حالت آزمایشی
فروش
0.04
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۵
0.83410
0.83444
0.00000
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.83410
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.83444
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۳۸
1.08189
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪1.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08189
Stop loss
0.00000
سود
‪1.05 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۱۷
1.08192
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۱۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08192
Stop loss
0.00000
سود
‪0.90 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
1.35
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۲۵
1.08205
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۲۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08205
Stop loss
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
1.35
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
فروش
0.9
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۹
1.08214
1.08220
0.00000
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08214
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
1.08220
Take profit
0.00000
خرید
0.9
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۳۱
0.91543
0.91556
0.00000
0.00000
سود
‪0.13 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۳۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.91543
Stop loss
0.00000
سود
‪0.13 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
0.91556
Take profit
0.00000
خرید
1.05
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۰:۰۰
1.27225
1.27161
0.00000
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۰:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.27225
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
حجم معامله
1.05
قیمت فعلی
1.27161
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۴۷
2392.12
2377.93
0.00
0.00
سود
‪-1.42 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۴۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2392.12
Stop loss
0.00
سود
‪-1.42 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
2377.93
Take profit
0.00
خرید
0.06
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۹:۵۷
0.90722
0.90599
0.00000
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۹:۵۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.90722
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.90599
Take profit
0.00000
خرید
1100
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۸
431.93
430.19
0.00
0.00
سود
‪-19.14 USD‬
#MSFT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
431.93
Stop loss
0.00
سود
‪-19.14 USD‬
حجم معامله
1100
قیمت فعلی
430.19
Take profit
0.00
خرید
110
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۵۲
950.48
945.79
0.00
0.00
سود
‪-5.16 USD‬
#NVDA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۵۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
950.48
Stop loss
0.00
سود
‪-5.16 USD‬
حجم معامله
110
قیمت فعلی
945.79
Take profit
0.00
خرید
100
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۵۵
2392.94
2377.93
0.00
2403.02
سود
‪-1 501.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2392.94
Stop loss
0.00
سود
‪-1 501.00 USD‬
حجم معامله
100
قیمت فعلی
2377.93
Take profit
2403.02
خرید
0.9
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۳۸
0.66417
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-2.22 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.66417
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.22 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۱۱
1.08279
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-3.45 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۱۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08279
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.45 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
1.2
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۸:۲۰
1.08302
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-1.10 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۸:۲۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08302
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.10 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۰۸
1.08362
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-7.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۰۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08362
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.60 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
1.05
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۳:۰۹
1.08399
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-1.98 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۳:۰۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08399
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.98 USD‬
حجم معامله
1.05
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
0.9
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۱۸
0.61238
0.60938
0.00000
0.00000
سود
‪-2.70 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۱۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.61238
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.70 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
0.60938
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۶
1.08463
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-12.65 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08463
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.65 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
4.5
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۶:۱۲
1.27320
1.27161
0.00000
0.00000
سود
‪-7.16 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۶:۱۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.27320
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.16 USD‬
حجم معامله
4.5
قیمت فعلی
1.27161
Take profit
0.00000
خرید
0.9
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۲
1.27606
1.27161
0.00000
0.00000
سود
‪-4.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.27606
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.01 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
1.27161
Take profit
0.00000
خرید
1.8
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
0.61430
0.60938
0.00000
0.00000
سود
‪-8.86 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.61430
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.86 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
0.60938
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۱۳
1.08526
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-15.80 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۱۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08526
