Chế độ demo

@Supper-Safe

604.91 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 35%

My chat is locked, please message me via Telegram: @Hoangsmile1
zalo 0907180889

If your capital is less than 2000$, copy Hoang_DuBai Cent account, monthly profit 15-30% stable profit every month! My Cent account trading songs with me wishes copiers all have good profits!

Please copy Hoang_DuBai commission is 25%

Chanel Name : https://t.me/CopySuperSafe

1000$ fix volume 0.01
2000$ fix volume 0.02
3000$ fix volume 0.03
10000$ fix volume 0.08

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
318 ngày
Trong bảng xếp hạng
~5 300 USD
Tài sản cá nhân
~1 500 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
96
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2023
6.88%
Th 7 2023
34.55%
Th 8 2023
24%
Th 9 2023
21.25%
Th 10 2023
74.68%
Th 11 2023
24.6%
Th 12 2023
10.18%
Th 1 2024
8.31%
Th 2 2024
6.23%
Th 3 2024
2.84%
Th 4 2024
14.9%
Tháng 5 2024
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro6
Th 7 2023
rủi ro4
Th 8 2023
rủi ro4
Th 9 2023
rủi ro6
Th 10 2023
rủi ro5
Th 11 2023
rủi ro6
Th 12 2023
rủi ro6
Th 1 2024
rủi ro4
Th 2 2024
rủi ro3
Th 3 2024
rủi ro4
Th 4 2024
rủi ro4
Tháng 5 2024
0
Th 6 2023
9
Th 7 2023
56
Th 8 2023
92
Th 9 2023
185
Th 10 2023
312
Th 11 2023
430
Th 12 2023
117
Th 1 2024
109
Th 2 2024
136
Th 3 2024
101
Th 4 2024
106
Tháng 5 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSD.
Euro vs US Dollar
5570
giao dịch
94.3%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Gold vs US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

5571
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ
0%
Hàng hóa