حالت آزمایشی

@YMY_Invest

0.00 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪25%‪

خلاصه

ویتنام
کشور
۱ روز
در رتبه بندی
‪~387 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
‪0%‪
آگوست ۲۰۲۳
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۳
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۴
‪0%‪
فوریه ۲۰۲۴
‪0%‪
مارس ۲۰۲۴
‪0%‪
آوریل ۲۰۲۴
‪0%‪
می ۲۰۲۴
‪0%‪
ژوئن ۲۰۲۴
‪0%‪
جولای ۲۰۲۴
ریسک0
آگوست ۲۰۲۳
ریسک0
سپتامبر ۲۰۲۳
ریسک0
اکتبر ۲۰۲۳
ریسک0
نوامبر ۲۰۲۳
ریسک0
دسامبر ۲۰۲۳
ریسک0
ژانویه ۲۰۲۴
ریسک0
فوریه ۲۰۲۴
ریسک0
مارس ۲۰۲۴
ریسک0
آوریل ۲۰۲۴
ریسک0
می ۲۰۲۴
ریسک0
ژوئن ۲۰۲۴
ریسک6
جولای ۲۰۲۴
0
آگوست ۲۰۲۳
0
سپتامبر ۲۰۲۳
0
اکتبر ۲۰۲۳
0
نوامبر ۲۰۲۳
0
دسامبر ۲۰۲۳
0
ژانویه ۲۰۲۴
0
فوریه ۲۰۲۴
0
مارس ۲۰۲۴
0
آوریل ۲۰۲۴
0
می ۲۰۲۴
0
ژوئن ۲۰۲۴
0
جولای ۲۰۲۴