@chullian

-70.16 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 50%

សង្ខេប

កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង
ប្រទេស
234 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~2 200 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~69 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
6
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
4 ហានិភ័យ
0%
កក្កដា 2023
0%
សីហា 2023
0%
កញ្ញា 2023
0%
តុលា 2023
-16.7%
វិច្ជិកា 2023
-81.85%
ធ្នូ 2023
65.81%
មករា 2024
29.76%
កុម្ភៈ 2024
-12.17%
មីនា 2024
-27.48%
មេសា 2024
33.11%
ឧសភា 2024
8.19%
មិថុនា 2024
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2023
ហានិភ័យ0
សីហា 2023
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2023
ហានិភ័យ0
តុលា 2023
ហានិភ័យ6
វិច្ជិកា 2023
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2023
ហានិភ័យ9
មករា 2024
ហានិភ័យ6
កុម្ភៈ 2024
ហានិភ័យ5
មីនា 2024
ហានិភ័យ7
មេសា 2024
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2024
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2024
0
កក្កដា 2023
0
សីហា 2023
0
កញ្ញា 2023
0
តុលា 2023
1
វិច្ជិកា 2023
8
ធ្នូ 2023
10
មករា 2024
10
កុម្ភៈ 2024
9
មីនា 2024
8
មេសា 2024
8
ឧសភា 2024
7
មិថុនា 2024

ទ្រព្យសកម្មជួញដូរពេញនិយម

EURUSD_k
Euro vs US Dollar
548
ជួញដូរ
89.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

548
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