FUND ขาย 01.12.2023 10:01

EUR/GBP: ปรับฐานหลังจากการทะยาน "ตลาดหมี" ที่แข็งแกร่ง

คู่ EUR/GBP แสดงการเติบโตเล็กน้อย ปรับฐานที่ประมาณ 0.8632 หลังจากการทะยาน "ตลาดหมี" ที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ตราสารอัพเดตระดับต่ำสุดในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย

อารมณ์ตลาด

96.58% ขาย
3.42% ซื้อ