Chế độ demo

FUND Bán 19.07.2024 10:03

EUR/GBP: điều chỉnh sau kết quả cuộc họp của ECB về chính sách tiền tệ

Cặp EUR/GBP đang tiếp tục giao dịch trong xu hướng giảm dài hạn, giữ ở mức 0.8415, nhưng hiện đang điều chỉnh tăng, phản ứng với kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) về chính sách tiền tệ.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

78.06% bán
21.94% mua