Демо горим
04.12.2023 17:39:04
05.12.2023 01:49:31
Авах
0.05
1.08116
1.08363
Ашиг
11.93 USD
EURUSD
Гэрээ
#112770785
Нээх огноо цаг
04.12.2023 17:39:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08116
Солих
-0.42 USD
Нийт
12.35 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 01:49:31
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08363
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.93 USD
04.12.2023 17:39:05
05.12.2023 01:49:31
Авах
0.05
1.08112
1.08363
Ашиг
12.13 USD
EURUSD
Гэрээ
#112770789
Нээх огноо цаг
04.12.2023 17:39:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08112
Солих
-0.42 USD
Нийт
12.55 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 01:49:31
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08363
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
12.13 USD
04.12.2023 17:44:38
05.12.2023 01:49:30
Авах
0.05
1.08083
1.08363
Ашиг
13.58 USD
EURUSD
Гэрээ
#112771193
Нээх огноо цаг
04.12.2023 17:44:38
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08083
Солих
-0.42 USD
Нийт
14.00 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 01:49:30
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08363
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
13.58 USD
04.12.2023 17:44:37
05.12.2023 01:49:30
Авах
0.05
1.08086
1.08363
Ашиг
13.43 USD
EURUSD
Гэрээ
#112771190
Нээх огноо цаг
04.12.2023 17:44:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08086
Солих
-0.42 USD
Нийт
13.85 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 01:49:30
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08363
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
13.43 USD
04.12.2023 16:49:04
04.12.2023 17:21:24
Зарах
0.05
1.08356
1.08237
Ашиг
5.95 USD
EURUSD
Гэрээ
#112766770
Нээх огноо цаг
04.12.2023 16:49:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08356
Солих
0.00 USD
Нийт
5.95 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 17:21:24
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08237
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.95 USD
04.12.2023 16:49:03
04.12.2023 17:21:24
Зарах
0.05
1.08356
1.08238
Ашиг
5.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#112766768
Нээх огноо цаг
04.12.2023 16:49:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08356
Солих
0.00 USD
Нийт
5.90 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 17:21:24
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08238
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.90 USD
04.12.2023 16:13:19
04.12.2023 16:16:59
Зарах
0.05
1.08331
1.08238
Ашиг
4.65 USD
EURUSD
Гэрээ
#112763972
Нээх огноо цаг
04.12.2023 16:13:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08331
Солих
0.00 USD
Нийт
4.65 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:16:59
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08238
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.65 USD
16.11.2023 05:03:50
04.12.2023 16:16:59
Зарах
0.05
1.08324
1.08238
Ашиг
5.24 USD
EURUSD
Гэрээ
#112286416
Нээх огноо цаг
16.11.2023 05:03:50
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08324
Солих
0.94 USD
Нийт
4.30 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:16:59
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08238
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.24 USD
04.12.2023 16:13:18
04.12.2023 16:16:59
Зарах
0.05
1.08331
1.08239
Ашиг
4.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#112763969
Нээх огноо цаг
04.12.2023 16:13:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08331
Солих
0.00 USD
Нийт
4.60 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:16:59
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08239
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.60 USD
04.12.2023 16:03:14
04.12.2023 16:13:17
Зарах
0.05
1.08446
1.08343
Ашиг
5.15 USD
EURUSD
Гэрээ
#112762909
Нээх огноо цаг
04.12.2023 16:03:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08446
Солих
0.00 USD
Нийт
5.15 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:13:17
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08343
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.15 USD
04.12.2023 16:03:15
04.12.2023 16:13:16
Зарах
0.05
1.08446
1.08358
Ашиг
4.40 USD
EURUSD
Гэрээ
#112762912
Нээх огноо цаг
04.12.2023 16:03:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08446
Солих
0.00 USD
Нийт
4.40 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:13:16
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08358
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.40 USD
04.12.2023 09:43:36
04.12.2023 16:03:13
Зарах
0.05
1.0854
1.08459
Ашиг
4.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#112748456
Нээх огноо цаг
04.12.2023 09:43:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0854
Солих
0.00 USD
Нийт
4.05 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:03:13
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08459
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.05 USD
04.12.2023 09:43:35
04.12.2023 16:03:13
Зарах
0.05
1.0854
1.08459
Ашиг
4.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#112748451
Нээх огноо цаг
04.12.2023 09:43:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0854
