Демо горим
22.01.2024 05:34:19
23.01.2024 08:52:50
Авах
0.01
1.09062
1.09094
Ашиг
0.24 USD
EURUSD
Гэрээ
#85725
Нээх огноо цаг
22.01.2024 05:34:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09062
Солих
-0.08 USD
Нийт
0.32 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:52:50
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09094
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.24 USD
22.01.2024 05:34:18
23.01.2024 08:52:50
Авах
0.01
1.09062
1.09095
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#85724
Нээх огноо цаг
22.01.2024 05:34:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09062
Солих
-0.08 USD
Нийт
0.33 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:52:50
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09095
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
22.01.2024 05:56:21
23.01.2024 08:52:49
Авах
0.01
1.09023
1.09094
Ашиг
0.63 USD
EURUSD
Гэрээ
#85827
Нээх огноо цаг
22.01.2024 05:56:21
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09023
Солих
-0.08 USD
Нийт
0.71 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:52:49
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09094
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.63 USD
22.01.2024 05:56:21
23.01.2024 08:52:49
Авах
0.01
1.09023
1.09094
Ашиг
0.63 USD
EURUSD
Гэрээ
#85826
Нээх огноо цаг
22.01.2024 05:56:21
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09023
Солих
-0.08 USD
Нийт
0.71 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:52:49
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09094
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.63 USD
22.01.2024 05:34:19
23.01.2024 08:52:49
Авах
0.01
1.09062
1.09094
Ашиг
0.24 USD
EURUSD
Гэрээ
#85726
Нээх огноо цаг
22.01.2024 05:34:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09062
Солих
-0.08 USD
Нийт
0.32 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:52:49
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09094
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.24 USD
22.01.2024 05:56:22
23.01.2024 08:52:48
Авах
0.01
1.09023
1.09094
Ашиг
0.63 USD
EURUSD
Гэрээ
#85828
Нээх огноо цаг
22.01.2024 05:56:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09023
Солих
-0.08 USD
Нийт
0.71 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:52:48
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09094
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.63 USD
18.01.2024 06:49:24
22.01.2024 05:38:31
Авах
0.01
1.08954
1.09046
Ашиг
0.76 USD
EURUSD
Гэрээ
#74390
Нээх огноо цаг
18.01.2024 06:49:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08954
Солих
-0.16 USD
Нийт
0.92 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 05:38:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09046
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.76 USD
18.01.2024 06:49:26
22.01.2024 05:38:30
Авах
0.01
1.08954
1.09046
Ашиг
0.76 USD
EURUSD
Гэрээ
#74391
Нээх огноо цаг
18.01.2024 06:49:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08954
Солих
-0.16 USD
Нийт
0.92 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 05:38:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09046
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.76 USD
18.01.2024 06:49:27
22.01.2024 05:38:29
Авах
0.01
1.08954
1.09046
Ашиг
0.76 USD
EURUSD
Гэрээ
#74392
Нээх огноо цаг
18.01.2024 06:49:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08954
Солих
-0.16 USD
Нийт
0.92 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 05:38:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09046
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.76 USD
18.01.2024 06:49:27
22.01.2024 05:38:28
Авах
0.01
1.08954
1.09046
Ашиг
0.76 USD
EURUSD
Гэрээ
#74393
Нээх огноо цаг
18.01.2024 06:49:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08954
Солих
-0.16 USD
Нийт
0.92 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 05:38:28
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.09046
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.76 USD
18.01.2024 10:02:18
22.01.2024 04:18:45
Авах
0.01
1.08875
1.0905
Ашиг
1.59 USD
EURUSD
Гэрээ
#74872
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:02:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08875
Солих
-0.16 USD
Нийт
1.75 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 04:18:45
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0905
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.59 USD
18.01.2024 10:02:17
22.01.2024 04:18:45
Авах
0.01
1.08875
1.0905
Ашиг
1.59 USD
EURUSD
Гэрээ
#74871
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:02:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08875
Солих
-0.16 USD
Нийт
1.75 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 04:18:45
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0905
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.59 USD
18.01.2024 10:02:16
22.01.2024 04:18:45
Авах
0.01
1.08874
1.0905
Ашиг
1.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#74870
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:02:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08874
Солих
-0.16 USD
Нийт
1.76 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 04:18:45
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0905
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.60 USD
18.01.2024 09:59:49
22.01.2024 04:18:45
Авах
0.01
1.08892
1.0905
Ашиг
1.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#74861
Нээх огноо цаг
18.01.2024 09:59:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08892
Солих
-0.16 USD
Нийт
1.58 USD
Хаах огноо цаг
22.01.2024 04:18:45
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0905
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.42 USD
19.01.2024 08:36:30
19.01.2024 13:30:03
Авах
0.01
1.08786
1.08886
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#79924
Нээх огноо цаг
19.01.2024 08:36:30
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08786
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:30:03
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08886
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
19.01.2024 08:36:32
19.01.2024 13:30:02
Авах
0.01
1.08786
1.08886
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#79927
