Демо горим

@Hello Guys

433.80 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 35%

Telegram Channel
Please join the group and I will guide you to copy

The commission rate is 25%, please copy

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
138 days
Зэрэглэлээр
~25 000 USD
Хувийн хөрөнгө
~91 000 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
302
Копи арилжаачдын тоо
3 эрсдэл
0%
1-р сар 2023
0%
2-р сар 2023
0%
3-р сар 2023
0%
4-р сар 2023
0%
5-р сар 2023
0%
6-р сар 2023
6.87%
7-р сар 2023
103.89%
8-р сар 2023
58.77%
9-р сар 2023
28.84%
10-р сар 2023
17.47%
11-р сар 2023
1.94%
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2023
эрсдэл0
2-р сар 2023
эрсдэл0
3-р сар 2023
эрсдэл0
4-р сар 2023
эрсдэл0
5-р сар 2023
эрсдэл0
6-р сар 2023
эрсдэл6
7-р сар 2023
эрсдэл7
8-р сар 2023
эрсдэл6
9-р сар 2023
эрсдэл9
10-р сар 2023
эрсдэл3
11-р сар 2023
эрсдэл3
12-р сар 2023
0
1-р сар 2023
0
2-р сар 2023
0
3-р сар 2023
0
4-р сар 2023
0
5-р сар 2023
0
6-р сар 2023
8
7-р сар 2023
67
8-р сар 2023
84
9-р сар 2023
138
10-р сар 2023
247
11-р сар 2023
298
12-р сар 2023

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2699
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
96.4%
Ашигтай
XAUUSD.
Gold vs US Dollar
1
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
100%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

2700
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд
0%
Түүхий эдүүд