Демо горим

@TSLA_Classic

0.00 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 25%

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
95 days
Зэрэглэлээр
~5 100 USD
Хувийн хөрөнгө
~0 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
1
Копи арилжаачдын тоо
3 эрсдэл
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0%
3-р сар 2024
0%
4-р сар 2024
0%
5-р сар 2024
0%
6-р сар 2024
0%
7-р сар 2024
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2024
эрсдэл0
2-р сар 2024
эрсдэл0
3-р сар 2024
эрсдэл6
4-р сар 2024
эрсдэл5
5-р сар 2024
эрсдэл3
6-р сар 2024
эрсдэл3
7-р сар 2024
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
0
3-р сар 2024
1
4-р сар 2024
1
5-р сар 2024
1
6-р сар 2024
1
7-р сар 2024