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.80 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
0.9
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۱
0.66780
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-5.49 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.66780
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.49 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۱۵
1.08607
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-19.85 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۱۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08607
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.85 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
0.9
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۰
1.08496
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-2.57 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08496
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.57 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
فروش
0.9
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۲:۱۶
1.26900
1.27171
0.00000
0.00000
سود
‪-2.44 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۲:۱۶
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26900
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.44 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
1.27171
Take profit
0.00000
خرید
0.75
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
1.08598
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-2.91 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08598
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.91 USD‬
حجم معامله
0.75
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
5
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۱:۲۳
1.08650
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-22.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۱:۲۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08650
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.00 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
خرید
1.8
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۵
1.27186
1.27161
0.00000
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.27186
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
1.27161
Take profit
0.00000
فروش
0.9
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۵:۱۲
0.60935
0.60948
0.00000
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۵:۱۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.60935
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
0.60948
Take profit
0.00000
خرید
1
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۷:۲۳
40045.2
39572.8
0.0
0.0
سود
‪-4.72 USD‬
YM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۷:۲۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
40045.2
Stop loss
0.0
سود
‪-4.72 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
39572.8
Take profit
0.0
خرید
4
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۷:۳۳
40069.8
39572.8
0.0
0.0
سود
‪-19.88 USD‬
YM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۷:۳۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
40069.8
Stop loss
0.0
سود
‪-19.88 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
39572.8
Take profit
0.0
خرید
0.2
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۴۱:۴۹
2444.55
2377.93
0.00
0.00
سود
‪-13.32 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۴۱:۴۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2444.55
Stop loss
0.00
سود
‪-13.32 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
2377.93
Take profit
0.00
خرید
1.8
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۱۵:۰۲
0.67062
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-16.06 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۱۵:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.67062
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.06 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
خرید
1.8
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۵۰:۰۶
1.08742
1.08210
0.00000
0.00000
سود
‪-9.58 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۵۰:۰۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08742
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.58 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
1.08210
Take profit
0.00000
فروش
0.45
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۵۵
1.26626
1.27171
0.00000
0.00000
سود
‪-2.45 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۵۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26626
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.45 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
1.27171
Take profit
0.00000
فروش
0.45
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۳:۵۲
1.26485
1.27171
0.00000
0.00000
سود
‪-3.09 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۳:۵۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26485
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.09 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
1.27171
Take profit
0.00000
فروش
6
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۷:۲۳
1.25922
1.27171
0.00000
0.00000
سود
‪-74.94 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۷:۲۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.25922
Stop loss
0.00000
سود
‪-74.94 USD‬
حجم معامله
6
قیمت فعلی
1.27171
Take profit
0.00000
خرید
50
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۴۵
0.49292
0.52597
0.00000
0.00000
سود
‪165.25 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۴۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.49292
Stop loss
0.00000
سود
‪165.25 USD‬
حجم معامله
50
قیمت فعلی
0.52597
Take profit
0.00000
خرید
20
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۲۳
1.781
3.009
0.000
0.000
سود
‪2 456.00 USD‬
XNGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۲۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.781
Stop loss
0.000
سود
‪2 456.00 USD‬
حجم معامله
20
قیمت فعلی
3.009
Take profit
0.000
خرید
200
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۲۷
279.16
265.53
0.00
0.00
سود
‪-27.26 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۲۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
279.16
Stop loss
0.00
سود
‪-27.26 USD‬
حجم معامله
200
قیمت فعلی
265.53
Take profit
0.00
خرید
7
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۱۷
1.835
3.009
0.000
0.000
سود
‪821.80 USD‬
XNGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۱۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.835
Stop loss
0.000
سود
‪821.80 USD‬
حجم معامله
7
قیمت فعلی
3.009
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۱۰:۲۱
2157.89
2378.37
0.00
2073.83
سود