Нээх огноо цаг
19.01.2024 08:36:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08786
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:30:02
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08886
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
19.01.2024 08:36:32
19.01.2024 13:30:02
Авах
0.01
1.08786
1.08886
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#79926
Нээх огноо цаг
19.01.2024 08:36:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08786
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:30:02
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08886
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
19.01.2024 08:36:31
19.01.2024 13:30:02
Авах
0.01
1.08786
1.08886
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#79925
Нээх огноо цаг
19.01.2024 08:36:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08786
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:30:02
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08886
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
19.01.2024 08:43:16
19.01.2024 13:30:00
Авах
0.01
1.08797
1.08887
Ашиг
0.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#79953
Нээх огноо цаг
19.01.2024 08:43:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08797
Солих
0.00 USD
Нийт
0.90 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:30:00
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08887
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.90 USD
19.01.2024 08:43:15
19.01.2024 13:30:00
Авах
0.01
1.08797
1.08885
Ашиг
0.88 USD
EURUSD
Гэрээ
#79952
Нээх огноо цаг
19.01.2024 08:43:15
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08797
Солих
0.00 USD
Нийт
0.88 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:30:00
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08885
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.88 USD
19.01.2024 10:29:55
19.01.2024 13:10:34
Авах
0.01
1.08732
1.08817
Ашиг
0.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#80408
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:29:55
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08732
Солих
0.00 USD
Нийт
0.85 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08817
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.85 USD
19.01.2024 10:29:57
19.01.2024 13:10:33
Авах
0.01
1.08732
1.08815
Ашиг
0.83 USD
EURUSD
Гэрээ
#80410
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:29:57
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08732
Солих
0.00 USD
Нийт
0.83 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:33
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08815
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.83 USD
19.01.2024 10:29:56
19.01.2024 13:10:33
Авах
0.01
1.08732
1.08815
Ашиг
0.83 USD
EURUSD
Гэрээ
#80409
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:29:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08732
Солих
0.00 USD
Нийт
0.83 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:33
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08815
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.83 USD
19.01.2024 10:33:45
19.01.2024 13:10:31
Авах
0.01
1.08707
1.08815
Ашиг
1.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#80450
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:45
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08707
Солих
0.00 USD
Нийт
1.08 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08815
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.08 USD
19.01.2024 10:33:44
19.01.2024 13:10:31
Авах
0.01
1.08706
1.08815
Ашиг
1.09 USD
EURUSD
Гэрээ
#80449
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08706
Солих
0.00 USD
Нийт
1.09 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08815
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.09 USD
19.01.2024 10:33:46
19.01.2024 13:10:30
Авах
0.01
1.08706
1.08814
Ашиг
1.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#80451
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08706
Солих
0.00 USD
Нийт
1.08 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08814
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.08 USD
19.01.2024 10:33:47
19.01.2024 13:10:29
Авах
0.01
1.08706
1.08815
Ашиг
1.09 USD
EURUSD
Гэрээ
#80453
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08706
Солих
0.00 USD
Нийт
1.09 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08815
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.09 USD
19.01.2024 10:33:46
19.01.2024 13:10:29
Авах
0.01
1.08706
1.08814
Ашиг
1.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#80452
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08706
Солих
0.00 USD
Нийт
1.08 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08814
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.08 USD
19.01.2024 10:33:49
19.01.2024 13:10:28
Авах
0.01
1.08707
1.08814
Ашиг
1.07 USD
EURUSD
Гэрээ
#80455
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08707
Солих
0.00 USD
Нийт
1.07 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:28
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08814
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.07 USD
19.01.2024 10:33:48
19.01.2024 13:10:28
Авах
0.01
1.08707
1.08815
Ашиг
1.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#80454
Нээх огноо цаг
19.01.2024 10:33:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08707
Солих
0.00 USD
Нийт
1.08 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 13:10:28
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08815
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.08 USD
19.01.2024 03:25:47
19.01.2024 05:18:59
Авах
0.01
1.08801
1.0888
Ашиг
0.79 USD
EURUSD
Гэрээ
#78861
Нээх огноо цаг
19.01.2024 03:25:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08801
Солих
0.00 USD
Нийт
0.79 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 05:18:59
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0888
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.79 USD
19.01.2024 03:25:47
19.01.2024 05:18:42
Авах
0.01
1.08801
1.08879
Ашиг
0.78 USD
EURUSD
Гэрээ
#78862
Нээх огноо цаг
19.01.2024 03:25:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08801
Солих
0.00 USD
Нийт
