
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:03:21
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
07.06.2024 16:05:40
12.06.2024 15:32:57
ซื้อ
1
1.08272
1.08218
กำไร
-0.54 USD
EURUSD
ดีล
#72510251
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:05:40
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08272
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:57
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
07.06.2024 18:21:30
12.06.2024 15:32:56
ซื้อ
1
1.08074
1.08214
กำไร
1.40 USD
EURUSD
ดีล
#72521148
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 18:21:30
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08074
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
07.06.2024 17:15:02
12.06.2024 15:32:56
ซื้อ
1
1.08153
1.0822
กำไร
0.67 USD
EURUSD
ดีล
#72516841
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 17:15:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08153
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
10.06.2024 00:18:31
12.06.2024 15:32:55
ซื้อ
1
1.07741
1.08211
กำไร
4.70 USD
EURUSD
ดีล
#72540721
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 00:18:31
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:55
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.70 USD
10.06.2024 00:18:37
12.06.2024 15:32:54
ซื้อ
1
1.07741
1.0821
กำไร
4.69 USD
EURUSD
ดีล
#72540723
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 00:18:37
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0821
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.69 USD
10.06.2024 00:26:20
12.06.2024 15:32:53
ซื้อ
1
1.07744
1.08214
กำไร
4.70 USD
EURUSD
ดีล
#72540770
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 00:26:20
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07744
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:53
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.70 USD
10.06.2024 09:50:27
12.06.2024 15:32:52
ซื้อ
1
1.07581
1.08205
กำไร
6.24 USD
EURUSD
ดีล
#72550340
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 09:50:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07581
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:52
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.24 USD
10.06.2024 16:44:56
12.06.2024 15:32:51
ซื้อ
1
1.07443
1.082
กำไร
7.57 USD
EURUSD
ดีล
#72567574
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 16:44:56
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.082
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.57 USD
11.06.2024 16:27:36
12.06.2024 15:32:50
ซื้อ
1
1.07232
1.08202
กำไร
9.70 USD
EURUSD
ดีล
#72608375
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2024 16:27:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 15:32:50
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.70 USD
07.06.2024 16:05:26
07.06.2024 16:05:33
ซื้อ
0.01
1.08277
1.0826
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#72510228
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:05:26
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2024 16:05:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0826
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
07.06.2024 15:45:04
07.06.2024 16:04:39
ซื้อ
0.01
1.083
1.08235
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#72506204
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:45:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2024 16:04:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
07.06.2024 16:03:07
07.06.2024 16:04:27
ซื้อ
0.01
1.0823
1.08241
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#72509898
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:03:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2024 16:04:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
06.06.2024 17:27:48
06.06.2024 19:30:05
ซื้อ
1
1.08746
1.08861
กำไร
1.15 USD
EURUSD
ดีล
#72450083
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2024 17:27:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2024 19:30:05
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.15 USD
06.06.2024 14:28:58
06.06.2024 19:30:00
ซื้อ
1
1.08703
1.0887
กำไร
1.67 USD
EURUSD
ดีล
#72433691
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2024 14:28:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08703
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2024 19:30:00
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.67 USD
06.06.2024 10:21:08
06.06.2024 19:29:47
ซื้อ
1
1.08823
1.08869
กำไร
0.46 USD
EURUSD
ดีล
#72423136
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2024 10:21:08
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2024 19:29:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
05.06.2024 13:34:01
05.06.2024 16:01:52
ซื้อ
1
1.08656
1.08846
กำไร
1.90 USD
EURUSD
ดีล
#72354392
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2024 13:34:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08656
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2024 16:01:52
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.90 USD
05.06.2024 12:24:15
05.06.2024 16:00:47
ซื้อ
1
1.08746
1.08827
กำไร
0.81 USD
EURUSD
ดีล
#72351895
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2024 12:24:15
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2024 16:00:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
05.06.2024 01:42:46
05.06.2024 16:00:26
ซื้อ
1
1.08801
1.08832
กำไร
0.31 USD
EURUSD
ดีล
#72334573
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2024 01:42:46
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08801
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2024 16:00:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
04.06.2024 14:06:37
04.06.2024 20:40:34
ซื้อ
1
1.08646
1.0884
กำไร
1.94 USD
EURUSD
ดีล
#72301153
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 14:06:37
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08646
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2024 20:40:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0884
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.94 USD
04.06.2024 12:15:07
04.06.2024 20:40:31
ซื้อ
1
1.08719
1.0884
กำไร
1.21 USD
EURUSD
ดีล
#72292283
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 12:15:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2024 20:40:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0884
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.21 USD
04.06.2024 12:14:21
04.06.2024 20:40:23
ซื้อ
1
1.08721
1.08835
กำไร
1.14 USD
EURUSD
ดีล
#72292023
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 12:14:21
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08721
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2024 20:40:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
04.06.2024 11:26:30
04.06.2024 20:40:19
ซื้อ
1
1.0882
1.08842
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#72287048
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 11:26:30
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2024 20:40:19
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08842
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
04.06.2024 10:31:10
04.06.2024 20:40:15
ซื้อ
1
1.08908
1.08842
กำไร
-0.66 USD
EURUSD
ดีล
#72282218
