Chế độ demo

FUND Mua 05.07.2024 09:26

EUR/GBP: tỷ giá đang chuẩn bị kết thúc tuần với mức giảm nhẹ

Cặp EUR/GBP đang cho thấy xu hướng hỗn hợp, được giữ gần mức 0.8473: hoạt động vẫn giảm, vì một số nhà đầu tư vẫn đứng ngoài thị trường do lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ hôm qua.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

83.91% bán
16.09% mua