Chế độ demo

FUND Mua 04.12.2023 10:55

AUD/USD: đồng tiền Mỹ chưa thể chiếm thế chủ động

Trong bối cảnh tỷ giá đô la Mỹ bất ổn và số liệu thống kê kinh tế vĩ mô của Úc được đưa ra, cặp tiền AUD/USD đang được điều chỉnh, giao dịch ở mức 0.6655.

Thêm

FUND Bán 01.12.2023 09:48

AUD/USD: công cụ đang được tích lũy trong vùng 0.6600

Tỷ giá AUD/USD đang cho thấy xu hướng giao dịch trái chiều, được giữ tích lũy ở gần mức 0.6600. 

Thêm

TECH Mua 29.11.2023 08:42

AUD/USD: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày, đã kết thúc điều chỉnh giảm của cấp lớn dưới dạng sóng thứ hai (2), và đã bắt đầu phát triển sóng tăng thứ ba (3), trong đó đã diễn ra sóng đầu tiên của cấp nhỏ 1 of (3). Hiện tại, đã kết thúc điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng thứ hai 2 of (3) và đã bắt đầu hình thành sóng thứ ba 3 of (3), trong đó đang hình thành sóng i of 3. Nếu nhận định này đúng, tỷ giá AUD/USD sẽ tăng lên vùng 0.6895–0.7164. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.6517.

Thêm

TECH Bán 27.11.2023 12:45

AUD/USD: công cụ chuẩn bị kiểm thử mức 0.6610

Đồng dollar Úc đang giao dịch quanh mức 0.6593, chuẩn bị kiểm thử mức 0.6610.

Thêm

TECH Mua 23.11.2023 08:30

AUD/USD: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày, đã diễn ra điều chỉnh giảm của cấp lớn dưới dạng sóng thứ hai (2), và đã bắt đầu phát triển sóng tăng thứ ba (3), trong đó đã hình thành sóng đầu tiên của cấp nhỏ 1 of (3). Hiện tại, đã kết thúc điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng thứ hai 2 of (3) và đang hình thành sóng thứ ba 3 of (3), trong đó đã hình thành sóng (i) of i of 3. Nếu nhận định này chính xác, thì sau khi kết thúc sóng (ii) of i of 3, tỷ giá AUD/USD sẽ tăng lên vùng 0.6895–0.7164. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.6393.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

59.73% bán
40.27% mua