Chế độ demo

@Unicorn-Forex

520.12 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 35%

https://minanguyenfx.com/
https://t.me/UnicornForex_Copy
Telegram: ThaoVy_N
Contact : 0792706309 ( Zalo/ WhatsApp)
Cộng đồng Copy https://zalo.me/g/bjlvhg837

Min copy 1000$ volume fixed size 0.01
3000$ volume fixed size 0.02

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
304 ngày
Trong bảng xếp hạng
~5 300 USD
Tài sản cá nhân
~1 600 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
58
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2023
0.16%
Th 7 2023
33.23%
Th 8 2023
23.14%
Th 9 2023
22.83%
Th 10 2023
66.46%
Th 11 2023
23.28%
Th 12 2023
10.07%
Th 1 2024
8.43%
Th 2 2024
6.03%
Th 3 2024
2.89%
Th 4 2024
14.98%
Tháng 5 2024
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro6
Th 7 2023
rủi ro6
Th 8 2023
rủi ro4
Th 9 2023
rủi ro8
Th 10 2023
rủi ro5
Th 11 2023
rủi ro6
Th 12 2023
rủi ro6
Th 1 2024
rủi ro4
Th 2 2024
rủi ro3
Th 3 2024
rủi ro4
Th 4 2024
rủi ro4
Tháng 5 2024
0
Th 6 2023
2
Th 7 2023
37
Th 8 2023
81
Th 9 2023
172
Th 10 2023
280
Th 11 2023
379
Th 12 2023
94
Th 1 2024
73
Th 2 2024
83
Th 3 2024
72
Th 4 2024
68
Tháng 5 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSD.
Euro vs US Dollar
5190
giao dịch
94.2%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Gold vs US Dollar
3
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

5193
Tổng giá trị các giao dịch
99.9%
Tiền tệ
0.1%
Hàng hóa