Chế độ demo
Bán
0.01
01.03.2024 19:43:59
2085.05
2419.57
0.00
0.00
Lợi nhuận
-320.99 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2024 19:43:59
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2085.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-320.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2419.57
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
22.02.2024 23:21:14
2025.01
2419.57
0.00
0.00
Lợi nhuận
-380.22 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 23:21:14
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2025.01
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-380.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2419.57
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
02.01.2024 20:58:38
0.67648
0.67791
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.52 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2024 20:58:38
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
0.67648
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67791
Chốt lời
0.00000