‪-2.20 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۱۰:۲۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2157.89
Stop loss
0.00
سود
‪-2.20 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2378.37
Take profit
2073.83
خرید
100
۱۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۳۵:۱۳
279.26
265.53
0.00
330.00
سود
‪-13.73 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۳۵:۱۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
279.26
Stop loss
0.00
سود
‪-13.73 USD‬
حجم معامله
100
قیمت فعلی
265.53
Take profit
330.00
خرید
300
۱۳.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۲۰
284.36
265.53
0.00
330.00
سود
‪-56.49 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۲۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
284.36
Stop loss
0.00
سود
‪-56.49 USD‬
حجم معامله
300
قیمت فعلی
265.53
Take profit
330.00
فروش
13.5
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۱۴:۴۴
2098.61
2378.37
0.00
2073.83
سود
‪-3 776.76 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۱۴:۴۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2098.61
Stop loss
0.00
سود
‪-3 776.76 USD‬
حجم معامله
13.5
قیمت فعلی
2378.37
Take profit
2073.83
فروش
0.5
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۴۷
2077.91
2378.37
0.00
2073.83
سود
‪-150.23 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۴۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2077.91
Stop loss
0.00
سود
‪-150.23 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
2378.37
Take profit
2073.83
فروش
25
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۳۵
2046.23
2378.37
0.00
2073.83
سود
‪-8 303.50 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۳۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2046.23
Stop loss
0.00
سود
‪-8 303.50 USD‬
حجم معامله
25
قیمت فعلی
2378.37
Take profit
2073.83
فروش
24
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۵۰
2041.39
2378.37
0.00
2073.83
سود
‪-8 087.52 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۵۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2041.39
Stop loss
0.00
سود
‪-8 087.52 USD‬
حجم معامله
24
قیمت فعلی
2378.37
Take profit
2073.83
خرید
300
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۹:۱۷
181.40
190.74
0.00
200.00
سود
‪28.02 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۹:۱۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
181.40
Stop loss
0.00
سود
‪28.02 USD‬
حجم معامله
300
قیمت فعلی
190.74
Take profit
200.00
فروش
5.7
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۴۹
1988.29
2378.37
0.00
2073.83
سود
‪-2 223.46 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۴۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1988.29
Stop loss
0.00
سود
‪-2 223.46 USD‬
حجم معامله
5.7
قیمت فعلی
2378.37
Take profit
2073.83
خرید
200
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۲۱:۰۷
188.08
190.74
0.00
200.00
سود
‪5.32 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۲۱:۰۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
188.08
Stop loss
0.00
سود
‪5.32 USD‬
حجم معامله
200
قیمت فعلی
190.74
Take profit
200.00
خرید
500
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۷
188.58
190.74
0.00
200.00
سود
‪10.80 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
188.58
Stop loss
0.00
سود
‪10.80 USD‬
حجم معامله
500
قیمت فعلی
190.74
Take profit
200.00
فروش
0.45
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
1.34770
1.36923
0.00000
0.00000
سود
‪-7.08 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.34770
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.08 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
1.36923
Take profit
0.00000
فروش
0.27
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۱
1.34516
1.36923
0.00000
0.00000
سود
‪-4.75 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.34516
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.75 USD‬
حجم معامله
0.27
قیمت فعلی
1.36923
Take profit
0.00000
خرید
0.27
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۱
0.66266
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.66266
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
حجم معامله
0.27
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
خرید
0.15
۱۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
0.66577
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-0.61 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.66577
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.61 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
فروش
0.15
۱۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
1.34153
1.36923
0.00000
0.00000
سود
‪-3.03 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.34153
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.03 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.36923
Take profit
0.00000
خرید
0.09
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۰۲
0.66909
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.66909
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
فروش
0.09
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۱
1.33856
1.36923
0.00000
0.00000
سود
‪-2.02 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.33856
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.02 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
1.36923
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۲
1.33452
1.36923
0.00000
0.00000
سود
‪-1.52 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.33452
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.52 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.36923
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۲
0.67174
0.66170
0.00000
0.00000
سود
‪-0.60 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.67174
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.60 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.66170
Take profit
0.00000
خرید
1
۰۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۷:۳۸
34140.7
39572.8
0.0
0.0
سود
‪54.32 USD‬
YM
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۷:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
34140.7
Stop loss
0.0
سود
‪54.32 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
39572.8
Take profit
0.0
خرید
0.12
۰۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۰:۰۲
1.38047
1.36913
0.00000
0.00000
سود
‪-0.99 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.38047
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.99 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.36913
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۰۲
0.59154
0.60948
0.00000
0.00000
سود
‪-2.15 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.59154
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.15 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.60948
Take profit
0.00000