ขาย
0.75
22.04.2024 07:55:07
1.06658
1.06626
0.00000
0.00000
กำไร
0.24 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 07:55:07
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06658
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.24 USD
ปริมาณเทรด
0.75
ราคาปัจจุบัน
1.06626
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
35
22.04.2024 05:59:32
2373.02
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-363.65 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 05:59:32
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2373.02
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-363.65 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
5
22.04.2024 05:35:22
1.06663
1.06626
0.00000
0.00000
กำไร
1.85 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 05:35:22
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06663
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.85 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1.06626
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
35
22.04.2024 05:12:55
2375.16
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-438.55 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 05:12:55
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2375.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-438.55 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
35
22.04.2024 04:34:02
2377.43
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-518.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 04:34:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2377.43
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-518.00 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
35
22.04.2024 04:23:50
2379.63
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-595.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 04:23:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2379.63
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-595.00 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
35
22.04.2024 03:52:04
2382.27
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-687.40 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 03:52:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2382.27
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-687.40 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
35
22.04.2024 01:11:03
2385.03
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-784.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 01:11:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2385.03
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-784.00 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
35
19.04.2024 22:47:59
2388.48
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-904.75 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 22:47:59
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2388.48
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-904.75 USD
ปริมาณเทรด
35
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1.5
19.04.2024 21:00:13
1.23756
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
0.75 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 21:00:13
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.23756
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.75 USD
ปริมาณเทรด
1.5
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
4.8
19.04.2024 19:20:02
1.06456
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
7.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 19:20:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06456
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
7.68 USD
ปริมาณเทรด
4.8
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.35
19.04.2024 19:15:02
1.23905
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-1.34 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 19:15:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.23905
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.34 USD
ปริมาณเทรด
1.35
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
7.5
19.04.2024 19:05:00
1.23996
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-14.25 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 19:05:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.23996
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.25 USD
ปริมาณเทรด
7.5
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.2
19.04.2024 18:52:47
1.24066
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-3.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 18:52:47
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.24066
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.12 USD
ปริมาณเทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.05
19.04.2024 18:15:02
1.24214
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-4.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 18:15:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.24214
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.28 USD
ปริมาณเทรด
1.05
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
19.04.2024 04:36:11
0.87887
0.88312
0.00000
0.00000
กำไร
0.19 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 04:36:11
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87887
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.19 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.88312
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
18.04.2024 23:41:03
0.88401
0.88312
0.00000
0.00000
กำไร
-0.04 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2024 23:41:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.88401
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.88312
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
7.5
18.04.2024 15:49:49
1.24613
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-60.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2024 15:49:49
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.24613
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-60.53 USD
ปริมาณเทรด
7.5
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.04.2024 10:58:18
0.81565
0.81141
0.00000
0.00000
กำไร
-0.12 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 10:58:18
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.81565
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.81141
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
50
15.04.2024 18:37:16
2349.06
2363.00
0.00
2348.30
กำไร
-697.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 18:37:16
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2349.06
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-697.00 USD
ปริมาณเทรด
50
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2348.30
ซื้อ
5
15.04.2024 18:14:58
144.96
151.78
0.00
0.00
กำไร
34.10 USD
SOLUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 18:14:58
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
144.96
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
34.10 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
151.78
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
100
15.04.2024 18:14:30
3137.73
3214.57
0.00
3513.71
กำไร
76.84 USD
ETHUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 18:14:30
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
3137.73
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
76.84 USD
ปริมาณเทรด
100
ราคาปัจจุบัน
3214.57
รับกำไร (Take profit)
3513.71
ซื้อ
5
15.04.2024 13:51:25
153.90
151.78
0.00
172.40
กำไร
-10.60 USD
SOLUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 13:51:25
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
153.90
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10.60 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
151.78
รับกำไร (Take profit)
172.40
ซื้อ
30
15.04.2024 11:51:37
0.51467
0.53596
0.00000
0.63000
กำไร
63.87 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 11:51:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.51467
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
63.87 USD
ปริมาณเทรด
30
ราคาปัจจุบัน
0.53596
รับกำไร (Take profit)
0.63000
ซื้อ
0.06
15.04.2024 00:38:38
0.89133
0.88312
0.00000
0.00000
กำไร
-0.36 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 00:38:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89133
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.88312
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
5
14.04.2024 12:11:21
64468.51
66064.53
0.00
0.00
กำไร
79.80 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2024 12:11:21
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
64468.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
79.80 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
66064.53
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
100
13.04.2024 23:37:19
2971.69
3214.57
0.00
3512.17
กำไร
242.88 USD
ETHUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2024 23:37:19
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2971.69
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
242.88 USD
ปริมาณเทรด
100
ราคาปัจจุบัน
3214.57
รับกำไร (Take profit)
3512.17
ซื้อ
5
12.04.2024 20:47:10
68446.75
66064.53
0.00
70000.00
กำไร
-119.11 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 20:47:10
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
68446.75
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-119.11 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
66064.53
รับกำไร (Take profit)
70000.00
ซื้อ
3000
12.04.2024 18:44:40
268.40
271.68
0.00
295.35
กำไร
98.40 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 18:44:40
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
268.40
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
98.40 USD
ปริมาณเทรด
3000
ราคาปัจจุบัน
271.68
รับกำไร (Take profit)
295.35
ซื้อ
0.1
12.04.2024 18:25:37
2400.49
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-3.79 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 18:25:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2400.49
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3.79 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.1
12.04.2024 18:05:20
2429.74
2362.63
0.00
0.00
กำไร
-6.71 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 18:05:20
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2429.74
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-6.71 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2362.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
12.04.2024 14:25:09
38351.0
38065.5
0.0
0.0
กำไร
-2.86 USD
YM
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 14:25:09
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
38351.0
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-2.86 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
38065.5
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
4.2
12.04.2024 12:40:01
1.06611
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
0.21 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 12:40:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06611
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.21 USD
ปริมาณเทรด
4.2
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
3.6
12.04.2024 09:46:02
1.06860
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-8.78 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06860
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.78 USD
ปริมาณเทรด
3.6
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
3.15
11.04.2024 17:45:02
1.07055
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-13.83 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 17:45:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07055
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.83 USD
ปริมาณเทรด
3.15
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
10
11.04.2024 15:43:52
172.38
151.78
0.00
189.50
กำไร
-206.00 USD
SOLUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 15:43:52
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
172.38
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-206.00 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
151.78
รับกำไร (Take profit)
189.50
ซื้อ
2.7
11.04.2024 15:20:01
1.07208
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-15.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 15:20:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07208
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.98 USD
ปริมาณเทรด
2.7
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
100
10.04.2024 22:10:35
267.82
271.68
0.00
0.00
กำไร
3.86 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 22:10:35
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
267.82
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.86 USD
ปริมาณเทรด
100
ราคาปัจจุบัน
271.68
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
6
10.04.2024 19:29:02
1.25258
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-87.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 19:29:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25258
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-87.12 USD
ปริมาณเทรด
6
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
2.4
10.04.2024 19:15:04
1.07328
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-17.09 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 19:15:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07328
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.09 USD
ปริมาณเทรด
2.4
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
2.1
10.04.2024 18:40:33
1.07427
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-17.03 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 18:40:33
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07427
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.03 USD
ปริมาณเทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.8
10.04.2024 16:50:01
1.07531
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-16.47 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:50:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07531
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.47 USD
ปริมาณเทรด
1.8
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
6
10.04.2024 16:45:32
1.25792
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-119.16 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:45:32
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25792
