Chế độ demo
17.04.2024 08:36:45
17.04.2024 08:45:22
Bán
0.05
2375.34
2378.39
Lợi nhuận
-0.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558657933
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 08:36:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2375.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 08:45:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.39
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
17.04.2024 04:33:09
17.04.2024 05:00:48
Mua
0.05
2382.63
2383.67
Lợi nhuận
0.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558651721
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 04:33:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2382.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 05:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2383.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
16.04.2024 22:54:12
16.04.2024 23:31:34
Bán
0.05
2389.69
2385.85
Lợi nhuận
0.19 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558643808
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 22:54:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2389.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 23:31:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2385.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
16.04.2024 22:33:42
16.04.2024 22:36:05
Bán
0.05
2390.42
2390.13
Lợi nhuận
0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558642658
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 22:33:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2390.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 22:36:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2390.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 22:00:11
16.04.2024 22:28:35
Mua
0.05
2393.17
2394.11
Lợi nhuận
0.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558643052
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 22:00:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2393.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 22:28:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2394.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
16.04.2024 21:49:32
16.04.2024 21:59:38
Mua
0.05
2392.35
2392.32
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558642634
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 21:49:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2392.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:59:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2392.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 21:33:08
16.04.2024 21:40:55
Mua
0.05
2390.46
2391.33
Lợi nhuận
0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558642229
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 21:33:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2390.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:40:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2391.33
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
16.04.2024 21:28:36
16.04.2024 21:30:48
Mua
0.05
2387.85
2387.91
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558641969
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 21:28:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2387.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:30:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2387.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 21:21:22
16.04.2024 21:24:33
Bán
0.05
2386.69
2387.32
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558641728
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 21:21:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2386.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:24:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2387.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
16.04.2024 20:52:53
16.04.2024 21:09:29
Bán
0.05
2380.65
2395.98
Lợi nhuận
-0.77 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558639781
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:52:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2380.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:09:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2395.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.77 USD
16.04.2024 20:55:58
16.04.2024 21:09:28
Mua
0.05
2384.19
2395.79
Lợi nhuận
0.58 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558639782
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:55:58
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2384.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:09:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2395.79
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
16.04.2024 21:06:39
16.04.2024 21:09:27
Mua
0.05
2386.45
2395.69
Lợi nhuận
0.46 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558640507
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 21:06:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2386.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:09:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2395.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
16.04.2024 20:39:14
16.04.2024 20:50:44
Mua
0.05
2387.84
2384.97
Lợi nhuận
-0.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558639142
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:39:14
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2387.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:50:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2384.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
16.04.2024 20:38:10
16.04.2024 20:50:44
Bán
0.05
2386.14
2385.42
Lợi nhuận
0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558639107
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:38:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2386.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:50:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2385.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
16.04.2024 20:45:47
16.04.2024 20:50:42
Bán
0.05
2388.1
2385.47
Lợi nhuận
0.13 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558639441
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:45:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2388.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:50:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2385.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
16.04.2024 20:37:21
16.04.2024 20:37:46
Bán
0.05
2386.51
2386.56
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558639042
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:37:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2386.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:37:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2386.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 18:50:17
16.04.2024 20:33:27
Bán
0.05
2382.08
2386.01
Lợi nhuận
-0.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558634013
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 18:50:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2382.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:33:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2386.01
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
16.04.2024 19:45:27
16.04.2024 20:33:26
Mua
0.05
2394.21
2384.68
Lợi nhuận
-0.48 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558635872
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 19:45:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2394.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:33:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2384.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
16.04.2024 19:43:34
16.04.2024 20:33:26
Bán
0.05
2392.42
2385.38
Lợi nhuận
0.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558635778
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 19:43:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2392.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:33:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2385.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
16.04.2024 18:54:16
16.04.2024 20:31:57
Mua
0.05
2386.65
2384.55
Lợi nhuận
-0.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558634155
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 18:54:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2386.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:31:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2384.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
16.04.2024 20:09:50
16.04.2024 20:31:56
Bán
0.05
2393.6
2385.7
Lợi nhuận
0.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558636789
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:09:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2393.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:31:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2385.7
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
16.04.2024 20:09:17
16.04.2024 20:09:44
Mua
0.05
2394.13
2393.98
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558636772
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:09:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2394.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:09:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2393.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
16.04.2024 20:01:00
16.04.2024 20:07:14
Bán
0.05
2395.73
2395.5
Lợi nhuận
0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558636546
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:01:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2395.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 20:07:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2395.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 19:30:17
16.04.2024 19:35:05
Mua
0.05
2389.64
2390.38
Lợi nhuận
0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558635451
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 19:30:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2389.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 19:35:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2390.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
16.04.2024 19:15:15
16.04.2024 19:20:16
Mua
0.05
2388.33
2388.68
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558635167
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 19:15:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2388.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 19:20:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2388.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 18:34:16
