Chế độ demo

@Younesebrahimi

-100.01 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 0%

Tóm lược

Iran
Quốc gia
631 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
-13.76%
Tháng 5 2023
17.09%
Th 6 2023
33.35%
Th 7 2023
14.81%
Th 8 2023
-23.4%
Th 9 2023
0.86%
Th 10 2023
-7.23%
Th 11 2023
-100.01%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
0%
Th 4 2024
rủi ro6
Tháng 5 2023
rủi ro9
Th 6 2023
rủi ro7
Th 7 2023
rủi ro7
Th 8 2023
rủi ro7
Th 9 2023
rủi ro8
Th 10 2023
rủi ro8
Th 11 2023
rủi ro9
Th 12 2023
rủi ro7
Th 1 2024
rủi ro2
Th 2 2024
rủi ro2
Th 3 2024
rủi ro2
Th 4 2024
8
Tháng 5 2023
6
Th 6 2023
5
Th 7 2023
5
Th 8 2023
5
Th 9 2023
5
Th 10 2023
6
Th 11 2023
4
Th 12 2023
2
Th 1 2024
2
Th 2 2024
2
Th 3 2024
1
Th 4 2024

Các công cụ phổ biến

#BABA
Alibaba Group Holding Ltd.
133
giao dịch
42.1%
Có lợi nhuận
#TSLA
Tesla Inc.
97
giao dịch
53.6%
Có lợi nhuận
YM
DJIA index of the American stock exchange
72
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
NQ
NASDAQ100 index of the American stock exchange
62
giao dịch
62.9%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Gold vs US Dollar
60
giao dịch
71.7%
Có lợi nhuận
USCRUDE
West Texas Intermediate (WTI) vs US Dollar
58
giao dịch
72.4%
Có lợi nhuận
BNBUSD
Binance Coin vs US Dollar
56
giao dịch
83.9%
Có lợi nhuận
ETHUSD
Ethereum vs US Dollar
48
giao dịch
72.9%
Có lợi nhuận
FDAX
DAX40 index of the German stock exchange
48
giao dịch
68.8%
Có lợi nhuận
XAGUSD
Silver vs US Dollar
43
giao dịch
65.1%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1491
Tổng giá trị các giao dịch
22%
Chỉ số chứng khoán
19.3%
NYSE Cổ phiếu
18.6%
NASDAQ Cổ phiếu
15.9%
Tiền điện tử
13.2%
Hàng hóa
9.3%
Tiền tệ
1.7%
EU Cổ phiếu