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-119.16 USD
ปริมาณเทรด
6
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.5
10.04.2024 16:42:04
1.07634
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-15.27 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:42:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07634
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.27 USD
ปริมาณเทรด
1.5
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.35
10.04.2024 16:10:16
1.07732
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-15.07 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:10:16
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07732
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.07 USD
ปริมาณเทรด
1.35
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.2
10.04.2024 15:40:08
1.07829
1.06616
0.00000
0.00000
กำไร
-14.56 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:40:08
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07829
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.56 USD
ปริมาณเทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
1.06616
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
10
08.04.2024 23:07:36
179.41
151.78
0.00
189.50
กำไร
-276.30 USD
SOLUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 23:07:36
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
179.41
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-276.30 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
151.78
รับกำไร (Take profit)
189.50
ซื้อ
1
04.04.2024 16:30:59
39383.9
38065.5
0.0
0.0
กำไร
-13.18 USD
YM
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2024 16:30:59
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
39383.9
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-13.18 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
38065.5
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
1
01.04.2024 20:57:31
39507.7
38065.5
0.0
0.0
กำไร
-14.42 USD
YM
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2024 20:57:31
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
39507.7
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-14.42 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
38065.5
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
2
01.04.2024 10:26:26
39951.9
38065.5
0.0
0.0
กำไร
-37.73 USD
YM
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2024 10:26:26
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
39951.9
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-37.73 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
38065.5
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
20
27.03.2024 16:03:23
1.781
1.982
0.000
0.000
กำไร
402.00 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2024 16:03:23
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.781
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
402.00 USD
ปริมาณเทรด
20
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
200
26.03.2024 20:30:27
279.16
271.68
0.00
0.00
กำไร
-14.96 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2024 20:30:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
279.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-14.96 USD
ปริมาณเทรด
200
ราคาปัจจุบัน
271.68
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
7
25.03.2024 15:25:17
1.835
1.982
0.000
0.000
กำไร
102.90 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2024 15:25:17
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.835
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
102.90 USD
ปริมาณเทรด
7
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
2
22.03.2024 17:42:15
2168.14
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-389.72 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.03.2024 17:42:15
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2168.14
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-389.72 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ซื้อ
5.25
21.03.2024 17:08:39
1.26906
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-162.75 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 17:08:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26906
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-162.75 USD
ปริมาณเทรด
5.25
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
4.5
21.03.2024 13:36:36
1.27482
1.23806
0.00000
0.00000
กำไร
-165.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 13:36:36
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27482
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-165.42 USD
ปริมาณเทรด
4.5
ราคาปัจจุบัน
1.23806
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
20.03.2024 18:17:10
2156.47
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-16.52 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2024 18:17:10
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2156.47
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-16.52 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ขาย
0.01
20.03.2024 18:10:21
2157.89
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-2.05 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2024 18:10:21
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2157.89
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ขาย
7
20.03.2024 16:28:31
151.668
154.729
0.000
0.000
กำไร
-138.48 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2024 16:28:31
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
151.668
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-138.48 USD
ปริมาณเทรด
7
ราคาปัจจุบัน
154.729
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
19.03.2024 15:44:51
2151.77
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-21.12 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2024 15:44:51
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2151.77
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-21.12 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ซื้อ
100
18.03.2024 17:35:13
279.26
271.68
0.00
330.00
กำไร
-7.58 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2024 17:35:13
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
279.26
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-7.58 USD
ปริมาณเทรด
100
ราคาปัจจุบัน
271.68
รับกำไร (Take profit)
330.00
ซื้อ
1
14.03.2024 17:46:27
1.814
1.982
0.000
2.700
กำไร
16.80 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.03.2024 17:46:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
16.80 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
300
13.03.2024 21:35:20
284.36
271.68
0.00
330.00
กำไร
-38.04 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2024 21:35:20
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
284.36
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-38.04 USD
ปริมาณเทรด
300
ราคาปัจจุบัน
271.68
รับกำไร (Take profit)
330.00
ซื้อ
1000
12.03.2024 21:45:12
173.87
164.83
0.00
200.00
กำไร
-90.40 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2024 21:45:12
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
173.87
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-90.40 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
164.83
รับกำไร (Take profit)
