Chế độ demo

@chullian

-70.16 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 50%

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
234 ngày
Trong bảng xếp hạng
~2 200 USD
Tài sản cá nhân
~69 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
6
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
-16.7%
Th 11 2023
-81.85%
Th 12 2023
65.81%
Th 1 2024
29.76%
Th 2 2024
-12.17%
Th 3 2024
-27.48%
Th 4 2024
33.11%
Tháng 5 2024
8.19%
Th 6 2024
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro6
Th 11 2023
rủi ro8
Th 12 2023
rủi ro9
Th 1 2024
rủi ro6
Th 2 2024
rủi ro5
Th 3 2024
rủi ro7
Th 4 2024
rủi ro6
Tháng 5 2024
rủi ro4
Th 6 2024
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
1
Th 11 2023
8
Th 12 2023
10
Th 1 2024
10
Th 2 2024
9
Th 3 2024
8
Th 4 2024
8
Tháng 5 2024
7
Th 6 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSD_k
Euro vs US Dollar
548
giao dịch
89.6%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

548
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