0.78 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 05:18:42
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08879
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.78 USD
19.01.2024 03:25:49
19.01.2024 05:18:41
Авах
0.01
1.08802
1.08879
Ашиг
0.77 USD
EURUSD
Гэрээ
#78864
Нээх огноо цаг
19.01.2024 03:25:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08802
Солих
0.00 USD
Нийт
0.77 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 05:18:41
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08879
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.77 USD
19.01.2024 03:25:48
19.01.2024 05:18:41
Авах
0.01
1.088
1.08879
Ашиг
0.79 USD
EURUSD
Гэрээ
#78863
Нээх огноо цаг
19.01.2024 03:25:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.088
Солих
0.00 USD
Нийт
0.79 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 05:18:41
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08879
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.79 USD
18.01.2024 10:10:32
18.01.2024 11:45:46
Авах
0.01
1.08823
1.08914
Ашиг
0.91 USD
EURUSD
Гэрээ
#74924
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08823
Солих
0.00 USD
Нийт
0.91 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.91 USD
18.01.2024 10:10:32
18.01.2024 11:45:46
Авах
0.01
1.08823
1.08913
Ашиг
0.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#74923
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08823
Солих
0.00 USD
Нийт
0.90 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08913
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.90 USD
18.01.2024 10:10:33
18.01.2024 11:45:46
Авах
0.01
1.08823
1.08914
Ашиг
0.91 USD
EURUSD
Гэрээ
#74925
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:33
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08823
Солих
0.00 USD
Нийт
0.91 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.91 USD
18.01.2024 10:10:35
18.01.2024 11:45:44
Авах
0.01
1.08821
1.08914
Ашиг
0.93 USD
EURUSD
Гэрээ
#74927
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08821
Солих
0.00 USD
Нийт
0.93 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.93 USD
18.01.2024 10:10:34
18.01.2024 11:45:44
Авах
0.01
1.08823
1.08914
Ашиг
0.91 USD
EURUSD
Гэрээ
#74926
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:34
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08823
Солих
0.00 USD
Нийт
0.91 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.91 USD
18.01.2024 10:10:35
18.01.2024 11:45:43
Авах
0.01
1.08818
1.08914
Ашиг
0.96 USD
EURUSD
Гэрээ
#74928
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08818
Солих
0.00 USD
Нийт
0.96 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.96 USD
18.01.2024 10:10:36
18.01.2024 11:45:42
Авах
0.01
1.08819
1.08914
Ашиг
0.95 USD
EURUSD
Гэрээ
#74929
Нээх огноо цаг
18.01.2024 10:10:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08819
Солих
0.00 USD
Нийт
0.95 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:42
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.95 USD
18.01.2024 11:01:49
18.01.2024 11:45:41
Авах
0.01
1.08792
1.08914
Ашиг
1.22 USD
EURUSD
Гэрээ
#75171
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08792
Солих
0.00 USD
Нийт
1.22 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:41
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.22 USD
18.01.2024 11:01:46
18.01.2024 11:45:41
Авах
0.01
1.08792
1.08914
Ашиг
1.22 USD
EURUSD
Гэрээ
#75168
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08792
Солих
0.00 USD
Нийт
1.22 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:41
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08914
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.22 USD
18.01.2024 11:01:48
18.01.2024 11:45:40
Авах
0.01
1.08792
1.08913
Ашиг
1.21 USD
EURUSD
Гэрээ
#75170
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08792
Солих
0.00 USD
Нийт
1.21 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:40
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08913
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.21 USD
18.01.2024 11:01:47
18.01.2024 11:45:40
Авах
0.01
1.08791
1.08912
Ашиг
1.21 USD
EURUSD
Гэрээ
#75169
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08791
Солих
0.00 USD
Нийт
1.21 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:40
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08912
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.21 USD
18.01.2024 11:01:50
18.01.2024 11:45:39
Авах
0.01
1.0879
1.08912
Ашиг
1.22 USD
EURUSD
Гэрээ
#75173
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0879
Солих
0.00 USD
Нийт
1.22 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:39
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08912
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.22 USD
18.01.2024 11:01:50
18.01.2024 11:45:38
Авах
0.01
1.0879
1.08912
Ашиг
1.22 USD
EURUSD
Гэрээ
#75174
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0879
Солих
0.00 USD
Нийт
1.22 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:38
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08912
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.22 USD
18.01.2024 11:01:49
18.01.2024 11:45:38
Авах
0.01
1.08791
1.08912
Ашиг
1.21 USD
EURUSD
Гэрээ
#75172
Нээх огноо цаг
18.01.2024 11:01:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08791
Солих
0.00 USD
Нийт
1.21 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 11:45:38
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08912
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.21 USD
17.01.2024 11:26:22
17.01.2024 11:57:58
Авах
0.01
1.08646
1.08779
Ашиг
1.33 USD
EURUSD
Гэрээ
#71180
Нээх огноо цаг
17.01.2024 11:26:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08646
Солих
0.00 USD
Нийт
1.33 USD
Хаах огноо цаг
17.01.2024 11:57:58
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08779
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.33 USD
17.01.2024 11:26:21
17.01.2024 11:57:58
Авах
0.01
1.08645
1.08779
Ашиг
1.34 USD
EURUSD
Гэрээ
#71179
Нээх огноо цаг
17.01.2024 11:26:21
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08645
Солих
0.00 USD
Нийт
1.34 USD
Хаах огноо цаг
17.01.2024 11:57:58
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08779
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.34 USD