၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၅:၁၃
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၂၁:၃၅
ရောင်းချမှု
2.9
13152.5
13170.8
အမြတ်
-55.10 USD
NQ
စာချုပ်
#11624237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၅:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
13152.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.9
ပြင်ပ
13170.8
ကော်မရှင်ခ
-2.03 USD
အမြတ်
-55.10 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၅၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၃:၄၇
ရောင်းချမှု
3.9
13117.6
13144.1
အမြတ်
-106.08 USD
NQ
စာချုပ်
#11623623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
13117.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-103.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.9
ပြင်ပ
13144.1
ကော်မရှင်ခ
-2.73 USD
အမြတ်
-106.08 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၄:၅၈
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၃:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
12970.6
13142.6
အမြတ်
169.94 USD
NQ
စာချုပ်
#11594370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၄:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12970.6
လဲလှယ်ခြင်း
-1.36 USD
စုစုပေါင်း
172.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
13142.6
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
169.94 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၂:၄၄:၄၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၁:၅၆
ရောင်းချမှု
1
12638.3
13145.7
အမြတ်
-510.55 USD
NQ
စာချုပ်
#11538716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၂:၄၄:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12638.3
လဲလှယ်ခြင်း
-2.45 USD
စုစုပေါင်း
-507.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
13145.7
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-510.55 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၂
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၁၀:၂၁
ရောင်းချမှု
3.9
13119.5
13131.9
အမြတ်
-51.09 USD
NQ
စာချုပ်
#11623195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
13119.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-48.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.9
ပြင်ပ
13131.9
ကော်မရှင်ခ
-2.73 USD
အမြတ်
-51.09 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၃၆:၁၅
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
3.9
13101.7
13114.4
အမြတ်
46.80 USD
NQ
စာချုပ်
#11622505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၃၆:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13101.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.9
ပြင်ပ
13114.4
ကော်မရှင်ခ
-2.73 USD
အမြတ်
46.80 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၅၁:၅၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၂၈:၂၀
ရောင်းချမှု
1
13032.4
13119.2
အမြတ်
-87.50 USD
NQ
စာချုပ်
#11616168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၅၁:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
13032.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-86.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
13119.2
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-87.50 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၈:၂၂:၃၉
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၂၈:၁၇
ရောင်းချမှု
1
13076.3
13115.5
အမြတ်
-39.90 USD
NQ
စာချုပ်
#11619858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၈:၂၂:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
13076.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
13115.5
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-39.90 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၂:၄၇:၄၅
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၃:၄၃
ရောင်းချမှု
1
12642.3
12974.1
အမြတ်
-333.72 USD
NQ
စာချုပ်
#11538760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၂:၄၇:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12642.3
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 USD
စုစုပေါင်း
-331.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12974.1
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-333.72 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၅၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
2
12907.4
12973.1
အမြတ်
130.00 USD
NQ
စာချုပ်
#11593296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12907.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
12973.1
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
130.00 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၁:၂၅:၃၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
2
12877.3
12973
အမြတ်
190.00 USD
NQ
စာချုပ်
#11577943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၁:၂၅:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12877.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
191.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၂၂:၃၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
12973
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
190.00 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၂၅:၂၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၄၄
ရောင်းချမှု
2
12955.9
12929.3
အမြတ်
51.80 USD
NQ
စာချုပ်
#11586795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၂၅:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12955.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
12929.3
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
51.80 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၀:၄၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၁:၂၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
2
12880.8
12878.4
အမြတ်
-6.20 USD
NQ
စာချုပ်
#11576898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၀:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12880.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၁:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
12878.4
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-6.20 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၀:၃၂
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
2
12881.3
12886.6
အမြတ်
9.20 USD
NQ
စာချုပ်
#11576870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၀:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12881.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
12886.6
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
9.20 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၁၂:၂၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၆:၂၄
ရောင်းချမှု
2
12867.6
12880.6
အမြတ်
-27.40 USD
NQ
စာချုပ်
#11575453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၁၂:၂၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12867.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
12880.6
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-27.40 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၅၇:၃၄
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၀၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
4
12877.6
12872.6
အမြတ်
-22.80 USD
NQ
စာချုပ်
#11574659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၅၇:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12877.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
12872.6
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-22.80 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၀၄:၂၆
