Chế độ demo
Bán
0.25
02.05.2024 19:12:15
1.07036
1.08566
0.00000
1.07033
Lợi nhuận
-377.76 USD
EURUSD_k
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2024 19:12:15
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07036
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-377.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.25
Giá hiện tại
1.08566
Chốt lời
1.07033
Bán
0.25
16.04.2024 04:10:28
1.06126
1.08566
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-600.25 USD
EURUSD_k
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 04:10:28
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.06126
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-600.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.25
Giá hiện tại
1.08566
Chốt lời
0.00000
Mua
0.25
28.12.2023 14:35:03
1.11169
1.08553
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-954.30 USD
EURUSD_k
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2023 14:35:03
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.11169
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-954.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.25
Giá hiện tại
1.08553
Chốt lời
0.00000
Mua
0.25
28.12.2023 05:50:38
1.11194
1.08553
0.00000
1.11198
Lợi nhuận
-960.55 USD
EURUSD_k
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2023 05:50:38
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.11194
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-960.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.25
Giá hiện tại
1.08553
Chốt lời
1.11198