Chế độ demo

@YFK_Capital

90.45 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
35 ngày
Trong bảng xếp hạng
~8 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
0%
Th 4 2024
0%
Tháng 5 2024
90.45%
Th 6 2024
0%
Th 7 2024
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro0
Th 3 2024
rủi ro0
Th 4 2024
rủi ro0
Tháng 5 2024
rủi ro6
Th 6 2024
rủi ro6
Th 7 2024
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
0
Th 4 2024
0
Tháng 5 2024
0
Th 6 2024
0
Th 7 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

XAUUSD
Gold vs US Dollar
24
giao dịch
83.3%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

24
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Hàng hóa