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၅၆:၅၉
ရောင်းချမှု
1
12647.6
12878.2
အမြတ်
-232.52 USD
NQ
စာချုပ်
#11539138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၀၄:၂၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12647.6
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 USD
စုစုပေါင်း
-230.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12878.2
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-232.52 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၀၇:၂၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၄၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
12795.5
12872.6
အမြတ်
7.50 USD
NQ
စာချုပ်
#11563964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၀၇:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12795.5
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
7.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
12872.6
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.50 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၅၀:၂၄
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၄၇:၃၅
ဝယ်ယူမှု
2.9
12795.3
12873.4
အမြတ်
220.54 USD
NQ
စာချုပ်
#11563671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၅၀:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12795.3
လဲလှယ်ခြင်း
-3.92 USD
စုစုပေါင်း
226.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.9
ပြင်ပ
12873.4
ကော်မရှင်ခ
-2.03 USD
အမြတ်
220.54 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၈:၃၇:၀၃
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၄၉:၁၅
ရောင်းချမှု
1
12787.9
12791
အမြတ်
-3.80 USD
NQ
စာချုပ်
#11562109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၈:၃၇:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12787.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၉:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12791
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-3.80 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၄၆:၃၉
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၈:၁၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
2.9
12752.8
12757.7
အမြတ်
12.18 USD
NQ
စာချုပ်
#11560269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၄၆:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12752.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၈:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.9
ပြင်ပ
12757.7
ကော်မရှင်ခ
-2.03 USD
အမြတ်
12.18 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၂:၂၀:၀၆
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၄၅:၄၄
ရောင်းချမှု
1
12634.8
12786.5
အမြတ်
-152.40 USD
NQ
စာချုပ်
#11538444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၂:၂၀:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12634.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-151.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12786.5
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
-152.40 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၂၇
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
3.9
12738.8
12790.4
အမြတ်
198.51 USD
NQ
စာချုပ်
#11545201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12738.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
201.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.9
ပြင်ပ
12790.4
ကော်မရှင်ခ
-2.73 USD
အမြတ်
198.51 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၄၃:၄၆
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၁:၃၀
ရောင်းချမှု
3.8
12728.3
12727.3
အမြတ်
1.14 USD
NQ
စာချုပ်
#11545530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၄၃:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12728.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.8
ပြင်ပ
12727.3
ကော်မရှင်ခ
-2.66 USD
အမြတ်
1.14 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၈
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
4
12739.8
12736.6
အမြတ်
-15.60 USD
NQ
စာချုပ်
#11545180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12739.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
12736.6
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-15.60 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၈:၅၉:၃၆
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
12700.8
12697.8
အမြတ်
-0.37 USD
NQ
စာချုပ်
#11542463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၈:၅၉:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12700.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
12697.8
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၈:၅၅:၅၄
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
3.9
12698.5
12697.6
အမြတ်
-6.24 USD
NQ
စာချုပ်
#11542352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၈:၅၅:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12698.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.9
ပြင်ပ
12697.6
ကော်မရှင်ခ
-2.73 USD
အမြတ်
-6.24 USD
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၃၄:၀၇
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၂၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
12607
12611.6
အမြတ်
3.90 USD
NQ
စာချုပ်
#11519706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၃၄:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12611.6
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
3.90 USD
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၃၇
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၁၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
12560
12604.2
အမြတ်
43.50 USD
NQ
စာချုပ်
#11519965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12560
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12604.2
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
43.50 USD
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၂၉:၃၅
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၀၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1.9
12696.1
12700.4
အမြတ်
6.84 USD
NQ
စာချုပ်
#11510340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၂၉:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12696.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.9
ပြင်ပ
12700.4
ကော်မရှင်ခ
-1.33 USD
အမြတ်
6.84 USD
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၅၀:၁၈
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၀၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
12692.9
12699.9
အမြတ်
6.30 USD
NQ
စာချုပ်
#11510542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၅၀:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12692.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12699.9
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
6.30 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၂၂
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၁၀:၃၆
ရောင်းချမှု
1.1
12799.3
12798.4
အမြတ်
0.22 USD
NQ
စာချုပ်
#11481468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12799.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
12798.4
ကော်မရှင်ခ
-0.77 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၆:၃၃:၀၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၁၀:၃၁
ရောင်းချမှု
1.1
12808.8
12795.5
အမြတ်
13.86 USD
NQ
စာချုပ်
#11481965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၆:၃၃:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12808.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
