Chế độ demo

TECH Bán 29.05.2024 08:41

AUD/USD: phân tích sóng

Giá đang trong vùng điều chỉnh, khả năng giảm được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang hình thành sóng tăng thứ ba của cấp lớn (3), trong đó đang ghi nhận sóng 3 of (3). Hiện tại, đã kết thúc điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng thứ hai của cấp nhỏ ii of 3, và đã bắt đầu sóng thứ ba iii of 3, trong đó đã kết thúc sóng (i) of iii và đang tiếp tục sóng điều chỉnh cục bộ (ii) of iii. Nếu nhận định này đúng, tỷ giá AUD/USD sẽ giảm xuống vùng 0.6537–0.6497. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.6712.

Thêm

FUND Mua 28.05.2024 11:27

AUD/USD: số liệu thống kê doanh số bán lẻ của Úc hỗ trợ vị thế của công cụ giao dịch

Cặp AUD/USD đang điều chỉnh ở mức 0.6668 với sự hỗ trợ từ số liệu thống kê kinh tế vĩ mô từ Úc.

Thêm

FUND Mua 27.05.2024 10:56

AUD/USD: doanh nghiệp Úc đã chuyển sang đầu tư tích cực, bất chấp nền kinh tế quốc gia đang suy thoái

Cặp AUD/USD cho thấy mức tăng trưởng vừa phải lên vùng 0.6637, phát triển sự điều chỉnh kỹ thuật trong triển vọng ngắn hạn, bắt đầu vào năm ngoái, khi công cụ này thử rời khỏi mức đáy cục bộ vào ngày 14 tháng 5, bất chấp thực tế là không có yếu tố quan trọng nào xuất hiện để củng cố giá vào hôm qua. 

Thêm

FUND Mua 20.05.2024 12:11

AUD/USD: dữ liệu sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã hỗ trợ vị thế của tài sản

Tại phiên Á, cặp AUD/USD phát triển vừa phải tín hiệu “phe bò” được hình thành vào cuối tuần trước và kiểm thử mức 0.6700 dựa trên bối cảnh thống kê kinh tế vĩ mô của Úc: trong tháng 4, tỷ lệ việc làm đã chạm mức 38,5 nghìn, tốt hơn so với mức dự báo là 22,4 nghìn, và giá trị trước đó là –5,9 nghìn, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 3,9% lên 4,1%, cao hơn mức dự báo 3,9% của các nhà phân tích.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

74.5% bán
25.5% mua