Chế độ demo

TECH Mua 22.04.2024 08:39

XAG/USD: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang hình thành sóng thứ ba của cấp lớn (3), trong đó đã hình thành sóng đầu tiên 1 of (3), đã kết thúc sự điều chỉnh dưới dạng sóng thứ hai 2 of (3) và đang phát triển sóng 3 of (3). Hiện tại ghi nhận sóng đầu tiên của cấp nhỏ i of 3, trong đó đang tiếp tục sóng (iii) of i. Nếu nhận định này chính xác, tỷ giá XAG/USD sẽ tăng lên vùng 31.65–35.50. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 27.90.

Thêm

FUND Bán 18.04.2024 10:22

XAG/USD: "phe bò" đang duy trì ưu thế trước sự ổn định nhu cầu đối với tài sản

Cặp XAG/USD đang tăng trưởng vừa phải, phát triển xung lực “phe bò” không chắc chắn được hình thành vào ngày hôm qua: công cụ này đang kiểm thử đột phá lên trên mức 28.40, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi yếu tố thúc đẩy mới cho sự tăng giá. Hiện tại, sự gia tăng tích cực hơn của họ đang bị cản trở bởi đợt thử củng cố đồng tiền Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng điều chỉnh về việc sắp triển khai chu kỳ chính sách tiền tệ "bồ câu" ở Mỹ.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ

Cảm tính thị trường

68.63% bán
31.37% mua