200.00
ขาย
15
04.03.2024 17:14:44
2098.61
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-3 965.85 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2024 17:14:44
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2098.61
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3 965.85 USD
ปริมาณเทรด
15
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ขาย
7
01.03.2024 18:44:47
2077.91
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-1 995.63 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2024 18:44:47
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2077.91
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 995.63 USD
ปริมาณเทรด
7
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ขาย
25
29.02.2024 16:36:35
2046.23
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-7 919.25 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.02.2024 16:36:35
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2046.23
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-7 919.25 USD
ปริมาณเทรด
25
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ขาย
25
29.02.2024 15:38:50
2041.39
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-8 040.25 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.02.2024 15:38:50
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2041.39
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-8 040.25 USD
ปริมาณเทรด
25
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ซื้อ
300
26.02.2024 17:59:17
181.40
164.83
0.00
200.00
กำไร
-49.71 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2024 17:59:17
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
181.40
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-49.71 USD
ปริมาณเทรด
300
ราคาปัจจุบัน
164.83
รับกำไร (Take profit)
200.00
ขาย
7
14.02.2024 17:04:49
1988.29
2363.00
0.00
2073.83
กำไร
-2 622.97 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2024 17:04:49
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1988.29
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 622.97 USD
ปริมาณเทรด
7
ราคาปัจจุบัน
2363.00
รับกำไร (Take profit)
2073.83
ซื้อ
1.35
12.02.2024 20:25:53
1.825
1.982
0.000
2.700
กำไร
21.20 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2024 20:25:53
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.825
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
21.20 USD
ปริมาณเทรด
1.35
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
200
12.02.2024 18:21:07
188.08
164.83
0.00
200.00
กำไร
-46.50 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2024 18:21:07
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
188.08
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-46.50 USD
ปริมาณเทรด
200
ราคาปัจจุบัน
164.83
รับกำไร (Take profit)
200.00
ซื้อ
1.35
12.02.2024 15:45:13
1.864
1.982
0.000
2.700
กำไร
15.93 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2024 15:45:13
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.864
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
15.93 USD
ปริมาณเทรด
1.35
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
250
08.02.2024 19:27:49
190.55
146.91
0.00
212.00
กำไร
-109.10 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2024 19:27:49
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
190.55
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-109.10 USD
ปริมาณเทรด
250
ราคาปัจจุบัน
146.91
รับกำไร (Take profit)
212.00
ขาย
6
01.02.2024 22:34:27
146.320
154.729
0.000
0.000
กำไร
-326.08 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2024 22:34:27
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
146.320
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-326.08 USD
ปริมาณเทรด
6
ราคาปัจจุบัน
154.729
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
500
30.01.2024 19:37:07
188.58
164.83
0.00
200.00
กำไร
-118.75 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2024 19:37:07
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
188.58
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-118.75 USD
ปริมาณเทรด
500
ราคาปัจจุบัน
164.83
รับกำไร (Take profit)
200.00
ซื้อ
50
29.01.2024 19:48:16
187.80
146.91
0.00
212.00
กำไร
-20.45 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2024 19:48:16
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
187.80
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-20.45 USD
ปริมาณเทรด
50
ราคาปัจจุบัน
146.91
รับกำไร (Take profit)
212.00
ขาย
7
26.01.2024 22:12:24
148.078
154.729
0.000
141.997
กำไร
-300.89 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2024 22:12:24
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
148.078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-300.89 USD
ปริมาณเทรด
7
ราคาปัจจุบัน
154.729
รับกำไร (Take profit)
141.997
ซื้อ
100
26.01.2024 18:30:03
184.38
146.91
0.00
212.00
กำไร
-37.47 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2024 18:30:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
184.38
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-37.47 USD
ปริมาณเทรด
100
ราคาปัจจุบัน
146.91
รับกำไร (Take profit)
212.00
ซื้อ
0.1
25.01.2024 20:24:46
2.173
1.982
0.000
2.700
กำไร
-1.91 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.01.2024 20:24:46
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2.173
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.91 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
0.1
25.01.2024 15:14:42
2.284
1.982
0.000
2.700
กำไร
-3.02 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.01.2024 15:14:42
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2.284
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.02 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
5
19.01.2024 17:31:19
2.315
1.982
0.000
2.700
กำไร
-166.50 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.01.2024 17:31:19
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2.315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-166.50 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
1
18.01.2024 15:42:08
2.457
1.982
0.000
2.700
กำไร
-47.50 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2024 15:42:08
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2.457
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.50 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
5
17.01.2024 16:31:40
2.518
1.982
0.000
2.700
กำไร
-268.00 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2024 16:31:40
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2.518
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-268.00 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ขาย
0.45
16.01.2024 08:00:00
1.34770
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-8.42 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2024 08:00:00
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.34770
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.42 USD
ปริมาณเทรด
0.45
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.27
16.01.2024 03:00:01
1.34516
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-5.55 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2024 03:00:01
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.34516