Солих
0.00 USD
Нийт
4.05 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:03:13
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08459
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.05 USD
04.12.2023 12:35:51
04.12.2023 16:00:47
Зарах
0.05
1.08654
1.08543
Ашиг
5.55 USD
EURUSD
Гэрээ
#112756628
Нээх огноо цаг
04.12.2023 12:35:51
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08654
Солих
0.00 USD
Нийт
5.55 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 16:00:47
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08543
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.55 USD
04.12.2023 13:18:07
04.12.2023 15:41:57
Зарах
0.05
1.08717
1.08643
Ашиг
3.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#112757726
Нээх огноо цаг
04.12.2023 13:18:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08717
Солих
0.00 USD
Нийт
3.70 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 15:41:57
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08643
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.70 USD
04.12.2023 13:18:08
04.12.2023 15:41:55
Зарах
0.05
1.08717
1.08643
Ашиг
3.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#112757729
Нээх огноо цаг
04.12.2023 13:18:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08717
Солих
0.00 USD
Нийт
3.70 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 15:41:55
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08643
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.70 USD
04.12.2023 10:18:16
04.12.2023 12:30:41
Зарах
0.05
1.08674
1.08639
Ашиг
1.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#112751458
Нээх огноо цаг
04.12.2023 10:18:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08674
Солих
0.00 USD
Нийт
1.75 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 12:30:41
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08639
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.75 USD
04.12.2023 10:18:17
04.12.2023 12:30:40
Зарах
0.05
1.08674
1.08638
Ашиг
1.80 USD
EURUSD
Гэрээ
#112751460
Нээх огноо цаг
04.12.2023 10:18:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08674
Солих
0.00 USD
Нийт
1.80 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 12:30:40
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08638
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.80 USD
04.12.2023 11:58:21
04.12.2023 12:30:39
Зарах
0.05
1.08737
1.08634
Ашиг
5.15 USD
EURUSD
Гэрээ
#112755217
Нээх огноо цаг
04.12.2023 11:58:21
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08737
Солих
0.00 USD
Нийт
5.15 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 12:30:39
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08634
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.15 USD
04.12.2023 11:58:22
04.12.2023 12:30:37
Зарах
0.05
1.08737
1.08631
Ашиг
5.30 USD
EURUSD
Гэрээ
#112755220
Нээх огноо цаг
04.12.2023 11:58:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08737
Солих
0.00 USD
Нийт
5.30 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 12:30:37
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08631
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.30 USD
04.12.2023 09:30:16
04.12.2023 09:43:38
Зарах
0.05
1.08628
1.08554
Ашиг
3.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#112747725
Нээх огноо цаг
04.12.2023 09:30:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08628
Солих
0.00 USD
Нийт
3.70 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 09:43:38
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08554
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.70 USD
04.12.2023 09:30:17
04.12.2023 09:43:37
Зарах
0.05
1.08627
1.08552
Ашиг
3.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#112747728
Нээх огноо цаг
04.12.2023 09:30:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08627
Солих
0.00 USD
Нийт
3.75 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 09:43:37
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08552
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.75 USD
04.12.2023 08:47:36
04.12.2023 09:29:14
Зарах
0.05
1.08717
1.08671
Ашиг
2.30 USD
EURUSD
Гэрээ
#112745261
Нээх огноо цаг
04.12.2023 08:47:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08717
Солих
0.00 USD
Нийт
2.30 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 09:29:14
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08671
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.30 USD
04.12.2023 08:47:38
04.12.2023 09:29:13
Зарах
0.05
1.08714
1.08671
Ашиг
2.15 USD
EURUSD
Гэрээ
#112745269
Нээх огноо цаг
04.12.2023 08:47:38
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08714
Солих
0.00 USD
Нийт
2.15 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 09:29:13
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08671
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.15 USD
04.12.2023 08:47:37
04.12.2023 09:29:13
Зарах
0.05
1.08715
1.08671
Ашиг
2.20 USD
EURUSD
Гэрээ
#112745266
Нээх огноо цаг
04.12.2023 08:47:37
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08715
Солих
0.00 USD
Нийт
2.20 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 09:29:13
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08671
