ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၉:၄၃:၅၉
2085.05
2418.38
0.00
0.00
အမြတ်
-319.80 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၉:၄၃:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2085.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-319.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2418.38
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၂၁:၁၄
2025.01
2418.38
0.00
0.00
အမြတ်
-379.03 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၂၁:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2025.01
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-379.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2418.38
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၅၈:၃၈
0.67648
0.67778
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.65 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၅၈:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67648
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67778
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000