Chế độ demo

@DL-GREEN

-44.97 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Investment trading strategy with built-in risk hedging.


1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.


2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.


3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

Tóm lược

Nga
Quốc gia
1.545 ngày
Trong bảng xếp hạng
~5 600 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
0%
Th 4 2024
0%
Tháng 5 2024
0%
Th 6 2024
0%
Th 7 2024
rủi ro2
Th 8 2023
rủi ro2
Th 9 2023
rủi ro2
Th 10 2023
rủi ro2
Th 11 2023
rủi ro2
Th 12 2023
rủi ro2
Th 1 2024
rủi ro2
Th 2 2024
rủi ro2
Th 3 2024
rủi ro2
Th 4 2024
rủi ro2
Tháng 5 2024
rủi ro2
Th 6 2024
rủi ro2
Th 7 2024
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
0
Th 4 2024
0
Tháng 5 2024
0
Th 6 2024
0
Th 7 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
26
giao dịch
38.5%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

26
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