Демо горим

@Golden_Knight

14.56 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 30%

Copy with minimum balance 5000$ (Vốn tối thiểu 5000$)
If under 5000$ (Vốn dưới 5000$)
Please Copy Master: @iUnicornForex
Link: iUnicornFx.com/Capital
Copy with following option example (Tỷ lệ copy):

High Risk, Profit 10-15% (Rủi ro cao)
5000$ -> 100% (%volume)-(100%khối lượng); 20000$ -> 400% vol

Medium Risk, Profit 5-10% (Rủi ro vừa)
10000$ -> 100%; 20000$ -> 200% (RECOMMEND)

Low Risk, Profit 2-5% (Rủi ro thấp)
400$ -> 100%; 2000$ -> 500%

t.me/iUnicornCapital
Zalo 0394364136

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
142 days
Зэрэглэлээр
~16 000 USD
Хувийн хөрөнгө
~360 000 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
7
Копи арилжаачдын тоо
3 эрсдэл
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0.08%
3-р сар 2024
5.86%
4-р сар 2024
3.45%
5-р сар 2024
2.18%
6-р сар 2024
2.3%
7-р сар 2024
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2024
эрсдэл0
2-р сар 2024
эрсдэл6
3-р сар 2024
эрсдэл3
4-р сар 2024
эрсдэл3
5-р сар 2024
эрсдэл3
6-р сар 2024
эрсдэл3
7-р сар 2024
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
3
3-р сар 2024
18
4-р сар 2024
19
5-р сар 2024
20
6-р сар 2024
7
7-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSD.
Euro vs US Dollar
352
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
89.2%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

352
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд