Chế độ demo

@Golden_Knight

10.07 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Copy with minimum balance 5000$ (Vốn tối thiểu 5000$)
If under 5000$ (Vốn dưới 5000$)
Please Copy Master: @iUnicornForex
Link: iUnicornFx.com/Capital
Copy with following option example (Tỷ lệ copy):

High Risk, Profit 10-15% (Rủi ro cao)
5000$ -> 100% (%volume)-(100%khối lượng); 20000$ -> 400% vol

Medium Risk, Profit 5-10% (Rủi ro vừa)
10000$ -> 100%; 20000$ -> 200% (RECOMMEND)

Low Risk, Profit 2-5% (Rủi ro thấp)
400$ -> 100%; 2000$ -> 500%

t.me/iUnicornCapital
Zalo 0394364136

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
104 ngày
Trong bảng xếp hạng
~16 000 USD
Tài sản cá nhân
~300 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
20
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0.08%
Th 3 2024
5.86%
Th 4 2024
3.45%
Tháng 5 2024
0.44%
Th 6 2024
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro6
Th 3 2024
rủi ro3
Th 4 2024
rủi ro3
Tháng 5 2024
rủi ro3
Th 6 2024
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
2
Th 3 2024
18
Th 4 2024
19
Tháng 5 2024
21
Th 6 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSD.
Euro vs US Dollar
281
giao dịch
89%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

281
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