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 10:31:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08908
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2024 20:40:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08842
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.66 USD
04.06.2024 07:29:32
04.06.2024 09:43:26
ขาย
1
1.09091
1.08996
กำไร
0.95 USD
EURUSD
ดีล
#72274564
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 07:29:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2024 09:43:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.95 USD
03.06.2024 12:47:02
03.06.2024 16:26:14
ซื้อ
1
1.08332
1.08502
กำไร
1.70 USD
EURUSD
ดีล
#72222960
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2024 12:47:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2024 16:26:14
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08502
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.70 USD
03.06.2024 11:01:33
03.06.2024 16:26:11
ซื้อ
1
1.0839
1.0851
กำไร
1.20 USD
EURUSD
ดีล
#72218067
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2024 11:01:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2024 16:26:11
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.20 USD
03.06.2024 01:11:47
03.06.2024 16:26:07
ซื้อ
1
1.08504
1.0851
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#72199006
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2024 01:11:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08504
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2024 16:26:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
31.05.2024 12:01:34
31.05.2024 17:41:18
ขาย
1
1.0841
1.08611
กำไร
-2.01 USD
EURUSD
ดีล
#72146398
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 12:01:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0841
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 17:41:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.01 USD
31.05.2024 14:20:33
31.05.2024 17:41:17
ขาย
1
1.08527
1.08611
กำไร
-0.84 USD
EURUSD
ดีล
#72153174
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 14:20:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 17:41:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.84 USD
31.05.2024 15:47:51
31.05.2024 17:41:16
ขาย
1
1.08769
1.08607
กำไร
1.62 USD
EURUSD
ดีล
#72159778
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 15:47:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 17:41:16
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.62 USD
31.05.2024 15:47:45
31.05.2024 17:41:16
ขาย
1
1.08765
1.08609
กำไร
1.56 USD
EURUSD
ดีล
#72159764
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 15:47:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08765
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 17:41:16
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.56 USD
31.05.2024 15:49:07
31.05.2024 17:41:15
ขาย
1
1.08761
1.08607
กำไร
1.54 USD
EURUSD
ดีล
#72159949
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 15:49:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 17:41:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.54 USD
31.05.2024 09:57:56
31.05.2024 11:41:17
ซื้อ
1
1.08259
1.08362
กำไร
1.03 USD
EURUSD
ดีล
#72139858
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 09:57:56
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 11:41:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
31.05.2024 00:41:53
31.05.2024 06:40:14
ขาย
1
1.08326
1.0819
กำไร
1.36 USD
EURUSD
ดีล
#72122315
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2024 00:41:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2024 06:40:14
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.36 USD
30.05.2024 08:08:58
30.05.2024 13:45:32
ซื้อ
1
1.07956
1.08183
กำไร
2.27 USD
EURUSD
ดีล
#72071636
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2024 08:08:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07956
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:45:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08183
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.27 USD
29.05.2024 23:51:24
30.05.2024 13:45:30
ซื้อ
1
1.08007
1.0819
กำไร
1.83 USD
EURUSD
ดีล
#72061088
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 23:51:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:45:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.83 USD
29.05.2024 22:17:53
30.05.2024 13:45:27
ซื้อ
1
1.08047
1.0819
กำไร
1.43 USD
EURUSD
ดีล
#72058764
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 22:17:53
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08047
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:45:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
29.05.2024 20:14:10
30.05.2024 13:45:22
ซื้อ
1
1.08096
1.08184
กำไร
0.88 USD
EURUSD
ดีล
#72054588
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 20:14:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:45:22
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08184
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
29.05.2024 18:35:04
30.05.2024 13:45:18
ซื้อ
1
1.081
1.08189
กำไร
0.89 USD
EURUSD
ดีล
#72050054
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 18:35:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.081
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:45:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
29.05.2024 18:16:50
30.05.2024 13:43:51
ซื้อ
1
1.08164
1.08178
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#72049221
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 18:16:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08164
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:43:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
29.05.2024 18:16:41
30.05.2024 13:43:45
ซื้อ
1
1.08171
1.08186
กำไร
0.15 USD
EURUSD
ดีล
#72049215
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 18:16:41
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 13:43:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
29.05.2024 11:33:50
29.05.2024 12:42:07
ซื้อ
1
1.08364
1.08492
กำไร
1.28 USD
EURUSD
ดีล
#72023061
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 11:33:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08364
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 12:42:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.28 USD
29.05.2024 06:58:33
29.05.2024 09:33:43
ซื้อ
1
1.08484
1.0851
กำไร
0.26 USD
EURUSD
ดีล
#72013195
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 06:58:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 09:33:43
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.0851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
28.05.2024 18:54:27
28.05.2024 20:46:17
ขาย
1
1.08782
1.08699
กำไร
0.83 USD
EURUSD
ดีล
#71991482
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2024 18:54:27
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2024 20:46:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
28.05.2024 17:57:14
28.05.2024 20:46:12
ขาย
1
1.08728
1.08702
กำไร
0.26 USD
EURUSD
ดีล
#71988946
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2024 17:57:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2024 20:46:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.08702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD