Chế độ demo

@Az_11

183.45 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

LỢI NHUẬN ỔN ĐỊNH, KIỂM SOÁT VỐN VÀ RỦI RO CỰC THẤP.
Tăng trưởng 15 - 30%/tháng
Vốn < 1000$: Cài đặt sao chép 10% Khối Lượng.
Khuyến Nghị 5000$ Cài đặt sao chép 30%-60% Khối Lượng.
SUSTAINABLE PROFITS and LOWEST RISK on LiteFinance
Gain 15-30% Monthly
equity < 1000$ Copy 10% Volume
Recommended 5000$ Copy 30%-60% Volume

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
49 ngày
Trong bảng xếp hạng
~12 000 USD
Tài sản cá nhân
~130 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
6
Số nhà giao dịch sao chép
9 rủi ro
0%
Th 6 2023
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
330.95%
Th 4 2024
-30.18%
Tháng 5 2024
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro0
Th 3 2024
rủi ro6
Th 4 2024
rủi ro8
Tháng 5 2024
0
Th 6 2023
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
6
Th 4 2024
8
Tháng 5 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
311
giao dịch
78.8%
Có lợi nhuận
BTCUSD_m
Bitcoin vs US Dollar
9
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận
EURUSD.
Euro vs US Dollar
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
LTCBTC_m
Litecoin vs Bitcoin
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

323
Tổng giá trị các giao dịch
96.3%
Hàng hóa
3.1%
Tiền điện tử
0.6%
Tiền tệ