Chế độ demo

@SaiGon_Trading

3488.98 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 33%

Telegram: @EricNguyen_FX
Channel link: https://t.me/SaiGon_Trading
If your capital is under 30.000 usd, copy the SG_Group system, super safe and super profitable, see you again at : https://my.litefinance.org/traders/info?id=1656280&uid=311605223

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
73 ngày
Trong bảng xếp hạng
~46 000 USD
Tài sản cá nhân
~2 200 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
165
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0%
Th 6 2023
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
2667.24%
Th 3 2024
2.91%
Th 4 2024
26.03%
Tháng 5 2024
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro6
Th 3 2024
rủi ro7
Th 4 2024
rủi ro7
Tháng 5 2024
0
Th 6 2023
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
17
Th 3 2024
90
Th 4 2024
122
Tháng 5 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

XAUUSD
Gold vs US Dollar
498
giao dịch
85.1%
Có lợi nhuận
BTCUSD
Bitcoin vs US Dollar
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

501
Tổng giá trị các giao dịch
99.4%
Hàng hóa
0.6%
Tiền điện tử