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.55 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.27
16.01.2024 03:00:01
0.66266
0.64305
0.00000
0.00000
กำไร
-5.29 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2024 03:00:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66266
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.29 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
0.64305
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
3
15.01.2024 15:44:49
2.674
1.982
0.000
2.700
กำไร
-207.60 USD
XNGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2024 15:44:49
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2.674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-207.60 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
1.982
รับกำไร (Take profit)
2.700
ซื้อ
0.15
15.01.2024 12:00:01
0.66577
0.64305
0.00000
0.00000
กำไร
-3.41 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2024 12:00:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66577
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.41 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
0.64305
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.15
15.01.2024 12:00:01
1.34153
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-3.48 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2024 12:00:01
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.34153
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.48 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.09
12.01.2024 19:00:02
0.66909
0.64305
0.00000
0.00000
กำไร
-2.34 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 19:00:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66909
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.34 USD
ปริมาณเทรด
0.09
ราคาปัจจุบัน
0.64305
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.09
12.01.2024 18:00:01
1.33856
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-2.28 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 18:00:01
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.33856
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.28 USD
ปริมาณเทรด
0.09
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
12.01.2024 16:45:02
1.33452
1.37339
0.00000
0.00000
กำไร
-1.70 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 16:45:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.33452
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.70 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.37339
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
12.01.2024 16:30:02
0.67174
0.64305
0.00000
0.00000
กำไร
-1.72 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 16:30:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67174
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.72 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.64305
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
12.01.2024 14:10:33
145.196
154.729
0.000
141.997
กำไร
-61.61 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 14:10:33
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
145.196
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-61.61 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
154.729
รับกำไร (Take profit)
141.997
ซื้อ
1
09.11.2023 13:47:38
34140.7
38065.5
0.0
0.0
กำไร
39.25 USD
YM
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2023 13:47:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
34140.7
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
39.25 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
38065.5
รับกำไร (Take profit)
0.0
ขาย
2.4
09.11.2023 11:37:31
0.59295
0.59095
0.00000
0.00000
กำไร
4.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2023 11:37:31
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.59295
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.80 USD
ปริมาณเทรด
2.4
ราคาปัจจุบัน
0.59095
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
08.11.2023 18:10:02
1.38047
1.37329
0.00000
0.00000
กำไร
-0.63 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2023 18:10:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38047
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.63 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.37329
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
07.11.2023 09:50:02
0.59154
0.59095
0.00000
0.00000
กำไร
0.07 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2023 09:50:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.59154
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.59095
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
500
30.10.2023 18:50:26
83.53
68.99
0.00
118.00
กำไร
-72.70 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2023 18:50:26
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
83.53
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-72.70 USD
ปริมาณเทรด
500
ราคาปัจจุบัน
68.99
รับกำไร (Take profit)
118.00
ซื้อ
2
20.10.2023 19:53:28
214.81
146.91
0.00
212.00
กำไร
-1.36 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2023 19:53:28
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
214.81
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.36 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
146.91
รับกำไร (Take profit)
212.00
ซื้อ
100
19.10.2023 18:41:10
221.93
146.91
0.00
212.00
กำไร
-75.02 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2023 18:41:10
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
221.93
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-75.02 USD
ปริมาณเทรด
100
ราคาปัจจุบัน
146.91
รับกำไร (Take profit)
212.00
ซื้อ
10000
18.09.2023 17:57:20
87.02
68.99
0.00
118.00
กำไร
-1 803.00 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2023 17:57:20
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
87.02
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 803.00 USD
ปริมาณเทรด
10000
ราคาปัจจุบัน
68.99
รับกำไร (Take profit)
118.00
ซื้อ
10000
18.09.2023 17:57:19
87.02
68.99
0.00
118.00
กำไร
-1 803.00 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2023 17:57:19
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
87.02
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 803.00 USD
ปริมาณเทรด
10000
ราคาปัจจุบัน
68.99
รับกำไร (Take profit)
118.00
ขาย
3.6
15.09.2023 08:00:05
95.410
99.510
0.000
88.592
กำไร
-95.39 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2023 08:00:05
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
95.410
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-95.39 USD
ปริมาณเทรด
3.6
ราคาปัจจุบัน
99.510
รับกำไร (Take profit)
88.592
ซื้อ
1000
14.09.2023 21:43:03
88.52
68.99
0.00
118.00
กำไร
-195.30 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2023 21:43:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
88.52
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-195.30 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
68.99
รับกำไร (Take profit)
118.00
ซื้อ
50
24.07.2023 19:26:39
267.08
146.91
0.00
212.00
กำไร
-60.09 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2023 19:26:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
267.08
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-60.09 USD
ปริมาณเทรด
50
ราคาปัจจุบัน
146.91
รับกำไร (Take profit)
212.00