Демо горим

@DL-GREEN

-44.97 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 20%

Investment trading strategy with built-in risk hedging.


1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.


2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.


3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

Ерөнхий хураангуй

Орос
Улс
1,545 days
Зэрэглэлээр
~5 600 USD
Хувийн хөрөнгө
~0 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
0
Копи арилжаачдын тоо
2 эрсдэл
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0%
3-р сар 2024
0%
4-р сар 2024
0%
5-р сар 2024
0%
6-р сар 2024
0%
7-р сар 2024
эрсдэл2
8-р сар 2023
эрсдэл2
9-р сар 2023
эрсдэл2
10-р сар 2023
эрсдэл2
11-р сар 2023
эрсдэл2
12-р сар 2023
эрсдэл2
1-р сар 2024
эрсдэл2
2-р сар 2024
эрсдэл2
3-р сар 2024
эрсдэл2
4-р сар 2024
эрсдэл2
5-р сар 2024
эрсдэл2
6-р сар 2024
эрсдэл2
7-р сар 2024
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
0
3-р сар 2024
0
4-р сар 2024
0
5-р сар 2024
0
6-р сар 2024
0
7-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSD
Euro vs US Dollar
26
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
38.5%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

26
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд