حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۰:۳۰
1.37526
1.37387
0.00000
0.00000
سود
‪0.84 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۰:۳۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.37526
Stop loss
0.00000
سود
‪0.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37387
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۶:۴۵
1.36845
1.37387
0.00000
0.00000
سود
‪-4.14 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۶:۴۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.36845
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37387
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۲۳:۲۷
0.66566
0.66535
0.00000
0.00000
سود
‪-0.66 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۲۳:۲۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.66566
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.66535
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۴۳:۵۹
2085.05
2317.48
0.00
0.00
سود
‪-221.93 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۴۳:۵۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2085.05
Stop loss
0.00
سود
‪-221.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2317.48
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۱:۱۴
2025.01
2317.48
0.00
0.00
سود
‪-281.16 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۱:۱۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2025.01
Stop loss
0.00
سود
‪-281.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2317.48
Take profit
0.00
خرید
0.01
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۱۹:۲۴
0.67031
0.66535
0.00000
0.00000
سود
‪-9.65 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۱۹:۲۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.67031
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.66535
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۵۸:۳۸
0.67648
0.66535
0.00000
0.00000
سود
‪-16.18 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۵۸:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.67648
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.66535
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۳۱.۰۷.۲۰۲۳ ۲۲:۳۰:۵۰
1.28379
1.27904
0.00000
0.00000
سود
‪-13.99 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۳ ۲۲:۳۰:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.28379
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27904
Take profit
0.00000