Chế độ demo
Mua
0.01
22.04.2024 10:14:40
2357.97
2357.86
2350.33
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 10:14:40
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2357.97
Dừng lỗ
2350.33
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2357.86
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
22.04.2024 10:12:21
2358.08
2357.64
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 10:12:21
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2358.08
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2357.64
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
22.04.2024 10:04:23
2355.89
2358.03
2368.00
0.00
Lợi nhuận
-0.02 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 10:04:23
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2355.89
Dừng lỗ
2368.00
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2358.03
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
22.04.2024 09:02:53
2364.25
2358.03
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.06 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 09:02:53
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2364.25
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2358.03
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
22.04.2024 09:00:27
2366.65
2357.64
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.09 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 09:00:27
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2366.65
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2357.64
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
22.04.2024 03:53:26
2381.39
2358.03
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.23 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 03:53:26
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2381.39
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2358.03
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
22.04.2024 03:53:24
2381.86
2357.64
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.24 USD
XAUUSD_x
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 03:53:24
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2381.86
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2357.64
Chốt lời
0.00