12795.5
ကော်မရှင်ခ
-0.77 USD
အမြတ်
13.86 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၁၄:၂၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၇:၁၉:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
12818.8
12819.6
အမြတ်
0.05 USD
NQ
စာချုပ်
#11479838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၁၄:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12818.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၇:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
12819.6
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၁၁:၀၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၇:၁၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
12821
12822.1
အမြတ်
0.20 USD
NQ
စာချုပ်
#11479779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၁၁:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
12822.1
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၆:၃၇:၂၄
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၆:၃၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.5
12820.1
12829
အမြတ်
-4.80 USD
NQ
စာချုပ်
#11482039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၆:၃၇:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12820.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၆:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
12829
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
-4.80 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၄၁:၄၃
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
12795
12799.1
အမြတ်
1.70 USD
NQ
စာချုပ်
#11481002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၄၁:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
12799.1
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
1.70 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၃၆:၄၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
12791.5
12799.1
အမြတ်
3.45 USD
NQ
စာချုပ်
#11480915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၃၆:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12791.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
12799.1
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
3.45 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၃၆:၄၃
ရောင်းချမှု
1.1
12802.1
12791.3
အမြတ်
11.11 USD
NQ
စာချုပ်
#11480787
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12802.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
12791.3
ကော်မရှင်ခ
-0.77 USD
အမြတ်
11.11 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၁
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၃၆:၄၂
ရောင်းချမှု
1.1
12801.3
12791.3
အမြတ်
10.23 USD
NQ
စာချုပ်
#11480754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12801.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၃၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
12791.3
ကော်မရှင်ခ
-0.77 USD
အမြတ်
10.23 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၁၇:၀၆
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
12805
12800.8
အမြတ်
-2.45 USD
NQ
စာချုပ်
#11479887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၁၇:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
12800.8
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
-2.45 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၂၀:၅၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၂၃:၀၉
ရောင်းချမှု
1.6
12799.3
12807.5
အမြတ်
-14.24 USD
NQ
စာချုပ်
#11479935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၂၀:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12799.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၃ ၀၃:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.6
ပြင်ပ
12807.5
ကော်မရှင်ခ
-1.12 USD
အမြတ်
-14.24 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၃၁:၂၅
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.6
12696.3
12679.6
အမြတ်
-10.44 USD
NQ
စာချုပ်
#11441917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၀:၃၁:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12696.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
12679.6
ကော်မရှင်ခ
-0.42 USD
အမြတ်
-10.44 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၅:၅၈:၃၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၂:၂၂
ရောင်းချမှု
1.3
12763.6
12621.1
အမြတ်
184.34 USD
NQ
စာချုပ်
#11433814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၅:၅၈:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12763.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
185.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
12621.1
ကော်မရှင်ခ
-0.91 USD
အမြတ်
184.34 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၀၅
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1.1
12624.3
12614.1
အမြတ်
-11.99 USD
NQ
စာချုပ်
#11443675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12624.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
12614.1
ကော်မရှင်ခ
-0.77 USD
အမြတ်
-11.99 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၀၉:၀၈
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.1
12696.6
12617.1
အမြတ်
-88.22 USD
NQ
စာချုပ်
#11443393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၀၉:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12696.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-87.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
ပြင်ပ
12617.1
ကော်မရှင်ခ
-0.77 USD
အမြတ်
-88.22 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၀၅:၂၃
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၆
ရောင်းချမှု
2.8
12692.4
12620.6
အမြတ်
199.08 USD
NQ
စာချုပ်
#11443215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၀၅:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12692.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
201.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.8
ပြင်ပ
12620.6
ကော်မရှင်ခ
-1.96 USD
အမြတ်
199.08 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၂၄:၄၃
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
4.4
12885.7
12620.4
အမြတ်
-1 170.40 USD
NQ
စာချုပ်
#11437211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၇:၂၄:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12885.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 167.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.4
ပြင်ပ
12620.4
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
-1 170.40 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၀၈:၃၁
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.9
12786.5
12625.3
အမြတ်
144.45 USD
NQ
စာချုပ်
#11434549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၆:၀၈:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
12786.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
145.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
12625.3
ကော်မရှင်ခ
-0.63 USD
အမြတ်
144.45 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၅:၄၈:၃၆
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1.3
12730.7
12622.4
အမြတ်
-141.70 USD
NQ
စာချုပ်
#11433411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၁၅:၄၈:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12730.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-140.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၃ ၂၁:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
12622.4
ကော်မရှင်ခ
-0.91 USD
အမြတ်
-141.70 USD