Chế độ demo

FUND Mua 26.02.2024 09:14

USD/CHF: phạm vi dao động hẹp, phản ánh xu hướng giao dịch trái chiều trong triển vọng ngắn hạn

Cặp USD/CHF đang tăng nhẹ, duy trì ở mức gần 0.8810. Hoạt động thị trường vẫn khá thấp, do các nhà giao dịch đang chờ đợi sự xuất hiện của các yếu tố thúc đẩy mới.

Thêm

FUND Mua 23.02.2024 11:01

USD/CHF: tăng trưởng tài sản bất chấp sự suy yếu cục bộ của đồng dollar Mỹ

Cặp USD/CHF đang giao dịch theo xu hướng điều chỉnh ở mức 0.8805, trước xu hướng trung lập của đồng dollar Mỹ.

Thêm

TECH Bán 22.02.2024 09:04

USD/CHF: phân tích sóng

Khả năng giảm được duy trì.

Trên biểu đồ ngày, đang phát triển sóng giảm thứ ba của cấp lớn 3, trong dó đã hình thành sóng (1) of 3, và đã kết thúc sự điều chỉnh tăng dưới dạng sóng thứ hai (2) of 3 và đang diễn ra sóng (3) of 3. Hiện tại đã hình thành sóng đầu tiên của cấp nhỏ 1 of (3), đã kết thúc điều chỉnh giảm dưới dạng sóng 2 of (3) và đã bắt đầu sóng 3 of (3). Nếu nhận định này chính xác, thì tỷ giá USD/CHF sẽ giảm xuống vùng 0.8200–0.8100. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.8893.

Thêm

TECH Mua 20.02.2024 12:36

USD/CHF: giá tăng từ mức hỗ trợ 0.8792

Đồng Franc đang suy yếu so với đồng dollar Mỹ, góp phần thúc đẩy cặp USD/CHF tăng lên vùng 0.8831.

Thêm

TECH Mua 13.02.2024 12:09

USD/CHF: phân tích các mức Fibonacci

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá USD/CHF đang tăng lên từ đầu tháng trước: giá đã đỏa chiều ở mức 0.8400 (điều chỉnh 0,0%) và đạt mức 0.8805 (điều chỉnh 50,0%), sự củng cố trên mức này sẽ cho phép giá đạt mức 0.8900 (điều chỉnh 61,8%), sau khi đột phá qua đường quạt giảm. Nếu có sự đột phá qua vùng hỗ trợ chủ chốt đối với "phe Gấu" tại 0.8710–0.8680 (điều chỉnh 38,2%, đường giữa của dải Bollinger) giá sẽ có thể khôi phục giảm về vùng 0.8590 (điều chỉnh 23,6%) và 0.8490 (mở rộng 61,8%).

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

81.82% bán
18.18% mua