Chế độ demo
23.05.2024 08:57:09
23.05.2024 09:07:01
Mua
0.1
2361.55
2361.7
Lợi nhuận
1.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116543587
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 08:57:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2361.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 09:07:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2361.7
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
23.05.2024 08:57:35
23.05.2024 09:06:33
Mua
0.1
2360
2361.06
Lợi nhuận
10.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116543613
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 08:57:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2360
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 09:06:33
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2361.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.60 USD
23.05.2024 09:01:46
23.05.2024 09:04:48
Mua
0.1
2357.39
2359.95
Lợi nhuận
25.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116543895
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 09:01:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2357.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 09:04:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2359.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.60 USD
23.05.2024 08:44:20
23.05.2024 08:52:28
Bán
0.1
2366.98
2365.7
Lợi nhuận
12.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116543149
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 08:44:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2366.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 08:52:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2365.7
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.80 USD
23.05.2024 08:34:21
23.05.2024 08:39:04
Bán
0.1
2368.41
2366.17
Lợi nhuận
22.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116542852
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 08:34:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2368.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 08:39:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2366.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.40 USD
23.05.2024 06:14:39
23.05.2024 08:39:03
Bán
0.1
2369.68
2366.17
Lợi nhuận
35.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116541120
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 06:14:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2369.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 08:39:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2366.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
35.10 USD
23.05.2024 06:12:12
23.05.2024 08:39:02
Bán
0.1
2370.92
2366.12
Lợi nhuận
48.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116541081
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 06:12:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2370.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 08:39:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2366.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
48.00 USD
23.05.2024 08:21:23
23.05.2024 08:32:00
Bán
0.1
2372.76
2370.36
Lợi nhuận
24.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116542695
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 08:21:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2372.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 08:32:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2370.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.00 USD
23.05.2024 07:03:27
23.05.2024 08:08:06
Bán
0.1
2373.07
2370.97
Lợi nhuận
21.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116541994
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 07:03:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2373.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 08:08:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2370.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.00 USD
22.05.2024 07:59:06
22.05.2024 11:25:35
Bán
0.1
2413.06
2412.16
Lợi nhuận
9.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116512750
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 07:59:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2413.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 11:25:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2412.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.00 USD
22.05.2024 08:51:09
22.05.2024 11:25:34
Bán
0.1
2414.15
2412.08
Lợi nhuận
20.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116513384
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 08:51:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2414.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 11:25:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2412.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.70 USD
22.05.2024 10:41:01
22.05.2024 11:21:40
Bán
0.1
2416.29
2414.07
Lợi nhuận
22.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116515578
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 10:41:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2416.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 11:21:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2414.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.20 USD
22.05.2024 09:03:04
22.05.2024 10:28:12
Bán
0.1
2416.82
2413.93
Lợi nhuận
28.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116513656
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 09:03:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2416.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 10:28:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2413.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.90 USD
22.05.2024 07:21:14
22.05.2024 07:46:41
Bán
0.1
2415.23
2412.94
Lợi nhuận
22.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116512295
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 07:21:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2415.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 07:46:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2412.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.90 USD
22.05.2024 07:38:23
22.05.2024 07:46:40
Bán
0.1
2414.1
2412.95
Lợi nhuận
11.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116512457
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 07:38:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2414.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 07:46:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2412.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.50 USD
22.05.2024 06:50:36
22.05.2024 06:56:39
Bán
0.1
2414.97
2413.34
Lợi nhuận
16.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116511714
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 06:50:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2414.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 06:56:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2413.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.30 USD
22.05.2024 06:02:32
22.05.2024 06:42:17
Bán
0.1
2417.84
2416.34
Lợi nhuận
15.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116511078
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 06:02:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2417.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 06:42:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2416.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.00 USD
22.05.2024 06:03:07
22.05.2024 06:42:16
Bán
0.1
2418.52
2416.35
Lợi nhuận
21.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116511087
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 06:03:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2418.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 06:42:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2416.35
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.70 USD
22.05.2024 06:02:25
22.05.2024 06:39:04
Bán
0.01
2417.87
2417.11
Lợi nhuận
0.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116511077
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 06:02:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2417.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 06:39:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2417.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
22.05.2024 05:51:01
22.05.2024 05:52:28
Bán
0.1
2418.67
2417.64
Lợi nhuận
10.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116510792
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 05:51:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2418.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 05:52:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2417.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.30 USD
22.05.2024 05:47:50
22.05.2024 05:48:53
Bán
0.01
2419.54
2418.54
Lợi nhuận
1.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116510675
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 05:47:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2419.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 05:48:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2418.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
22.05.2024 05:47:56
22.05.2024 05:48:52
Bán
0.01
2419.55
2418.47
Lợi nhuận
1.08 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116510678
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 05:47:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2419.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 05:48:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2418.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
22.05.2024 05:47:59
22.05.2024 05:48:51
Bán
0.1
2419.66
2418.45
Lợi nhuận
12.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116510680
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 05:47:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2419.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 05:48:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2418.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.10 USD
21.05.2024 06:04:03
21.05.2024 08:27:38
Mua
0.01
2416.58
2416.95
Lợi nhuận
0.37 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486838
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:04:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2416.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 08:27:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
21.05.2024 06:03:54
21.05.2024 08:25:47