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.20 USD
04.12.2023 05:27:08
04.12.2023 06:32:12
Зарах
0.05
1.08842
1.08728
Ашиг
5.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#112740287
Нээх огноо цаг
04.12.2023 05:27:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08842
Солих
0.00 USD
Нийт
5.70 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 06:32:12
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08728
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.70 USD
04.12.2023 05:27:28
04.12.2023 06:32:11
Зарах
0.05
1.08846
1.08728
Ашиг
5.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#112740313
Нээх огноо цаг
04.12.2023 05:27:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08846
Солих
0.00 USD
Нийт
5.90 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 06:32:11
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08728
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.90 USD
04.12.2023 05:27:27
04.12.2023 06:32:11
Зарах
0.05
1.08846
1.08728
Ашиг
5.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#112740309
Нээх огноо цаг
04.12.2023 05:27:27
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08846
Солих
0.00 USD
Нийт
5.90 USD
Хаах огноо цаг
04.12.2023 06:32:11
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08728
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.90 USD
16.11.2023 10:48:56
01.12.2023 17:32:53
Зарах
0.05
1.08494
1.0844
Ашиг
3.58 USD
EURUSD
Гэрээ
#112293302
Нээх огноо цаг
16.11.2023 10:48:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08494
Солих
0.88 USD
Нийт
2.70 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 17:32:53
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.0844
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.58 USD
16.11.2023 10:48:58
01.12.2023 17:32:52
Зарах
0.05
1.08494
1.08441
Ашиг
3.53 USD
EURUSD
Гэрээ
#112293308
Нээх огноо цаг
16.11.2023 10:48:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08494
Солих
0.88 USD
Нийт
2.65 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 17:32:52
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08441
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.53 USD
16.11.2023 10:48:57
01.12.2023 17:32:52
Зарах
0.05
1.08494
1.08442
Ашиг
3.48 USD
EURUSD
Гэрээ
#112293304
Нээх огноо цаг
16.11.2023 10:48:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08494
Солих
0.88 USD
Нийт
2.60 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 17:32:52
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08442
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.48 USD
17.11.2023 11:15:27
01.12.2023 16:46:44
Зарах
0.05
1.0856
1.08513
Ашиг
3.17 USD
EURUSD
Гэрээ
#112326644
Нээх огноо цаг
17.11.2023 11:15:27
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0856
Солих
0.82 USD
Нийт
2.35 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:44
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08513
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.17 USD
17.11.2023 11:15:29
01.12.2023 16:46:43
Зарах
0.05
1.08559
1.08515
Ашиг
3.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#112326648
Нээх огноо цаг
17.11.2023 11:15:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08559
Солих
0.82 USD
Нийт
2.20 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:43
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08515
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.02 USD
17.11.2023 11:15:31
01.12.2023 16:46:41
Зарах
0.05
1.0856
1.08516
Ашиг
3.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#112326650
Нээх огноо цаг
17.11.2023 11:15:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0856
Солих
0.82 USD
Нийт
2.20 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:41
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08516
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.02 USD
17.11.2023 11:15:33
01.12.2023 16:46:40
Зарах
0.05
1.0856
1.08516
Ашиг
3.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#112326658
Нээх огноо цаг
17.11.2023 11:15:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0856
Солих
0.82 USD
Нийт
2.20 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:40
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08516
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.02 USD
17.11.2023 12:19:52
01.12.2023 16:46:39
Зарах
0.05
1.08617
1.08511
Ашиг
6.12 USD
EURUSD
Гэрээ
#112328544
Нээх огноо цаг
17.11.2023 12:19:52
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08617
Солих
0.82 USD
Нийт
5.30 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:39
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08511
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.12 USD
17.11.2023 12:19:54
01.12.2023 16:46:38
Зарах
0.05
1.08618
1.08509
Ашиг
6.27 USD
EURUSD
Гэрээ
#112328547
Нээх огноо цаг
17.11.2023 12:19:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08618
Солих
0.82 USD
Нийт
5.45 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:38
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08509
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.27 USD
01.12.2023 15:44:29
01.12.2023 16:46:36
Зарах
0.05
1.08681
1.08506
Ашиг
8.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#112704856
