Демо горим

@YMY_Invest

0.00 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 25%

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
1 day
Зэрэглэлээр
~387 USD
Хувийн хөрөнгө
~0 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
0
Копи арилжаачдын тоо
6 эрсдэл
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0%
3-р сар 2024
0%
4-р сар 2024
0%
5-р сар 2024
0%
6-р сар 2024
0%
7-р сар 2024
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2024
эрсдэл0
2-р сар 2024
эрсдэл0
3-р сар 2024
эрсдэл0
4-р сар 2024
эрсдэл0
5-р сар 2024
эрсдэл0
6-р сар 2024
эрсдэл5
7-р сар 2024
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
0
3-р сар 2024
0
4-р сар 2024
0
5-р сар 2024
0
6-р сар 2024
0
7-р сар 2024