16.04.2024 18:44:40
Mua
0.05
2382.23
2384.03
Lợi nhuận
0.09 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558633334
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 18:34:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2382.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 18:44:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2384.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
16.04.2024 15:50:23
16.04.2024 18:29:05
Bán
0.05
2375.24
2379.13
Lợi nhuận
-0.19 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558619753
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:50:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2375.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 18:29:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2379.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
16.04.2024 18:06:35
16.04.2024 18:29:04
Bán
0.05
2388.51
2378.91
Lợi nhuận
0.48 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558631325
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 18:06:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2388.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 18:29:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
16.04.2024 15:37:16
16.04.2024 18:29:03
Bán
0.05
2373.9
2378.9
Lợi nhuận
-0.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558618846
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:37:16
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2373.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 18:29:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
16.04.2024 15:44:01
16.04.2024 18:29:02
Mua
0.05
2375.66
2378.52
Lợi nhuận
0.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558619283
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:44:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2375.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 18:29:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
16.04.2024 15:45:14
16.04.2024 18:29:00
Mua
0.05
2376.94
2378.46
Lợi nhuận
0.08 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558619475
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:45:14
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2376.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 18:29:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
16.04.2024 17:49:37
16.04.2024 17:53:07
Bán
0.05
2376.22
2379.82
Lợi nhuận
-0.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558629389
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 17:49:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2376.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 17:53:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2379.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
16.04.2024 16:32:11
16.04.2024 16:42:56
Bán
0.05
2376.55
2376.26
Lợi nhuận
0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558622722
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 16:32:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2376.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 16:42:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2376.26
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 16:11:35
16.04.2024 16:23:27
Mua
0.05
2374.65
2374.59
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558621357
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 16:11:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2374.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 16:23:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2374.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:48:51
16.04.2024 15:53:18
Bán
0.05
2374.71
2374.92
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558619625
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:48:51
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2374.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 15:53:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2374.92
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
16.04.2024 11:48:54
16.04.2024 15:25:22
Bán
0.05
2369.66
2370.23
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558606883
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 11:48:54
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2369.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 15:25:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2370.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
16.04.2024 12:47:04
16.04.2024 15:25:21
Bán
0.05
2370.52
2370.32
Lợi nhuận
0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558609710
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 12:47:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2370.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 15:25:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2370.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 12:06:45
16.04.2024 15:25:21
Mua
0.05
2371.74
2369.86
Lợi nhuận
-0.09 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558607538
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 12:06:45
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2371.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 15:25:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2369.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
16.04.2024 15:17:28
16.04.2024 15:25:01
Bán
0.05
2373.84
2369.78
Lợi nhuận
0.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558617138
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:17:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2373.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 15:25:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2369.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
16.04.2024 15:01:13
16.04.2024 15:06:41
Bán
0.05
2373.35
2373.04
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558616553
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:01:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2373.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 15:06:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2373.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 14:08:09
16.04.2024 14:55:45
Mua
0.05
2374.76
2373.9
Lợi nhuận
-0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558613890
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 14:08:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2374.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 14:55:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2373.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
16.04.2024 12:09:49
16.04.2024 12:38:16
Bán
0.05
2371.04
2370.68
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558607739
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 12:09:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2371.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 12:38:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2370.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 10:17:33
16.04.2024 11:07:48
Mua
0.05
2373.81
2366.88
Lợi nhuận
-0.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558602915
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 10:17:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2373.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 11:07:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2366.88
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
16.04.2024 10:21:51
16.04.2024 11:06:43
Bán
0.05
2372.38
2368.13
Lợi nhuận
0.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558603019
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 10:21:51
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2372.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 11:06:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2368.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
16.04.2024 10:47:59
16.04.2024 11:06:40
Bán
0.05
2371.39
2368.17
Lợi nhuận
0.16 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558604048
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 10:47:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2371.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 11:06:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2368.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
16.04.2024 10:12:25
16.04.2024 10:39:57
Bán
0.05
2372.56
2372.7
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558602719
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 10:12:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2372.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 10:39:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2372.7
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
16.04.2024 09:43:22
16.04.2024 09:45:02
Bán
0.05
2370.99
2371.22
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558600802
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 09:43:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2370.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 09:45:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2371.22
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
16.04.2024 04:28:11
16.04.2024 09:33:17
Bán
0.05
2382.74
2378.52
Lợi nhuận
0.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558586664
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 04:28:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2382.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 09:33:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
16.04.2024 09:22:05
16.04.2024 09:33:14
Bán
0.05
2385.61
2378.72
Lợi nhuận
0.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558598662
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 09:22:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2385.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 09:33:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2378.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
16.04.2024 04:10:04
16.04.2024 09:29:27
Bán
0.05
2381.72
2381.52
Lợi nhuận
0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1558584523
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 04:10:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2381.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 09:29:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2381.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD