Демо горим
Зарах
0.25
02.05.2024 19:12:15
1.07036
1.08550
0.00000
1.07033
Ашиг
-373.76 USD
EURUSD_k
Нээх огноо цаг
02.05.2024 19:12:15
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07036
Stop loss
0.00000
Ашиг
-373.76 USD
Арилжааны хэмжээ
0.25
Одоогийн үнэ
1.08550
Take profit
1.07033
Зарах
0.25
16.04.2024 04:10:28
1.06126
1.08550
0.00000
0.00000
Ашиг
-596.25 USD
EURUSD_k
Нээх огноо цаг
16.04.2024 04:10:28
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.06126
Stop loss
0.00000
Ашиг
-596.25 USD
Арилжааны хэмжээ
0.25
Одоогийн үнэ
1.08550
Take profit
0.00000
Авах
0.25
28.12.2023 14:35:03
1.11169
1.08537
0.00000
0.00000
Ашиг
-958.30 USD
EURUSD_k
Нээх огноо цаг
28.12.2023 14:35:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.11169
Stop loss
0.00000
Ашиг
-958.30 USD
Арилжааны хэмжээ
0.25
Одоогийн үнэ
1.08537
Take profit
0.00000
Авах
0.25
28.12.2023 05:50:38
1.11194
1.08537
0.00000
1.11198
Ашиг
-964.55 USD
EURUSD_k
Нээх огноо цаг
28.12.2023 05:50:38
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.11194
Stop loss
0.00000
Ашиг
-964.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.25
Одоогийн үнэ
1.08537
Take profit
1.11198