Нээх огноо цаг
01.12.2023 15:44:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08681
Солих
0.00 USD
Нийт
8.75 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:36
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08506
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.75 USD
01.12.2023 15:44:30
01.12.2023 16:46:34
Зарах
0.05
1.08685
1.08514
Ашиг
8.55 USD
EURUSD
Гэрээ
#112704858
Нээх огноо цаг
01.12.2023 15:44:30
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08685
Солих
0.00 USD
Нийт
8.55 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:34
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08514
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.55 USD
23.11.2023 02:53:41
01.12.2023 15:41:44
Зарах
0.05
1.08912
1.08708
Ашиг
10.67 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461718
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08912
Солих
0.47 USD
Нийт
10.20 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:44
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08708
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.67 USD
23.11.2023 02:53:42
01.12.2023 15:41:41
Зарах
0.05
1.0891
1.08722
Ашиг
9.87 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461720
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0891
Солих
0.47 USD
Нийт
9.40 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:41
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08722
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.87 USD
23.11.2023 02:53:43
01.12.2023 15:41:40
Зарах
0.05
1.0891
1.08726
Ашиг
9.67 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461723
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:43
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0891
Солих
0.47 USD
Нийт
9.20 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:40
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08726
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.67 USD
23.11.2023 02:53:44
01.12.2023 15:41:38
Зарах
0.05
1.0891
1.0872
Ашиг
9.97 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461725
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0891
Солих
0.47 USD
Нийт
9.50 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:38
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.0872
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.97 USD
23.11.2023 02:53:44
01.12.2023 15:41:36
Зарах
0.05
1.0891
1.08719
Ашиг
10.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461727
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0891
Солих
0.47 USD
Нийт
9.55 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:36
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08719
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.02 USD
23.11.2023 02:53:45
01.12.2023 15:41:35
Зарах
0.05
1.0891
1.08719
Ашиг
10.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461729
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0891
Солих
0.47 USD
Нийт
9.55 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:35
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08719
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.02 USD
23.11.2023 02:53:46
01.12.2023 15:41:33
Зарах
0.05
1.0891
1.08721
Ашиг
9.92 USD
EURUSD
Гэрээ
#112461731
Нээх огноо цаг
23.11.2023 02:53:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0891
Солих
0.47 USD
Нийт
9.45 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:41:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08721
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.92 USD
24.11.2023 04:50:14
01.12.2023 12:42:45
Зарах
0.05
1.0895
1.08881
Ашиг
3.86 USD
EURUSD
Гэрээ
#112490100
Нээх огноо цаг
24.11.2023 04:50:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0895
Солих
0.41 USD
Нийт
3.45 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 12:42:45
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08881
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.86 USD
24.11.2023 04:50:13
01.12.2023 12:42:45
Зарах
0.05
1.0895
1.08881
Ашиг
3.86 USD
EURUSD
Гэрээ
#112490098
Нээх огноо цаг
24.11.2023 04:50:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0895
Солих
0.41 USD
Нийт
3.45 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 12:42:45
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08881
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.86 USD
01.12.2023 11:47:02
01.12.2023 12:42:44
Зарах
0.05
1.08982
1.08881
Ашиг
5.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#112696886
Нээх огноо цаг
01.12.2023 11:47:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08982
Солих
0.00 USD
Нийт
5.05 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 12:42:44
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08881
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.05 USD
24.11.2023 04:50:14
01.12.2023 12:42:44
Зарах
0.05
1.0895
1.08881
Ашиг
3.86 USD
EURUSD
Гэрээ
#112490102
Нээх огноо цаг
24.11.2023 04:50:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0895
Солих
0.41 USD
Нийт
3.45 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 12:42:44
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08881
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.86 USD