ขาย
0.25
02.05.2024 19:12:15
1.07036
1.08598
0.00000
1.07033
กำไร
-385.76 USD
EURUSD_k
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2024 19:12:15
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07036
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-385.76 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
1.08598
รับกำไร (Take profit)
1.07033
ขาย
0.25
16.04.2024 04:10:28
1.06126
1.08598
0.00000
0.00000
กำไร
-608.25 USD
EURUSD_k
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 04:10:28
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06126
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-608.25 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
1.08598
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.25
28.12.2023 14:35:03
1.11169
1.08585
0.00000
0.00000
กำไร
-946.30 USD
EURUSD_k
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2023 14:35:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11169
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-946.30 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
1.08585
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.25
28.12.2023 05:50:38
1.11194
1.08585
0.00000
1.11198
กำไร
-952.55 USD
EURUSD_k
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2023 05:50:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11194
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-952.55 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
1.08585
รับกำไร (Take profit)
1.11198