Демо горим

@YFK_Capital

90.45 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 25%

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
35 days
Зэрэглэлээр
~8 USD
Хувийн хөрөнгө
~0 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
0
Копи арилжаачдын тоо
3 эрсдэл
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0%
3-р сар 2024
0%
4-р сар 2024
0%
5-р сар 2024
90.45%
6-р сар 2024
0%
7-р сар 2024
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2024
эрсдэл0
2-р сар 2024
эрсдэл0
3-р сар 2024
эрсдэл0
4-р сар 2024
эрсдэл0
5-р сар 2024
эрсдэл6
6-р сар 2024
эрсдэл6
7-р сар 2024
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
0
3-р сар 2024
0
4-р сар 2024
0
5-р сар 2024
0
6-р сар 2024
0
7-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

XAUUSD
Gold vs US Dollar
24
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
83.3%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

24
Нийт арилжаанууд
100%
Түүхий эдүүд