Mua
0.01
2416.16
2416.36
Lợi nhuận
0.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486832
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:03:54
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2416.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 08:25:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
21.05.2024 06:08:09
21.05.2024 08:25:45
Mua
0.01
2416
2416.57
Lợi nhuận
0.57 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486910
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:08:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 08:25:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.57
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
21.05.2024 06:08:03
21.05.2024 08:25:45
Mua
0.01
2415.98
2416.55
Lợi nhuận
0.57 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486909
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:08:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 08:25:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
21.05.2024 06:10:52
21.05.2024 08:25:43
Mua
0.1
2415.55
2416.56
Lợi nhuận
10.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486970
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:10:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 08:25:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2416.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.10 USD
21.05.2024 06:10:49
21.05.2024 08:22:25
Mua
0.01
2415.56
2415.87
Lợi nhuận
0.31 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486968
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:10:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 08:22:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2415.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
21.05.2024 06:11:11
21.05.2024 07:45:09
Mua
0.01
2415.06
2415.42
Lợi nhuận
0.36 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486979
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:11:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 07:45:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2415.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
21.05.2024 06:11:10
21.05.2024 07:45:07
Mua
0.01
2414.97
2415.42
Lợi nhuận
0.45 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486978
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:11:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2414.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 07:45:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2415.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
21.05.2024 07:30:39
21.05.2024 07:45:06
Mua
0.01
2413.88
2415.42
Lợi nhuận
1.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116488166
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 07:30:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2413.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 07:45:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2415.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.54 USD
21.05.2024 06:11:34
21.05.2024 07:45:05
Mua
0.1
2414.62
2415.41
Lợi nhuận
7.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486985
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:11:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2414.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 07:45:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2415.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.90 USD
21.05.2024 07:09:04
21.05.2024 07:23:35
Mua
0.01
2414
2414.61
Lợi nhuận
0.61 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487985
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 07:09:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 07:23:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2414.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
21.05.2024 07:13:04
21.05.2024 07:23:33
Mua
0.01
2413.33
2414.61
Lợi nhuận
1.28 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116488008
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 07:13:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2413.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 07:23:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2414.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
21.05.2024 06:22:28
21.05.2024 06:55:08
Mua
0.1
2412.08
2413.59
Lợi nhuận
15.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487171
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:22:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2412.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:55:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2413.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.10 USD
21.05.2024 06:24:53
21.05.2024 06:55:07
Mua
0.1
2410.66
2413.59
Lợi nhuận
29.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487227
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:24:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2410.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:55:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2413.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.30 USD
21.05.2024 06:22:31
21.05.2024 06:54:04
Mua
0.01
2412.37
2413.13
Lợi nhuận
0.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487173
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:22:31
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2412.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:54:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2413.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
21.05.2024 06:22:33
21.05.2024 06:54:03
Mua
0.01
2412.37
2413.11
Lợi nhuận
0.74 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487174
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:22:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2412.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:54:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2413.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
21.05.2024 06:24:47
21.05.2024 06:46:10
Mua
0.01
2410.54
2412.2
Lợi nhuận
1.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487216
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:24:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2410.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:46:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2412.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
21.05.2024 06:24:48
21.05.2024 06:46:08
Mua
0.01
2410.64
2412.3
Lợi nhuận
1.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487221
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:24:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2410.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:46:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2412.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
21.05.2024 06:24:49
21.05.2024 06:46:07
Mua
0.01
2410.75
2412.39
Lợi nhuận
1.64 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487223
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:24:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2410.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:46:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2412.39
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
21.05.2024 06:26:17
21.05.2024 06:30:01
Mua
0.1
2408.7
2410.02
Lợi nhuận
13.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487276
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:26:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2408.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:30:01
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2410.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.20 USD
21.05.2024 06:28:50
21.05.2024 06:30:00
Mua
0.01
2407.54
2410.19
Lợi nhuận
2.65 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487393
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:28:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2407.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:30:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2410.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.65 USD
21.05.2024 06:28:51
21.05.2024 06:29:58
Mua
0.01
2407.56
2410.21
Lợi nhuận
2.65 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487396
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:28:51
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2407.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:29:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2410.21
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.65 USD
21.05.2024 06:28:52
21.05.2024 06:29:57
Mua
0.01
2407.6
2410.13
Lợi nhuận
2.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116487397
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:28:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2407.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:29:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2410.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
21.05.2024 06:01:25
21.05.2024 06:08:00
Mua
0.1
2415.23
2416.58
Lợi nhuận
13.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486789
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:01:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:08:00
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
2416.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.50 USD
21.05.2024 06:03:51
21.05.2024 06:07:59
Mua
0.01
2415.85
2416.69
Lợi nhuận
0.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486831
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:03:51
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:07:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
21.05.2024 06:03:56
21.05.2024 06:07:58
Mua
0.01
2416.09
2416.92
Lợi nhuận
0.83 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486835
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:03:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2416.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:07:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.92
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
21.05.2024 06:04:23
21.05.2024 06:07:57
Mua
0.01
2415.59
2416.9
Lợi nhuận
1.31 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116486846
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 06:04:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2415.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 06:07:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2416.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.31 USD